KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 15-Oct-2020    
  Art. 5.4


De hundrede tankeskoler (kinesisk: 諸子 百家 zhūzi baijiā)

var filosofier og skoler, der blomstrede i de turbulente perioder fra det 6. århundrede til 221 f.Kr. kaldt for forårs og efterårs periode samt ”de krigsførende stater” periode. (interessant nok, samtidig med at græsk filosofi opstod).

En epoke med stor kulturel og intellektuel ekspansion i Kina, der var fyldt med kaos og blodige slag, men perioden blev også kendt som den kinesiske filosofies guldalder, fordi en bred vifte af tanker og ideer blev udviklet og diskuteret frit.

Mange af de store kinesiske klassiske tekster, der stammer fra denne periode, har haft en dyb indflydelse på kinesisk livsstil og social bevidsthed, der har varet indtil i dag.

Det var en periode med reformer og nye ideer, som blev tilskrevet kampen for overlevelse blandt de regionale krigsherrer, der konkurrerede om at opbygge stærke og loyale hære og øge den økonomiske produktion for at sikre et bredere grundlag for skatteopkrævning.

For at gennemføre denne økonomiske, militære og kulturelle udvikling, havde de regionale krigsherrer brug for et stadigt stigende antal dygtige, lærde embedsmænd og lærere, der blev ansat, for at rådgive om metoderne til regeringsførelse, krig og diplomati, for en eller anden af ​​de forskellige konger eller krigsherrer.

Det var også i løbet af denne periode, at handel blev stimuleret gennem introduktionen af ​​mønter og teknologiske forbedringer.
Jern kom i almindelig brug, hvilket muliggjorde ikke kun til smedning af krigsvåben, men også til fremstilling af effektive landbrugsredskaber.

Offentlige anlæg blev udført i en stor skala - såsom oversvømmelseskontrol, kunstvandingsprojekter og gravning af kanaler.
Enorme mure blev bygget omkring byer og langs de brede strækninger af den nordlige grænse.

Perioden var på den ene side præget af krige og splittelse, men på den anden side også præget af kulturel blomstring indenfor filosofi og litteratur. Perioden blev også kaldt for - Kinas "gyldne tidsalder".

Så mange forskellige filosofier udviklede sig i perioden, at æraen blev kendt som de hundrede tankeskoler.
Fra hundrede tankeskoler kom mange af de store klassiske skrifter, hvorpå kinesisk praksis skulle baseres i de næste to årtusinder.

Artikel fortsætter efter billedet.
Hundrede tankeskoler

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce


Af de 100 tankeskoler, var de fire mest indflydelsesrige skoler (konfucianisme, taoisme, mohisme og legalisme).

Konfucianisme: (rujia 墨家)
Denne skole blev udviklet fra læren fra vismanden Confucius.
Efter Confucius død i 479 f.Kr., udgav hans tilhængere en samling af Confucius belæringer i en bog kaldt for analekterne eller samtalerne, i en form af dialoger mellem ham og hans elever.

Det er et system af moralsk, social og politisk-religiøs tankegang, hvis indflydelse også spredte sig til Korea og Japan.
De vigtigste konfucianske begreber inkluderer ren (menneskehed eller menneskelighed), zhengming (svarer til begrebet himmelens mandat), zhong (loyalitet), xiao (filial fromhed, respekt for en forældre og forfædre) og li (ritual).
Det introducerede den gyldne regel (i det væsentlige at behandle andre, som du gerne vil blive behandlet), begrebet Yin og Yang (to modstridende kræfter, der permanent er i konflikt med hinanden, hvilket fører til evig modsigelse og ændring), ideen om meritokrati og forsoning af modsætninger for at nå frem til et mellemgrund, der kombinerer det bedste fra begge dele.
Meritokrati: betegnelse for en styreform hvor magten ideelt set uddelegeres efter fortjeneste ("merit") - i praksis dog oftest efter evner og færdigheder.

Konfucianisme betragtes ikke nødvendigvis som en religion, hvilket tillader en at være en taoist, kristen, muslim, shintoist eller buddhist og stadig erkende konfucianistisk tro. Uden tvivl var den mest berømte konfucianer efter Confucius selv er Meng Tzu (eller Mencius) (372 - 289 f.Kr.).
Læs mere om Konfucianisme her

Daoisme - Taoisme: (daojia 道家)
Daoisme eller Taoisme er en filosofi, der senere også udviklede sig til en religion.
Dao betyder bogstaveligt talt "vejen" eller "måden", selvom det oftere bruges som et metafysisk udtryk, der beskriver universets strømning, eller kraften bag den naturlige orden.
De tre juveler i Dao er: medfølelse, moderation og ydmyghed. Daoistisk tanke fokuserer på wu wei ("ikke-handling"), spontanitet, humanisme, relativisme, tomhed og styrken af ​​blødhed (eller fleksibilitet).
Natur og forfædreånd, er almindelige i populære taoisme, selvom typisk er der også flere guder, ofte ledet af Jade kejseren.
Den mest indflydelsesrige taoistiske tekst er "Dao De Jing" (eller "Tao Te Ching”) skrevet omkring det 6. århundrede f.Kr. af Lao Tzu (eller Laozi), og en sekundær tekst er det 4. århundrede f.Kr. "Zhuangzi”, opkaldt efter dens forfatter.
Yin og Yang symbolet er vigtigt i taoistisk symbolik (som i konfucianismen), ligesom de otte trigrammer og en zigzag med syv stjerner, som repræsenterer stjernekonstellationen Karlsvognen.
Læs mere om Daoismen her

Legalisme: (fajia 法家)
Legalisme er en pragmatisk politisk filosofi, hvis hovedmotto er "sætte klare strenge love eller / og give en hård straf", og dets væsentlige princip er et retspraksis.
I henhold til Legalisme skal en hersker styre sine undersåtter i henhold til Fa (lov eller princip), Shu (metode, taktik, kunst eller statskunst) og Shi (legitimitet, magt eller karisma).
Under Li Si i det 3. århundrede f.Kr. blev en form for legalisme i det væsentlige en totalitær ideologi i Kina, hvilket til dels førte til dets efterfølgende tilbagegang.
Læs mere om Legalismen her

Mohisme: (mojia 墨家)
Mohismen blev grundlagt af Mo Zi (470-391 f.Kr.?) Eller Mo Di.
Mo Zi’s lære var, at "alle mennesker er lige for Gud", og at menneskeheden skulle følge himlen ved at praktisere universel kærlighed.
Den universelle kærlighed har en gensidig fordel, således at alle skal elske hinanden lige og upartisk for at undgå konflikt og krig.
Mozi var stærkt imod det konfucianske ritual og fremhævede i stedet pragmatisk overlevelse gennem landbrug, befæstning og statsmandskunst. På nogle måder er hans filosofi parallel med den vestlige utilitarisme. (en betegnelse for en filosofisk forestilling om, at man altid bør handle på en sådan måde, at det resulterer i "den størst mulige lykke for det størst mulige antal individer")
Mo Zi fordømte den konfucianske vægt på ritual og musik. Han betragtede krigsføring som spildt og foreslog pacifisme. Mo Zi mente også, at enhed om tanke og handling var nødvendig for at nå sociale mål. Han fastholdt, at folket skulle adlyde deres ledere, og at lederne skulle følge himmelens vilje. Selvom Moism ikke lykkedes at etablere sig som en større tankegang, siges dens synspunkter at være "stærkt gentaget" i Legalistisk tanke.
Selvom mohismen var populære i den sidste del af Zhou-dynastiet, blev mange mohistiske tekster ødelagt under det efterfølgende Qin-dynasti, og det blev til sidst erstattet af konfucianismen under Han-dynastiet.
Læs mere om mohismen her

Navneskolen (logikere)
Navneskolen eller Logikere (名家; Míngjiā; Ming-chia; "Navneskolen") voksede ud af mohismen med en filosofi, der fokuserede på definition og logik. Det siges at have paralleller med de antikke græske sofister eller dialektikere. Den mest bemærkelsesværdige logiker var Gongsun Longzi.
Bestående af en forskelligartet gruppe af tænkere, der er kendt som mestre i paradokser og sprogvidenskaber, blev logikere, der tilhørte Navneskolen (ming jia), sammenlignet med de antikke græske sofister og dialektikere. Det vil sige, at de tjente til livets ophold ved at bruge retorik og ordspil.   
Hvid hest dialog: “En hvid hest er ikke en hest” repræsenterede logikernes brug af navne og sprog til at løse semantiske paradokser. Selvom diktummet undertiden betragtes som vrøvl, er det også underlagt mange fortolkninger i dag.
Læs mere om Navneskolen her

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Buddhisme:
Buddhisme er en religion, men også en praktisk filosofi og uden tvivl en psykologi, der fokuserer på læren fra Buddha (Siddhartha Gautama), der boede i Indien fra midten af ​​6. til det tidlige 5. århundrede f.Kr.
 Det blev introduceret til Kina fra Indien, sandsynligvis nogen tid i det 1. århundrede f.Kr. fokuserer den kinesiske tradition på etik snarere end metafysik, og den udviklede adskillige skoler adskilt fra de oprindelige indiske skoler og integrerede i processen om konfucianisme, taoisme og andre oprindelige filosofiske systemer i sig selv.
Læs mere om Buddhismen herAndre artikler om Kinesisk filosofi:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap