KINA-PORTAL.DK
Indgangsportal til kinesisk samfund, historie, kultur og meget mere

Kina portal
Loading
Den Forbudte By historie Den Forbudte By opførelsen Beskrivelse af bygningerne i Den Forbudte By
Før paladsområdet Det ydre paladsområde Det indre Paladsområde (private)

Det indre palads kompleks

Det indre palads kompleks omfatter kejserfamiliens privat boliger og residents, og er opdelt i 4 sektioner med hver deres funktion.
Den indre akse sektion
Den vestlige sektion
Den central- vestlige sektion
Den vestlige sektion
Den indre akse sektion

Den indre akse sektion
Den Forbudte By indre akse
Har også tre mindre paladser, der i opbygning ligner paladserne i det ydre palads kompleks, og på samme akse, men er mindre.

Under Qing-dynastiet, boede kejseren og arbejdede næsten udelukkende i den indre område, med det ydre område kun blev brugt til ceremonielle formål.

I den indre akse sektion er der følgende bygninger:

1. Den Himmelske Renheds Port (Qian Qing Men)
2. Paladset for Den Himmelske Renhed (Qian Qing Gong)
3. Paladset for Fredfyldt Harmoni (Jiao Tai Dian)
4. Paladset for Jordisk Stilhed (Kun Ning Gong)
5. Den Jordiske Stilheds Port (Kun Ning Gong)
6. Den Kejserlige Have (Yu Hua Yuan)
7. Paladset for Den Kejserlige Fred (Qin An Dian)
8. Ærbar- og Lydighedens Port (Shun Zhen Men)
9. Porten for militær kampmod (Shen Wu Men)

Den Himmelske Renheds Port (Qian Qing Men)

Denne syd port er indgangen til kejserens private gemakker, og bliver bevogtet af to forgyldte bronzeløver, før man træder ind i Kejserens private afdeling

Paladset for Den Himmelske Renhed (Qian Qing Gong)

Fungerede som bolig for kejseren indtil 1722, hvor den blev gjort til modtagelses hal for kejserens top embedsmænd, modtagelse af udenlandske gæster og ved banketter.

Paladset for Fredfyldt Harmoni (Jiao Tai Dian)

Kejserinderne i Qing perioden afholdte deres fødselsdage her. Her blev der også opbevaret Qing dynastiets 25 kejserlige segl. 

Paladset for Jordisk Stilhed (Kun Ning Gong)

I Ming-dynastiet, var det residens for kejserinde. 
UnderI Qing-dynastiet, blev store dele af paladset omdannet til brug for Shamanist tilbedelse af de nye Manchu herskere. 
I kejser Yongzheng regeringstid, flyttede kejserinde ud af paladset.
Dog blev to værelser i paladset bevaret til brude suite hvor det kejserlige brudepar, opholdt sig de første tre nætter.

Den Jordiske Stilheds Port (Kun Ning Gong)

Porten der føre ud til den kejserlige have, og var også nord porten fra kejserens private gemakker.

Den Kejserlige Have (Yu Hua Yuan)

Den er med sine 7000 kvadratmeter den største af haverne i Den Forbudte By. Haven var kun til brug for kejserfamilien.

Paladset for Den Kejserlige Fred (Qin An Dian)

Den Forbudte By' Taoist palads. Her ofrede og tilbad kejseren til de Taoistiske guder.

Ærbar- og Lydighedens Port (Shun Zhen Men)

Er den nordlige port til den kejserlige have 

Ærbar- og Lydighedens Port (Shun Zhen Men)

Er den nordlige port til den kejserlige have 

Porten for militær kampmod (Shen Wu Men)

Den nordlige indgang til Den Forbudte By. 

Den vestlige sektion

Denne sektion består af seks paladser og var forbeholdt kejserinderne og de kejserlige konkubiner (medhustruer).
Der var fire rang klasser af kejserlige konkubiner.
Fei (1.klasse) var der tre konkubiner,
Pin (anden klasse) var der ni konkubiner,
Kuei Jen (treje klasse) hvor der var der 27 konkubiner og 
Chang Tzai (fjerde klasse) hvor der var 81 konkubiner.
Der udover var der utallige paladsdamer og kvindelige tjenestefolk uden rang.


Den vestlige sektion består af følgende bygninger:

1. Den Blomstrenes Slægts Port. (Long Zong Men)
2. Det Store Rådsværelse (Jun Ji Chu)
3 Paladset for Åndlelig Renhed (Yang Xin Dian)
4 Paladset for Evigt Liv (Yong Shou Gong)
5 .....(Tai Ji Dian)
6.....(Ti Yuan Dian)
7.....(Chang Chun Gong)
8 ....(Yi Kun Gong)
9 ....(Ti He Dian)
10 ..(Chang Kang You Men)
11..Chu Xiu Gong)