KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 11-Feb-2021  
 Art. 6.2.24.
Rottens år generelt

Selv om følelser for rotter, i vores kultur, ikke er de største, respekteres den i Kina hvor rotten betragtes som en modig og initiativrig person.

Det betragtes som en ære at blive født i rotteåret, og det betragtes som et privilegium at være forbundet med en rotte.
Rotter ved nøjagtigt, hvor de skal finde løsninger og kan tage sig af sig selv og andre uden problemer.
De bruger deres instinktive sans for observation til at hjælpe andre i tider med nød, og er blandt de mest egnede af alle dyretegnene til at overleve bedst i enhver situation.

Årshoroskopet for Rotten, er en generel karakteristik af de personer der er født i Rottens år, samt hvordan Rotten agere over for- og sammen med andre mennesker (dyretegn).
På kinesisk kaldes et horoskop eller stjernetegn for shengxiao 生肖 (sheng betyder fødselsåret, xiao betyder lighed). En persons shengxiao, er derfor egenskaber fra det tilknyttet dyr.  
Shengxiao anses for at være af stor betydning ikke alene for mange kinesere, men i hele Asien og oversøiske asiater.

Nedenstående kan du læse mere om Rottetegnets egenskaber:

Rottens karakter
Rottens generelle karakter
Rottens tilknyttet elementer
De fem Rottetyper
Rottens forenelighed og uforenelighed med de andre dyretegn
Rottens årRottens tegn

Det kinesiske årshoroskop
En af de faktorer, der påvirker en persons egenskaber, er fødselstidspunktet og de elementer (træ, ild, jord, metal, vand) der er tilknyttet fødselstidspunktet og året.

Foruden dit dyretegn for dit fødselsår, har du også et dyretegn for din fødselsmåned (dit indre dyr), din fødselsdag (dit sande dyr) og din fødselstime (Dit hemmelige dyr). 
Tidspunktet er opdelt i de såkaldte fire søjler: år, måned, dag og time, der samlet udgør et personligt horoskop.
Interaktionen mellem de 4 søjlers, elementer og tidsperioden, kan benyttes til at fortælle om personene karakter, dets potentiale, dets helbred og højdepunkter i livet etc.
Læs mere om de fire søjler her

Nogle af de andre påvirkninger, der kommer i spil, er de fem elementer og yin / yang-dualiteten, som du også kan læse mere om, se menu længere nede på siden.


Kinesisk astrologi og horoskop, er i overensstemmelse med naturens verden og den naturlige orden.
Denne filosofiske tankegang repræsenteres ved hjælp af de tolv dyretegn, de fem elementer (Træ, jord, vand, ild og metal) samt yin & yang.
Disse tre grundelementer (dyr - elementer - Yin Yang), påvirker dit dyretegn, og ethvert levende væsen må tilpasse sig sine omgivelse, og må underkaste sig naturens tilbøjelighed til at skabe balance og stabilitet.
Meget af kinesisk filosofi bygger på troen på de fem elementer og deres evner til at interagere med og opbygge relationer med det naturlige.


    Rottens karakter kort:
  • Det kinesiske navn for Rotten er:  Shu
  • Rottens faste polretning er: Yang
  • Rottens faste element er: Vand 水 (dertil kommer dit fødselsår Element )
  • Rotten har den første position i den kinesiske dyrekreds. Zi
  • Rottens bedste forhold til andre dyretegn: Oksen, Dragen, Aben.
  • Rottens dårligste forhold til andre dyretegn: Hesten og Hanen.

Hvis dit dyretegn er i balance:
Rottens styrker er:  Charmerende, omgængelig, tilpasningsdygtig, snarrådig, forsigtig, årvågen, opmærksom, positiv, fleksibel, udadvendt, munter, fantasifuld, energisk, skarpsindig og omsorgsfuld.
Hvis dit dyretegn kommer i ubalance:
Kan Rotten blive:  Sky, ustabil, stædige, betyder, manglende koncentration og stabilitet, kværulant, impulsiv, egoistisk, manipulerende, overdrevent ambitiøs, kan være særdeles grådig. Den styres let kun af deres private interesser.

Rottetegnets symbolik,
På kinesisk er tegnet for rotten et kendetegn for et loddent dyr, det kan derfor også være mus, hamster eller andre små gnavere.
Selv om følelser for rotter, i vores kultur, ikke er de største, betragtes i Kina rottens egenskaber som charmerende og, snu, der har en stærk tilpasningsevne.
Rottens intelligens, smidighed og hurtige tænkning, gjorde det muligt at vinde konkurrencen og blive det første dyr i den 12-årige cyklus.

I Kina symboliserer rotten rigdom og velstand, og i den kinesiske astrologi tillægges Rotten mange positive egenskaber.
Rotten symboliserer stærk vitalitet i kultur af to grunde. En af årsagerne er, at rotten har en stærk reproduktionskapacitet med en høj overlevelsesrate.
Rotten symboliserer intelligens i kultur, hvilket betyder både fascinerende og kløgtig.
Rotten er både vagtsom, mistænksom, agtpågivende og har en ferm lugtesans.
Rotten er fleksibel og hurtig, har evnen til at klatre op af- og over mure samt løbe over tagene som om de flyver.


Rottens generelle karaktertræk:
Folk født i Rotten år, har ofte en stærk intuition og hurtig reaktion samt en positiv holdning og fleksibelt sind.
Rotten er aktiv og intelligent, er hurtig til at se mulighederne i en opstået situation.

I uventede situationer, er de meget skarpsindig og i stand til hurtigt at træffe en beslutning.
Mens andre overvejer hvad de skal gøre, er Rotten en problemløser og har allerede fundet en udvej.

Frem for alt, er Rotten meget tilpasningsdygtige under forskellige omstændigheder og kan hurtigt tilpasse sig omgivelserne.
Rotten har en stærk nysgerrighed og skarpe observationer, så de har en tendens til at afprøve hvad som helst, hvis de kan drage fordel af muligheden.

Rotten er loyal i sit forhold til andre, og forventer til gengæld samme loyalitet fra andre, og de kan blive dybt krænket hvis de føler at de er blevet snydt, eller deres tillid er blevet misbrugt.

I deres vilje og iver for at få projekter til at køre, kan de give udtryk af at være egoistisk eller stædig, men de tror på hvad de laver, og går til opgaven af hele deres hjerte.

Rotten kan have en stærk vilje og er ambitiøs, men skal passe på med ikke at tvinge sine ideer igennem overfor andre, det kan virke irriterende eller fremmedgørende overfor venner og kolleger.

Sommetider stiller Rotten sine mål for højt, både i forhold til sine venner eller i deres karriere, men som årene går, bliver Rotten mere realistisk og tolerant.

Rotten kan være åben og selskabelig, og i selskabet er de et velkomment supplement til festen.
Den er intelligent i en samtale, har humor og er generøs med komplimenter og opmærksomhed.

Men hvis Rotten befinder sig i en situation, hvor den føler, at den ikke bliver værdsat, kan den blive temmelig smålig og pedantisk.

Det er vigtigt for Rotten, at den føler sig sikker, og den reagerer ængsteligt, når dens position er truet.

Det Rotten ønsker og har brug for, er at blive forstået. Rotten vogter nidkært over sit privatliv.

Artikel fortsætter efter annonce
       AnnonceElement også kaldt for fase:
Hvert dyretegn har et fast element tilknyttet. Plus elementet fra dyretegnets år, der er hvert 12. år, forbindes med et af de fem elementer der i rækkefølge er: Træ, Ild, Jord, Metal og Vand, hvilket giver fem Rotte typer.Fem elementer -faser
Rottens faste element er Vand:
En persons egenskaber bestemmes både af det faste element element. Dertil kommer at hvert dyretegn yderligere bliver tillagt et årselement af de fem elementer, afhængigt af året hvor man er født.

Hvert element har sin egen lige styrke og svaghed, og at de har lige indflydelse over hinanden.

Vær opmærksom på, om du er født i dagene før eller efter det kinesiske nytår det pågældende år.
Hvis fødselsdagen er mellem 20. januar og 20. februar, skal det kontrolleres nærmere, hvilket tegn man tilhøre. Find dit kinesiske fødselsår her

De fem Rottetyper:
Vandrotten som er født i 1972 eller 1912. Snakkesalig, klog, konservativ og klog, den betragtes som en dyb tænker, er nysgerrig og videbegærlig, har talenter på mange område, og de har en  god forståelse for mennesker omkring sig . Læs mere om Vand elementet her

Trærotten som er født i 1984 eller 1924. Selvsikker, dydig og talentfuld med en stærk følelse af teamwork.
Den har et stærkt moralsk ansvar og er i stand til at håndtere alt på en ordnet måde i overensstemmelse med de traditionelle ideer.
Læs mere om Træ elementet her

Ildrotten  som er født i 1996 eller 1936. Energisk, modig, stille, hjertelig og venlig over for deres venner, men meget streng med sig selv.
Den mangler imidlertid kontrol og disciplin, så det mest utålelige for den er, at dens frihed bliver begrænset. Læs mere om Ild elementet her

Jordrotten som er født i 2008 eller 1948. Elskelig, ærlig, fleksibel, beskeden, seriøs og med en stærk følelse af selvtillid, den betragtes som sober og med et tilfreds sind samt stærk tilpasningsevne. Læs mere om Jord elementet her

Metalrotten som er født i  2020 eller 1960. Smart, talentfuld, hidsig, jaloux, med en stærk følelse af selvbevidsthed og er overbevisende med klar tale.
Den betragtes som følsom, er meget realistisk, den holder altid dens løfte og håber, at det samme ville være tilfældet den modsatte vej. Læs mere om Metal elementet her

Kompatible dyretegn
Dette har at gøre med hvordan de enkelte dyretegn er forenelig og harmonerer med hinanden.
Det er således at hvert dyretegn korresponderer i større eller mindre grad af harmoni med de øvrige 11 dyretegn i den kinesiske dyrekreds.
Denne harmoni, er baseret på de enkelte dyretegns indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive med hensyn til eksempelvis partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige.

Rottens dyretegn har den højeste grad af forenelighed med Oksen, Dragen og Aben.
Rotten er mest kompatibel med Dragen og Aben.  Disse tre betragtes alle som intelligente og konkurrencedygtige dyr.  De er målorienterede og hurtige på fødderne.

Mellem disse involverede dyretegn, eksisterer der et fantastisk og nærmest eksplosivt potentiale – både privat såvel som kommercielt.
Rotter, drager og aber er en god kombination, når man arbejder sammen, da de alle har mod og er listige.
Der er en ideel harmoni og intuitive forståelse, hvor der er tre nøglebegreber tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.
De ermagtfulde mennesker, der har kapacitet til meget godt.


Rottens  inkompatible dyretegn.
I modsætning hertil er der også en uforenelighed mellem dyretegnene, hvor der er en lavere grad af forenelighed mellem to involverede dyretegn.

Rotten er dog mindst kompatible med Hesten og Hanen, her lurer potentielle konflikter og uoverensstemmelser under overfladen.

Hesten betragtes som uafhængig, entusiastisk og positiv, mens Hanen er smart, alvorlig og selvsikker.
Rotten kan ikke håndtere Hestens behov for frihed eller Hanens korte temperament, hvilket kan forårsage unødvendige kampe og diskussioner.

Men hvis parterne er i stand til at acceptere hinandens forskelligheder, er der alligevel mulighed for, at de kan udnytte og drage fordel af de kvaliteter hos den anden, som de ikke selv er i besiddelse af.

Partnerhoroskop - Partner match

Relationer, partnerskab og vores forbindelser med andre mennesker, er et af ​​de vigtigste aspekter af menneskets sociale liv.
er ikke kun for par, men kan også bruges som et værktøj til at vurdere en potentiel kæreste, kollega, ven eller en kommende forretnings partner.
Samt en mulighed for at bliver klogere på sine egne relationer til andre mennesker.
Her kan du finde dit partnerhoroskop
Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: