KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 09-Feb-2021
Art. 5.1.2.1

Dao De Jing  道德经

Dao De Jing staves også som Daode jing, Tao Te Ching, Tao Te King,
også kendt som "De moralske skrifter”, er en af de mest indflydelsesrige visdomsbøger i kinesisk historie og er tilskrevet den legendariske figur Lao Zi eller Lao-tse 老子.

I denne artikel bruges stavemåden Dao De Jing, på grundlag af pinyin systemet, som er den officielle alfabetiske transskription til latinske bogstaver, der også bruges internationalt.
tao te ching lao tse

Direkte oversat betyder Dao vejen, De betyder magten eller dyden og Jing betyder klassikeren.
Bogen er skrevet i to dele Dao-Jing, 'bogen om vejen' og De-Jing, 'bogen om magten'.

Bogen  der er mindst 2300 år gammel, er på godt 5000 tegn og består af 81 vers, der rummer en gådefuld lyrik, herunder en metaforisk og billedrig stil, og en rigelig brug af ordspil og paradokser.

Stilen er for en stor del, kort, præcis og fyndig formulering af en (filosofisk eller moraliserende) tanke, fremsat uden argumentation. Det giver den et ophøjet og mystisk præg.

Over halvdelen af bogen er skrevet på vers, sikkert fordi den så er lettere at lære udenad.

Teksterne kan være svært tilgængelige, det minimerede sprog og de poetiske udtryk, er åbne for en lang række forskellige oversættelser og fortolkninger.
En del af forklaringen kan være at finde i de kinesiske skrifttegn, der umuliggør en entydig oversættelse.

De første 37 kapitler handler om Dao (vejen), kapitel 38 til 81 handler om De (magt eller dyd).

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce


Teksterne har haft en dybtgående indflydelse på kinesisk filosofi, videnskab, politik og religion, og spænder vidt i indhold, fra universel visdom til praktisk rådgivning af de politiske og samfundsmæssige forhold.
Laozi mener, at Dao eksisterede før himmelen og jorden, det er usynligt, det kan ikke navngives, det er uforudsigeligt, og vare evigt.

Laozi’s tanke har dyb dualistisk tænkning, hvor to uforenelige men komplementære principper, bliver åbenbaret som modsætningernes forening.

Dao er ikke kun oprindelsen af ​​alle ting i universet, men dækker også love, der styrer udviklingen af ​​alt i universet.

Kort sagt afslører Dao De Jing ikke kun rødderne og lovene i universets eksistens, men opsummerer også de universelle love om social udvikling og den menneskelige natur og foreslår således filosofisk tænkning fra himlen til menneskeheden.

Teksterne menes at være fra perioden De Stridende Staters tid der går tilbage til engang i 400'erne f.Kr. til 221 f.Kr.

Perioden var præget af ufred og anarki samt uafbrudte magtkampe mellem de lokale konger, fyrster og krigsherrer, til stor forarmelse af det almene folk og en svækkelse af den politiske stabilitet.

Herskerne var ved at blive stadig mere udsvævende og ude af stand til at værdsætte dyd, det ellers så stabile feudalsystem var i opløsning.

Tao Te Ching er en kinesisk klassiker, der er blevet oversat til fremmede sprog, i det attende århundrede blev en latinsk oversættelse bragt til England, hvorefter der har været en konstant forsyning med oversættelser til vestlige sprog.
På dansk findes der bogen ”Peter Plys og hans Tao”.

Peter Plys og hans Tao udkom i 1982. Bogen lærer os nogle uvurderlige ting om livet. Bogens centrale karakter er Peter Plys, som personificerer det taoistiske princip Wu Wei om ikke-handlen, eller bare at være.

Peter Plys er en sand mester i Tao og er endt som godnat læsning i mange hjem rundt omkring i verden.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Følgende linjer fra Peter Plys og hans Tao:Peter Plys og  Tao
“For at kende vejen,
er vi nødt til at gå vejen,
og vi er nødt til at gøre vejen.

Den vej, vi vælger,
de ting, vi gør,
det er alt sammen lige foran os.

Men hvis du prøver for hårdt at se den,
bliver du bare forvirret.
Jeg er mig, og du er dig.
Som du ser;
men når du gør,
hvad du kan,
så finder du vejen.
Vejen vil følge dig.”

Siden det tyvende århundrede har den vestlige verden også fået inspiration til forskellige egenskaber som selvdyrkning (balancen mellem det indre og ydre selv og mellem sig selv og andre), beslutningstagning i det faglige eller personlige liv, indenfor ledelsesfilosofi og en social regeringsførelse. ændret sig.
Hver æra, har foretage nye fortolkninger af Dao De Jing i henhold til de forskellige ændringer i tidens kultur, politik, moral og ideologiske felter.


Andre artikler om Kinesisk kosmologi:
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce