KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 07-Nov-2020    
  Art. 4.3

Samhandelen mellem Kina og Europa begyndte i det 1. århundrede e.v.t.
Fra begyndelsen af 27 f.v.t. - 14 e.v.t.  nævnte romerne, kontakter med sererne, som de identificerede som producenter af silke fra det fjerne Østasien.
Sericum er den latinske betegnelse for silke.
Serica var en af de østligste lande i Asien, som en henvisning til det nordlige Kina, der var kendt af antikke græske og romerske geografer.
Befolkningen i Serica var Serer.Silkevejen

Handlen mellem Serica og det romerske imperium, foregik via land ad den såkaldte Silkevej, der startede i det 1. århundrede f.v.t.

De første antydninger om forbindelser og handelsudveksling mellem Danmark og Kina går over tusinde år tilbage til Vikingetiden.
Silkestoffer der kom fra Kina, via Silkevejen, til det Byzantinske rige, hvorfra vikingerne medbragte silken, via flodsystemerne fra Sortehavet til Novgorod, videre til den svenske vikingeby Birka, for til sidst at ende op i Danmark.

 Vi skal dog helt frem til 1200-tallet, før man i Europa nåede udover enkeltoplysninger om det egentlige Kina, og de var ofte var af meget usikker art.

Mest kendt fra denne periode er Marco Polo, der opholdt sig i Kina 1275-1292, og hvis begejstrede beskrivelse af landet fandt udbredelse i hele Europa omend ofte mødt med en skeptisk hovedrysten.  

Kinas kultur påvirket og inspireret dansk handel gennem 400 år
Men efterhånden kom der flere oplysninger frem til Europa om det fjerne land, der havde eksotiske varer såsom silke, krydderier og porcelæn.

Det medførte ønsket om handelsforbindelse med Kina, og var drivkraften bag de store opdagelsesrejser, der satte ind omkring år 1500.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Det var portugiserne, der var de først ankomne, og hvis første officielle delegation landede i Xanton-bugten 1517, og derefter fulgte spaniere, hollændere og englændere.

 Første gang man hører om kinesisk porcelæn i Danmark, var i slutningen af 1500 tallet, og i begyndelsen af 1600-tallet var østasiatiske lakmøbler og porcelæn en prestigefyldt del af boligindretningen hos de kongelige, de adelige og det bedre borgerskab. 

 I Danmark var det Christian den 4.’s merkantile ekspansionspolitik, og ønsket om at få andel i rigdommene fra Østen, der blev genstand for Danmarks interesse i fjernøsten.

 I 1674 skibet Fortuna fra København sent af sted til Fjernøsten.

Efter at skibet havde anløbet den danske handelsstation på Trankebar, ankom Fortuna i 1676 til byen Fuzhou, i den sydkinesiske Fujian-provins. 

I forbindelse med denne rejse udfærdigede Kong Christian den 5. et brev til Kinas kejser Kangxi, hvori han ytrede ønske om, at venskabet mellem to så fjerne riger som Kina og Danmark, bedst kunne skabes gennem skibsfart og handel.  

Men det første skridt til en regelmæssig handelsforbindelse mellem Kina og Danmark blev taget i oktober 1730 med udsendelsen af fregatten 'Kronprins Christian' der skulle sejle til Kanton (Guangzhou) i Sydkina.

Siden har Kinas kultur påvirket og inspireret dansk kultur gennem 400 år, og længe før ordet globalisering blev opfundet, var kinesisk porcelæn, silke og te uundværlige i danskernes hverdag, og helt frem til vore dage har Kina inspireret formgivningen af alt fra haver til møbler.
Det kinesiske er nærmest blevet en del af dansk identitet.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap