KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 06-Oct-2020    
  Art. 3.3.4.3.1.3.2
Det ydre paladsområde

Den forreste (sydlige) del som indeholder de paladser, der blev anvendt til officielle formål:
"Den Højeste Harmonis Palads",
"Den Fuldendte Harmonis Palads" og
"Paladset Til Opretholdelse Af Harmonien". 
Disse tre paladser ligger i fortsættelse af hinanden langs byens midterakse. 

Vest for paladserne ligger bl.a. "Paladset For Litterær Ære" og "Det Kejserlige Bibliotek", mens  "Paladset For Militær Tapperhed" ligger øst for.

Indtil 1924, hvor den sidste kejser Puyi blev drevet ud af Den Forbudte By, har 14 kejsere fra Ming-dynastiet (1368-1644) og 10 kejsere af Qing-dynastiet (1644-1911) herskede over Kina fra Den Forbudte By.

De forskellige kejsere og dynastier har opført nye bygninger og brugt dem til forskellige formål, endvidere har paladserne også haft forskellige navne fra kejser til kejser.

Navnene der bruges nu er fra den sidste kejserperiode.  Det Gyldne Vandløb Tai He Men  Den Højeste Harmonis Port Tai He Dian 

Den Højeste Harmonis Palads,Zhong He Dian, Den Midterste Harmonis Palads, Bao He Dian  Harmoniesn Bevarelses Palads De tre paladser ligger i fortsættelse af hinanden langs byens midterakse. 

 

Wu Men (Meridian Porten)
Den egentlige hovedindgang til paladset er den monumentale Wu Men Porten.
Fra porten går der to sidebygninger ud vinkelret fra Muren, således at der dannes en plads foran Wumenkejserpaladset.
På øverste etage er der fire tårne og et såkaldt trommehus (GuLou), hvor der blev opbevaret musikinstrumenter, store trommer og klokkeværker, der blev brugt ved de ceremonielle lejligheder.

Fra WuMen blev kejserens befalinger bekendtgjort, af kejseren. 

Det var også her på pladsen foran porten at korrupte og ulydige embedsmænd blev pisket og simple kriminelle blev henrettede. 
I bygningen er der fem porte. Hvor den i midten udelukkende var forbeholdt kejseren, de to næste porte til højre og venstre var forbeholdt prinserne og de højeste kejserlige embedsmænd.
De yderste porte i hver side var så til den øvrige trafik til paladset.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce

Det Gyldne Vandløbgyldne vandløb
Vandløbet der er anlagt efter principperne i Feng Shui, gør det ideelt for en bolig, hvis der er vand syd for boligen og et bjerg eller bakke bag boligen. Bag (nord) for Den Forbudte By er Kulhøjen.
Vandløbet tjener tillige som branddam i tilfælde af brand. 

I baggrunden af billedet ses:

Tai He Men Den Højeste Harmonis Port
Er indgangs porten ind til de 3 paladser der blev brugt til ceremonielle formål.
Porten bevogtes af to løver. 

 

TaihedianPladset for Den Højeste Harmoni (Tai He Dian)
Efter at have passeret Den Højeste Harmonis Port (Tai He Men) kommer den største og mest imponerende bygning, Paladset for Den Højeste Harmoni, (Tai He Dian) som var kejserens tronsal.

Bygningen har et areal på 2377 kvadratmeter, er 35 meter høj og står på en otte meter høj, og tre etager, hvid marmorterrasse. 
Pladsen hvorpå paladset ligger er på ca. 30,000 kvadratmeter og skulle kunne rumme ca. 90.000 mennesker.

Det var her kejseren fra sin Dragetrone overværede de store ceremonier, såsom indsættelse af en ny kejser, månenytåret, kejserens fødselsdag, kroning af kejserinder, Vintersolhverv, kejserlig bryllup.
Ved disse ceremonielle højtider ville kejseren være i klædt hans strålende gule drage dragt.

Han ville i bærestol blive bragt til paladset Harmoniens Bevarelse Palads (Bau He Dian), mens klokker og trommer lyder fra Trommetårnet (Gulou) den øverste etage i Meridian porten (Wu Men).
Derfra ville han blive båret til Den Fuldstændige Harmonis Palads (Zhong He Dian), hvor han ville side på en trone for at modtage hyldes fra paladsets hoffolk og tjenestefolk, hvor de ville kaste sig på gulvet tre gange og banke hoved i gulvet ni gange. 

Derefter ville kejseren blive båret til Den Højeste Harmonis Palads, (Tai He Dian) hvor han ville bestige Dragetroen under den ceremonielle musik.
Både de civile og militære embedsfolk ville knæle, akkompagneret af fanfare musik og ved kejserens fødselsdag, lytte til oplæsning af lykønskninger.  zhongHeDian

Paladset for Den Midterste Harmoni (Zhong He Dian)
Er en mindre bygning, hvor kejseren kunne forberede sig til ceremonien med sine ministre og embedsfolk. 

Paladset for Harmoniens Bevarelse (Bao He Dian)
Her blev de kejserlige eksaminer afholdt, der gav direkte adgang til topposter i den kejserlige administration.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap