KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 15-Oct-2020    
  Art. 5.15

Wu Wei (無爲)

Wu Wei
Er et daoistisk koncept, hvor Wu betyder ingen eller ingenting, og Wei betyder handling, altså Wu Wei betyder “ingen handling” eller ”ingen indgriben”.

Det lyder som en behagelig invitation til at slappe af eller værre, falde i dovenskab eller apati. Alligevel er dette koncept nøglen til den ædleste form for handling i henhold til Daoismens filosofi - og er kernen i, hvad det betyder: at følge Dao eller Vejen.

Wu Wei, er et af de grundlæggende begreber i kinesisk livsfilosofi, som går tilbage til oldtiden.
Wu Wei betyder naturlig handling og henviser til en livsform præget af spontanitet og ulyst til at gribe ind i verden for at tilfredsstille personlige ambitioner.

Verden er i sig selv en spontan selvskabelse og i evig bevægelse, den styres uden handling, hvilket er den fundamentale idé i Wu Wei.,

Wu Wei visdom: Livet handler om balancen mellem handling og passivitet.

Yin og Yang harmoni.Yin Yang Taiji
Wu Wei har sit udgangspunkt i Yin og Yang med dens passive og aktive side.
Yin og Yang  symbolet Taiji (Det altomfattende), er i sin helhed symbolet på harmoni og balance.

Yin,
er det mørke i symbolet, det passive, feminine, rummelige, intuitive, følsomme, følelses-baserede.
Yang , er det lyse i symbolet, det aktive/handlekraftige, maskuline,  logiske, analytiske og faktabaserede.

En grundlæggende ide i den kinesiske tankemåde, er at himmel, jord og mennesker er en del af en samlet kosmisk orden, og at alle fænomener, begivenheder og egenskaber består af komplementære modsætninger, som betegnes yin og yang.

Den handler om, at verden grundlæggende er bygget op mellem to urkræfter eller principper kaldet Yin og Yang, som én stor sammenhængende relation, hvor der som udgangspunkt er orden og sammenhæng.

Mennesket er kun en meget lille del af naturen og kosmos - og skal derfor lære at tilpasse sig naturens rytme og tilværelsens modsatrettede kræfter af Yin- Yang.
Den naturlige harmoni som findes i kosmos og naturen, kan overføres til harmoni mellem mennesket og samfundslivet.

Den grundlæggende idé bag Wu Wei, handler om ikke at gå i aktion eller ikke at gribe ind og derved forskyde den naturlige balance, men at lade tingene gå sin naturlige gang og handle derefter.

Naturen har love, der forløber bedst helt uden vores indblanding, vi bør derfor overholde naturens love og må tilpasse os de givne omstændigheder og underkaste os naturens egen tilbøjelighed til balance og stabilitet. 
Den kinesiske vismand Lao Zi citater:

  • Naturen skynder sig ikke, men alt er gennemført.
  • Når intet udrettes, lades intet ugjort.
  • Verden styres ved, at man lader tingene gå deres gang. Den kan ikke styres ved indgreb.

Ikke-handling kan forstås som et aspekt af at gå med strømmen og ikke modstå de større (natur) kræfter, der styrer verdenen, med andre ord man tilpasser sig de givne omstændigheder.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Wu Wei, det at gøre ingenting, dækker på en måde to begreber.
Det første begreb der ligger i at gøre ingenting, er, at det der har nået en fuldkommenhed inden for et område, behøver ingen indgriben.  I den naturlige verden, ses den rigtige handling i enhver given situation, at flyde naturligt.

Det andet er, at man undlader at gøre overflødige ting. I praksis er det uden indgriben, ingen pågåendehed, ingen ufordragelighed, ingen egoistisk indblanding.

Ikke-handling anerkender, at begivenheder styres af naturlovene, og det er ofte bedst blot lade disse love fungere og agere på deres egen tid, og på deres egen måde.
Mennesket er kun en lille del af naturen og kosmos, og skal lære at tilpasse sig naturens og tilværelsens rytme.

Wei Wu - Wei, 爲 無 爲
Et paradoks til Wu Wei, er et andet begreb Wei Wu - Wei, der omfatter både hvornår man ikke skal handle og hvornår man skal handle, men i begge tilfælde, at man handler i overensstemmelse med de naturlige ændringer.

Derfor skal passivitet med ikke at handle, ikke forstås som ikke at gøre noget, men at menneskelige aktiviteter skal være naturlige.
Man kan handle ved at tage skridt til at fjerne unødvendige regler og forhindringer og gendanne den naturlige orden.
Når det pludselig bliver tydeligt, at tiden er ankommet, først da træffer man en handling. Man gør de rigtige ting på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.

At man aldrig skal gøre mere end nødvendigt, ikke lade sig distrahere af løfter, trusler eller fristelser, men hele tiden reagere umiddelbart, spontant og passende på sine omgivelser, og ikke lade sin handling forstyrre af uvedkommende motiver.

Wu Wei har med dens mangfoldige anvendelser, påvirkede den kinesiske filosofi, religion og politik, herunder også dens praktiske virkninger i forhold til at regere og skabe harmoni i det kinesiske samfund. 

 

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap