KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 19-May-2021    
  Art. 4.

Kinesisk livsanskuelse - religion - filosofi - astrologi og- kosmologi


Den kinesiske livsanskuelse omfatter begreber som:   kosmos, astrologi, filosofi, etik og religion, er ikke modsætninger, men er komplementære begreber som supplerer hinanden der i en større sammenhæng.

Denne hjemmeside om kinesisk religion og livsanskuelse, er struktureret og opdelt efter de vestlige begreber og kategorier der inddrager filosofiske, religiøse og samfundsmæssige synsvinkler på menneske, samfund og kultur.

INDHOLD

Kinas religioner

Kina har i dag ingen stats religion, og er officielt en ateistisk stat. Der tillades dog en række religioner ...

Kina har i dag ingen stats religion, og er officielt en ateistisk stat. Der tillades dog en række religioner og blandt de fem største er, buddhisme, konfucianisme, daoisme, islam og kristendom.
Begrebet religion var tidligere ikke et begreb i den kinesiske tænkemåde, og man havde derfor heller ikke noget kinesisk ord for religion. 
Læs mere om Kinas religioner her    
Kinas religioner og livsanskuelser.

Den kinesiske livsanskuelse omfatter begreber som: kosmos, astrologi, filosofi, etik og religion...

Kinesisk livsanskuelse - kosmologi - religion - filosofi og astrologi Det kinesiske verdensbillede er afledt af traditioner er baseret på idealer om harmoni, menneskelig perfektion og systemisk pasform i naturlige systemer og processer.
Læs mere om kinesisk livsanskuelser her    

Kinesisk divination spådom

Divination anvendes også til at fastslå rette tid og sted for ritualer og fester, retlige og politiske afgørelser kan træffes ved divination...

Divination (lat. divinatio, "forudsigelse" fra divinare, "guddommelig inspiration") også kaldt varselstydning, er fra et vestligt synspunkt, et religiøst ritual, der forudsiger menneskers skæbne, gudernes vilje, fremtidige hændelser eller lignende forhold. Læs mere om kinesisk divination her    
Kinesisk forfædredyrkelse

I Kina spillede forfædredyrkelsen lige fra de ældste tider en rolle, der ikke stod tilbage for dyrkelsen af guderne ....

I begyndelsen var forfædredyrkelsen en rituel fejring af de guddommeliggjorte forfædre, som blev dyrket af konger og kejsere, men som efterhånden bredte sig til familier med samme efternavn og afstamning. Læs mere om Kinas forfædre dyrkelse her.    
Kinesisk folkereligion

Kinesisk folkereligion udgør et system af forskellige ritualer og religiøse overbevisninger, der er stærkt præget ...

af traditioner, skabt og præget af Kinas årtusinde lange historie, og troen på kræfterne i livet og naturen, som åndemanerne og medicinmænd prøvede at beherske, og som deles af alle lag i befolkningen.
Læs mere om kinesisk folkereligion her    
Kinesisk religion historisk

Kinas religion kan spore sine historiske rødder i mere end 4.000 år tilbage i tiden.

Den kinesiske religion og spiritualitet, har ikke har samme verdensbillede som i den vestlige religion eller livsanskuelse, men er mere et filosofisk og moralsk system med mange religiøse træk.
Befolkningen i Kina har en rig og kompliceret mytologi, der daterer sig over 4.000 år tilbage.    
Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
Buddhismen i Kina

Mellem 50 f.v.t. og 50 e.v.t kommer Buddhismen til Kina Buddhismen ankommer til Kina fra Indien og tilføjede en anden vigtig indflydelse på den kinesiske kultur og mytologi.

Buddhistiske ideer blev gradvist smeltet sammen med taoisme og konfucianisme, til en blandet folkereligion, der fik en stor indflydelse på folks åndelige liv. De tre traditioner blev ofte set som forskellige aspekter af den samme religion og som at have dybest set de samme mål. Læs mere om kinesisk buddhisme her    
Shamanisme og åndedyrkelse i Kina

Wuism er et alternativt navn for en gren af den kinesiske folkereligion, kendt som kinesisk shamanisme,

som var en del af baggrunden, hvorfra den moderne religion af Daoisme blev født, og som i dag er en blanding af indfødte spirituel praksis, buddhisme, Daoisme og konfucianisme.
Læs mere om Shamanisme her    
Pagodernes Kina

Den kinesiske pagode har en to tusind år lang historie og findes i mange arkitektoniske former.

Under påvirkning fra kinesisk arkitekturs traditioner gennem tiderne og den kinesiske buddhismes ændrede skikke, har pagodernes bygmestre tilpasset stil og indretning efter tidens og de lokale forholds krav. Nogle gange kaldes de for Stupa og andre gange Pagode.
Læs mere om de kinesiske pagoder her    
Kinesisk mytologi

Den kinesiske mytologi er en samling af kulturhistorie, folkesagn og religiøse fortællinger der er overleveret i mundtlig eller i nedskrevet form.

Der er flere aspekter af kinesisk mytologi, såsom; skabelsesberetningen, samt legender og myter der vedrører grundlæggelsen af den kinesiske kultur og den kinesiske stat.
Læs mere om den kinesiske mytologi her    
Kinesisk kosmologi

Den kinesiske kosmologi, er på den mest basale måde, et sprog der hovedsageligt symboliserer og beskriver forholdet mellem jorden og himmelen samt andre kosmiske himmellegemer...

I den kinesiske tankegang om kosmos og universets indflydelse på verden, er der en sammenkædning af myter, kosmologi, astrologi astronomi, profeti, kalender, horoskop astrologi, elementer, religion og filosofi.
Læs mere om den kinesiske kosmologi her    
Kinesisk filosofi

Kinesisk filosofi har i tusindvis af år påvirket kinesernes livsanskuelse.

Der har ikke været en klar opdeling af religion, mytologi, filosofi og magi.  Den kinesiske filosofi er således blevet en fusion af oldtidens rituelle, åndelige, kosmologiske og eksistentiele praksis, der mundede ud i de tre mest udbredte kinesiske filosofier, Daoisme, Konfucianisme og Yin Yang kræfterne.
Læs mere om kinesisk filosofi her    

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer: