KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 23-May-2021
Art. 5.

Introduktion kinesisk astronomi – astrologi - kosmologi


I stort set alle kendte kulturer har man haft en kosmologi (læren om verdens struktur og udseende) såvel som en kosmogoni (læren om verdens skabelse eller tilblivelse).

Begreberne Kosmologi – er læren om universet og dets udvikling og Astronomi – er læren om himmellegemerne og dermed grundlaget for kalendersystemet og astrologien.

Den kosmologiske, den astronomiske og den astrologiske udvikling er komplementære begreber som supplerer hinanden i en større sammenhæng.

I den antikke kinesiske kosmologi, ses mennesket og naturen som en spejling af et større kosmos. Kineserne havde flere teorier om kosmos processer og komponenter.

Klassisk kinesisk kosmologi og astronomi er nøglen til at forstå mange aspekter af den kinesiske kultur - og har påvirket områder, der var så forskellige som religion, filosofi og kunst, arkitektur, kalendervidenskab, myter, teknologi og politisk samt militær beslutningstagning.

Følgende artikler handler om den kinesiske kosmologi:

Kinesisk astronomi
Astronomi er en af ​​de fire mest udviklede naturvidenskaber i det antikke Kina. Astronomien har medført mange opfindelser der inkluderer kalendere, agronomi, medicin og matematik samt en indsigtsfuld opfattelse af universet...
Art. 5.1.

Astronomi dannede grundlaget for at man blev i stand til ved hjælp af himmellegemernes positioner, at forudsige eller at spå, om det var et godt eller dårligt tidspunkt til f.eks. at så og høste afgrøder, at jage, ja endog om det var et gunstigt tidspunkt at føre krig på.

Over tid begyndte man også at bemærke, at visse fysiske mentale og personlige kendetegn dukkede op hos forskellige personer, som var født på bestemte tidspunkter i planeternes positioner og den enkle astrologiske tanke blev til....

Læs mere om Kinenesisk astronomi her    
Hvad er kinesisk kosmologi ?
Klassisk kinesisk kosmologi er nøglen til at forstå mange aspekter af den kinesiske kultur - dens religion, filosofi og kunst ....
Art. 5.1.1
I den antikke kinesiske kosmologi, ses mennesket og naturen som en spejling af et større kosmos. Kineserne havde flere teorier om kosmos processer. Kinesisk kosmologi, skal ses som et symbolsk systems der udgjorde det ordnede univers. ...
Læs mere om Kinenesisk kosmologi her    
Kinesisk kosmologi historie
Klassisk kinesisk kosmologi henviser til oprettelsen eller oprindelsen af universet og til hvordan universet fungerer ...

Art. 5.1.1.1
I det gamle Kina, for ca. 2500 år siden, havde mange tænkere eller vismænd også en vis viden om universet, der startede med Dao, hvorfra alt stammer. ...
Læs mere om Kinenesisk kosmologi historie her    
Dao eller Tao
Dao er er tilskrevet den legendariske figur Lao Zi 老子 eller Lao-tse, og betegnes en ”vej” ....
Art. 5.1.2
Laozi mener, at Dao eksisterede før himmelen og jorden, det er usynligt, det kan ikke navngives, det er uforudsigeligt, og vare evigt.
Dao er ikke kun oprindelsen af ​​alle ting i universet, men dækker også love, der styrer udviklingen af ​​alt i universet.
Dao er i kosmologisk betydning blottet for symbolske guddomme og fokuserer i stedet på energiske og elementære principper.
Læs mere om Dao her    
Dao De Jing staves også som Tao Te Ching
er også kendt som "De moralske skrifter”, er en af de mest indflydelsesrige visdomsbøger i kinesisk historie og er tilskrevet den legendariske figur Lao Zi eller Lao-tse 老子....
Art. 5.1.2.1
Direkte oversat betyder Dao vejen, De betyder magten eller dyden og Jing betyder klassikeren.
Bogen er skrevet i to dele Dao-Jing, 'bogen om vejen' og De-Jing, 'bogen om magten'.
Bogen der er mindst 2300 år gammel, er på godt 5000 tegn og består af 81 vers, der rummer en gådefuld lyrik, herunder en metaforisk og billedrig stil, og en rigelig brug af ordspil og paradokser. ... Læs mere om Dao De Jing her
Yin og Yang, er symbolet på harmoni og balance.
Yin og Yang, kan ses som livets to polære kræfter der symboliserer at universet, holdes i balance ved et samspil af principperne for voksende og aftagende vækst ....
Art. 5.1.3
Ifølge de gamle kinesere er hele universet, som det præsenterer sig for vores observation, begrundet i sin eksistens af den gentagende og uendelige interaktion mellem to urkræfter eller principper kaldet Yin og Yang ... Læs mere om Yin og Yang her.    
Hvad er Qi ?
Ifølge kinesisk tankegang er Qi den vitale kraft, der udgør og binder alle ting i universet sammen.
Alt i universet skyldes bevægelser og ændringer af Qi. ...
Art. 5.1.4
Alt, hvad der eksisterer, gennemstrømmes af Qi, i et samspil med Yin og Yang og de Fem Faser (fem elementer), herunder råmaterialer, mennesker og dyr, himlen og jorden, ideer, tanker og følelser, dæmoner og spøgelser, ja hele universet.
Læs mere om Qi her    
De fem elementer
De fem elementer blev opfattet som en form for energi i konstant udvikling og blev anset som grundelementer i alle fænomener i naturen.
Art. 5.1.5
Alle fem elementer har hver deres talrige karakteristika og egenskaber, der har betydning for menneskets forskellige aspekter i et velafbalanceret liv. Jo mere afbalanceret de fem elementer er i forhold til hinanden jo større grad af harmoni (Yin-Yang) hersker der.
Læs mere om de fem elementer her  
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Fem Elementer historisk
Det vi kalder ”de fem elementer”, hedder på kinesisk Wu Xing 五行. Wu Xing kan oversættes til ‘forvandling gennem fem faser'.
Art. 5.1.5.10
Wu Xing blev først brugt som en anskueliggørelse af den evige forandring i kosmos gennem tidsaldre, livsfaser, årstider, måneder, døgn og timer.
Wu Xing beskriver hvorledes de fem faser påvirker naturen og mennesket til enhver tid, i et samspil mellem alt (verdensaltet) omkring os, kaldet makrokosmos og alt inden i os kaldet mikrokosmos.
Læs mere om De Fem Elementer historisk her    
De otte trigrammer, hedder på kinesisk Ba gua 八卦
De otte trigrammer, er otte figurer med tre linjer i hver, deraf navnet trigrammer. Hver linje kan opfattes som yin eller yang. Yang er en udelt linje, yin er en brudt linje ...
De otte trigrammer anvendes i både I Ching spådomskunst, Taoisme, Feng Shui, kampsport (Tai Chi), Traditionel kinesisk medicin såvel som i kinesisk inspirerede udsmykninger og kunst. Læs mere om trigrammer her    
Wu Wei
Wu Wei visdom: Livet handler om balancen mellem handling og passivitet
Wu Wei, er et af de grundlæggende begreber i kinesisk livsfilosofi, som går tilbage til oldtiden.
Wu Wei betyder naturlig handling og henviser til en livsform præget af spontanitet og ulyst til at gribe ind i verden for at tilfredsstille personlige ambitioner.
Læs mere om Wu Wei her    
Skabelsens myter
Der er flere aspekter af kinesisk mytologi, såsom;
Skabelsesberetninger, Legender og Myter der vedrører grundlæggelsen af den kinesiske kultur og den kinesiske stat. ...
I den kinesiske tankegang om kosmos og universets indflydelse på verden, er der en sammenkædning af myter, kosmologi, astrologi astronomi, profeti, kalender, horoskop astrologi, elementer, religion og filosofi.
Læs mere om skabelsens myter her    
Det kosmiske æg
Det kosmiske æg er et af de mest fremtrædende ikoner i verdensmyten.
Mytologiens kosmiske æg I årtusinder og over hele verden, har skabelsesmyterne fra mange kulturer været, at ægget var et symbol på livets oprindelse og mysterium. For omkring 15 milliarder år siden brast det kosmiske æg pludselig i en uforlignelig big bang. ...
Læs mere om det kosmiske æg her    
Kinesisk astronomi
Astronomi i Kina har en lang historie, der starter under Shang-dynastiet (kinesisk bronzealder), har en oprindelse i den religiøse, mytologiske, kosmologiske, kalendariske og astrologiske tro og praksis fra forhistorien.
I vestlig forstand er astronomien baseret på den naturvidenskabelige metoder, og tjente som grundlag for et kalendersystem.  
Astrologiens stjernetydning forsøger astrologerne at forklare og forudsige hændelser i menneskers liv.. ...
Læs mere om Kinas astronomi her    
Kinesiske astrologi og horoskop 
Horoskopet gør brug af astrologiske begreber, og fungerer som en grafisk illustration gengivet med 12 dyr, hver med deres egenskaber og kendetegn
Mennesker har til alle tider og alle vegne været optaget af, at kunne forudsige fremtidige begivenheder. Mange forskellige metoder til forudsigelse, bygger bl.a. på observation og tolkning af dyrs adfærd, stjernernes og planeternes bevægelser og stillinger.. ...
Læs mere om den kinesiske astrologi her    
Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Andre relevante emner og annoncer:

Astrologi og horoskop artikler