KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 29-Nov-2020
  Art. 6.2.11

De fem elementer

(kinesisk : 五行 ; pinyin : wǔ Xing)

De Fem Elementer, skal ikke betragtes som grundstoffer, men som et sprogligt udtryk, der ikke skal forstås bogstaveligt, men er symboler for energier eller kræfter i bevægelse eller de fem faser, der fører til nye egenskaber, som er helt forskellige fra de foregående faser.
De tidligste kinesiske teorier om astrologi, sundhed / sygdom og medicinsk behandling, spådomsteknikker, teorien om fem-tone musiksystem samt Fengshui (filosofisk teori om indretning og arkitektur), er alle lavet på grundlag af de Fem Elementer & Yin Yang teorien.

Det kan derfor være lidt misvisende at benytte benævnelsen de fem elementer, eftersom det kinesiske ord er, Wu Xing, hvor ordet Wu betyder 5 og Xing betyder fase- rækkefølge eller bevægelse, og som kan oversættes til en 'udvikling gennem faser'.
Det vil derfor være mere korrekt at benytte benævnelsen 'de fem faser'.  

Men der benyttes også mange andre benævnelse. De fem forvandlinger, De fem agenter, de fem processer, de fem trin og de fem planeter.

I den kinesiske kosmologi, er Wu Xing i sin oprindelse baserede på de fem planeter som oldtidens kinesere kunne se med det blotte øje, fra Jorden, (som blev anset for midtpunktet i verden). Jorden er repræsenteret ved Saturn 土星, der betyder Jordens stjerne.
Det er Merkur (水星 shuǐxīng), Venus (金星 Jīnxīng), Jupiter (木星 Mùxīng), Saturn (土星 Tǔxīng) og Mars (火星 Huǒxīng).

Disse fem planeter blev opfattet som en form for energi i konstant udvikling og blev anset som grundelementer i alle fænomener i naturen.

Astronomer i Han-dynastiet (206 f.v.t - 220 e.Kr.) begyndte at relaterer planeterne, med elementerne metal, vand, træ, ild og træ.

Hvert af de fem elementer er i sekvens gensidigt afhængige af hinanden, de eksisterer i kraft af hinanden, de påvirker hinanden gensidigt ved enten at støtte, dræne eller ødelægge.
Som Yin og Yang er de aftagende eller tiltagende i forhold til hinanden. Begrebet de fem elementer er i den kinesiske tankegang forbundet med at, universet var sammensat af de fem elementer (wu-xing), metal, træ, vand, ild og jord. Disse elementer blev opfattet som en form for energi i konstant udvikling og blev anset som grundelementer i alle fænomener i naturen.
de fem elementer yin yang
Alle fem elementer har hver deres talrige karakteristika og egenskaber, der har betydning for menneskets forskellige aspekter i et velafbalanceret liv. Jo mere afbalanceret de fem elementer er i forhold til hinanden jo større grad af harmoni (Yin-Yang) hersker der og desto større grad af gunstig skæbne har det enkelte menneske.
Således kan det enkelte menneske imødegå sin skæbne ved at skabe mest mulig Ying-Yang i sit liv og udnytte de fra fødselsåret givne gode tidspunkter i sit liv.

Sammensætningen mellem elementerne enten forårsager god eller dårlig Qi-energi.
De Fem Elementer handler også om ligevægt, hvor man må afbalancere elementerne indbyrdes.

Vekselvirkningen mellem elementerne vil altid være enten god eller dårlig. Energibevægelserne forløber i en cyklus, som man kalder produktiv og destruktiv.fem elementer cyklus

Den produktive cyklus er skabende. Vand skaber træ, der igen er føde for ild, som til gengæld danner jord hvoraf metal kommer og som igen frembringer vand.

Destruktiv cyklus I den destruktive cyklus slukker vand ilden, der smelter metal, som ødelægger træ, der igen tilintetgør jord.

Astrologiske elementer
De fem elementer teori er ifølge den traditionelle kinesiske kalendere brugt til at tælle timer, dage, måneder og år.

De fem elementer

Begrebet Yin og Yang er forbundet i den kinesiske tankegang om at, universet var sammensat af de fem elementer (wu-xing), metal, træ, vand, ild og jord.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

I kalenderen indgår der 12 forskellige dyr og fem elementer (træ, ild, jord, metal og vand).

Et dyr har tilknyttet et element, der skifter fra år til år.
Således er den kinesiske kalendercyklus på 12 dyr gange 5 elementer på 60 år.

Nedenstående kan du læse mere om egenskaberne i De Fem Elementer:

Træ element
Mennesker, der har Træ som det styrende element, vil typisk være idealistiske, ligefremme, nytænkende og dedikerede...  

Først og fremmest viser træelementets påvirkning på en person sig ved at denne er ekstremt støttende og loyal ift. venner og familie.
Der er ofte ubegrænset tillid, kærlighed og støtte til familie og venner, men der forventes også at dette går den anden vej.
Læs mere om træelementet her...
Ild element

Ild-elementet (Mars) betyder energi. Ild er det mest maskuline af de fem elementer, derfor anses det for at være meget Yang ...

Ild-elementets generelle karaktertræk:
Gør ting dristige og karismatiske. Det udviser grundlæggende egenskaber, men kan udtømme ressourcer og forstærke impulsivitet.
Ved de mennesker, som er født i et år, der er under påvirkning af Ild elementet, menes følgende karaktertræk at træde frem:
Ild er livlig, energisk, intens og dette er præcis hvad elementet påvirker personligheden med.
Læs mere om Ild-elementet her...

Jord element
Kineserne mener, at Jord er forbundet med egenskaberne tålmodighed, tankevækkelse, praktisk, hårdt arbejde og stabilitet. ..  

Jord  er et feminint element. Mennesker, der har Jord som det styrende element, vil typisk være stabile, praktiske, ærlige og venlige.
  • Jordelementet påvirker først og fremmest ved det man kan kalde det jordnære.
  • Her vi ude i det sikre, det klippefaste, hvilket giver sig udslag i at personligheden er præget af at man er stabil, jordnær, oprigtig, tryghedssøgende og beskeden.
Læs mere om Jord elementet her

Metal element

Mennesker, der har Metal som det styrende element, vil typisk være uafhængige, stærke og fokuserede....  

Når metal elementet er i yin og yang balance, skaber det orden og overblik, klarhed, struktur, skaber netværk mentalt brændstof, i den daglige og tit travle hverdag. .
Læs mere om metal elementet her...
Vand element

I kinesisk tankegang er vand repræsentativt for intelligens og visdom, fleksibilitet, blødhed og smidighed....  

Vand er det stærkeste element, da det kan bevæge sig igennem eller rundt om noget uden at miste sin oprindelige substans og form. Med tiden kan vandet forcere selv det største og stærkeste bjerg. .
Læs mere om vand elementet her...
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer: