KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 09-Feb-2021
  Art. 5.1.3

Yin og Yang er symbolet på harmoni og balance.
阴阳forenklet kinesisk -  陰陽 traditionel kinesisk -  Pinyin : yīnyáng

Ifølge de gamle kinesere er hele universet, som det præsenterer sig for vores observation, begrundet i sin eksistens af den gentagende og uendelige interaktion mellem to urkræfter eller principper kaldet Yin og Yang.

  Yin Yang
 • Den sorte del med den hvid prik, kaldes yin og symboliserer det feminine, nedadgående, tunge, mørke og passive princip.
 • Den hvide del med den sorte prik, kaldes yang og symboliserer det maskuline, opadgående, lette, lyse og aktive princip.

  Yin og Yang, kan ses som livets to polære kræfter der symboliserer  at universet, holdes i balance ved et samspil af principperne for voksende og aftagende vækst   (增加Shen  og 减少Gui).

De er i et konstant vekselspil med hverandre:
'Når lyset, Yang, er på sit højeste, ligger kimen til Yin, mørke, allerede parat'. 'Yang stimulerer således Yin, og Yin gensidigt nærer Yang.'Yin yang rotation

Kineserne kalder denne måde at tænke på for dialektisk dualisme. Dvs. enhver ting forstås gennem sin modsætning.
 • Derudover symboliserer det også, at i alt "godt" findes "ondt" - og tilsvarende, at i alt "ondt" findes der "godt" .

  Man kan f. eks se de positive og negative poler som et stearinlys.
 • Yin repræsenterer stearinen i lyset og yang repræsenterer flammen. Stearinen (Yin) nærer og støtter flammen (yang).
 • Herved ser vi at flammen(yang) har behov for stearin (yin) som dens eksistens.
 • Flammen (yang) forbruger stearin (yin) i forbrædningsprocessen.
 • Når stearinen (yin) er brugt op, går flammen (yang) ud.
 • Hvis der ikke er mere stearin (yin) er yang udbrændt og dør ud.
  Så man kan herved se, hvordan Yin og yang er afhængige af hinanden for deres eksistens.
Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
Yin Yang

Mørk
Kvinde
Indadvendt
Måne
Vand
Passiv
Faldende
Indskrænke
Kold
Vinter  
Eksternt
Tung  
Knogler
Frem 
Tør  

Lys
Mand
Udadvendt
Sol
Ild
Aktiv
Stigende
Udvide
 Varm
Sommer
Internt
Let
Hud
Tilbage
Fugtig

Det ene kan ikke fungerer uden det andet. I tabellen til højre vises nogle eksempler på nogle karakteristika for Yin og Yang. Alt i verden består af modsætninger.

Det såkaldte mandlige-kvindelige princip i Yin og Yang, handler ikke om det faktiske køn, men kan sammenlignes med en T-shirt, der bæres af et menneske, uanset køn, hvor den ene side er indadvendt (mod kroppen) Yin, og ikke kan ses, og den udadvendte side Yang (der kan ses). Det er stadig kun én T-shirt, hvor det ene ikke kan eksistere uden det andet.

Et hvert objekt forstås gennem sin komplementære modsætning, der tilsammen udgør både en modsætning, men også en helhed.
Yin og Yang er ikke to forskellige separate enheder, men én enhed og bør derfor faktisk staves som 'yinyang'.

Begrebet Yin og yang er centralt i den kinesiske astrologi, således er dit fødselsår ikke bare en angivelse af din alder. Men ifølge det kinesiske Astrologi, indikerer dit fødselsår en bestemt fase eller aspekt af en tres-årig cyklus.

Tre systemer anvendes til optælling og klassificering af årene:
De tolv dyr, de fem elementer og yin og yang.
Hvert år har således ikke kun et dyr og et element - men også enten yin eller yang.
Seks dyr i den kinesiske dyrekreds er yang, og de andre seks er yin.
F.eks. er Aben Yang, der hvert 12. år tilknyttets et af elementerne,, træ - ild - jord - vand - metal
F.eks. er 1968 et Jord Abe år, hvor aben er Yang og tilknyttet Jordelementet.
               1980 er Metal Abe år, hvor aben er Yang og tilknyttet Metalelementet.
Det er således kombinationen af de 12 dyr og de fem elementer der giver en 60 år cycklus. Se video om introduktion til Yin og Yang:

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap