KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 07-Nov-2020
  Art. 9.4.2
Folkerepublikken med udvalgte begivenheder i
perioden fra 1949 til 1957

Folkerepublikkens historie kan foreløbigt opdeles i tre epoker:
1949 – 1977 den maoistiske epoke,
1977 Deng Xiaoping epoken med reform og åbning.  
2012 Xi Jinping, der ser ud til at styre Kina i retning af en asiatisk supermagt som modstykke til USA.

Kinas ledere fra 1949

Folkerepublik perioden 1949 til nu

Folkerepublikken med udvalgte begivenheder
i perioden fra 1949 til 1957

1949, 1. oktober Mao Zedong proklamerer oprettelsen af Folkerepublikken Kina.

Folkerepublikken Kina blev oprettet den 1. oktober 1949 efter en indædt borgerkrig mellem kommunistiske oprørstropper og den siddende Kuomintang-regering, der flygtede i eksil til ø-provinsen Taiwan. Den kommunistiske borgerkrigshelt Mao Zedong blev leder af landet.

1950 Tibet bliver en del af Folkerepublikken

Oktober 1950: Kina invaderer Tibet, der bliver del af Folkerepublikken Kina og hedder officielt Autonom Region Tibet.
Fra kinesernes side hed det sig at det var for at "befri" landet fra "imperialistisk undertrykkelse."
"Befrielse fra hvem og fra hvad? Tibet var et lykkeligt land med en solvent regering" lød en bitre protest fra Tibet.
Men FN tog ingen forholdsregler, og hverken Indien eller Storbritannien ville intervenere på Tibets side.

1950 Danmark og Kina diplomatiske forbindelser

Den 11.maj 1950 etablerede Danmark diplomatiske relationer med Kina.
I juni 1950 modtages Danmarks gesandt Alex Mørch af formand Mao Zedong.
Danmark var blandt de første lande i verden, som i begyndelsen af 1950’erne anerkendte Folkerepublikken Kina og indgik diplomatiske relationer med den nyudråbte regering. 

1950 Kina ansøger om optagelse i FN
Folkerepublikken Kina ansøger om optagelse i FN. De afvises på baggrund af et veto fra USA.
Efter etableringen af Den Kinesiske Folkerepublik i 1949, var Kinas reelt sat udenfor det internationale system, og indgik alene i samarbejde med den kommunistiske blok....
Men med de vestlige stormagters anderkendelse af Taiwan, som den legitime repræsentant for Kina, var det Taiwan som repræsenterede Kina i FN. Kina blev senere optaget i 1971.
1950 Kina og Rusland underskriver venskabstraktat

Den kinesisk-sovjetiske traktat om venskab, alliance og gensidig bistand
Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen den 14. februar 1950. Den var i vid udstrækning baseret på den forudgående traktat med samme navn, der var arrangeret mellem sovjet Union...

og nationalistiske regering i Kina i 1945, og det var et produkt af udvidede forhandlinger mellem Shaoqi og Josef Stalin. På dens betingelser anerkendte Sovjetunionen Folkerepublikken Kina.
1950 Kina rykker ind i Korea

Efter Japans overgivelse i slutningen af 2. verdenskrig, den 15. august 1945, blev Korea ved den 38. parallel opdelt i to besættelseszoner, sovjetterne administrerede den nordlige halvdel og amerikanerne administrerede den sydlige halvdel. I 1948, som et resultat af spændinger i den kolde krig, blev besættelseszonerne to suveræne stater.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
1950 -1953 Jordreformen

Landsdækkende landbrugsreformer fandt sted fra 1950 til foråret 1953. Nogle steder blev loven udført med mere kraft end krævet, hvilket førte til mishandling af tidligere jord- og godsejere.
Flere hundrede millioner bønder får tildelt jord, som er blevet eksproprieret fra de store jordbesiddere...

Hundredvis af rige jordbesiddere bliver stillet for såkaldte folkedomstole og bliver i reglen dømt til døden.
Jordreformen stort set var afsluttet i 1953. I alt 700 millioner mu jord (1 mu er 0,0667 hektar) og forskellige produktionsmidler blev fordelt på 300 millioner bønder, der havde været Jordløse før.
Kun de områder, der er beboet af mindretalsnationaliteterne, var endnu ikke berørt af loven.
1951 De Tre- og fem- anti kampagner

Startende i 1951 igangsatte Mao to på hinanden følgende bevægelser i et forsøg på at udrydde korruption i byområderne ved at rette kampagnerne ’tre anti – fem anti’ mod rige kapitalister og politiske modstandere. Tre anti-kampagnen var fokuseret på at rense ud i regeringen, industrien og embedsfolk i partiet, mens . ...

fem anti-kampagnen var rettet bredere mod kapitalistiske elementer generelt. Arbejdere fordømte deres chefer, ægtefolk angav hinanden og børn informerede myndighederne om deres forældre. Ofrene blev ofte ydmyget under kampagner, der var en metode som var designet til at skræmme folk maksimalt. Mao insisterede på at mindre lovovertrædere skulle kritiseres og reformeres eller sendes i arbejdslejre, "mens de værste af dem skulle skydes". Disse kampagner udryddede flere hundrede tusinde, hvoraf størstedelen var via selvmord.
1952 Kina starter Femårsplanen

Den første femårsplan (1953-57) var en økonomisk politik, der blev vedtaget af det kinesiske kommunistparti.
Med udgangspunkt i Maos erfaringer under en 1949-tur til Moskva omfavnede Mao den sovjetiske 'femårsplan ‘-model for økonomisk udvikling. ...

Mao havde tidligere koncentreret sin energi på bønderne - men hans plan blev ændret til en omdannelse af ​​Kina til en moderne industriel magt.
10.000 ingeniører og teknikere fra USSR hjælper med til opbygningen af Kina. Produktionen og væksten i denne fem-årsplan var eksplosiv.
1954 Den første forfatning for Folkerepublikken Kina

September: Den første forfatning for Folkerepublikken Kina bliver Kina er vedtaget på det første møde i den nationale folkekongres.
Læs mere om Kinas første femårsplan her

1955 Oprettelsen af kollektiver "på landet begynder

Kollektiviseringen sammenslog nogle lodder jord, og herefter fik en landsby ansvaret for det sammenlagte lod.
Børnepasning, madlavning og andre daglige rutineopgaver blev frataget kvinderne, så de også kunne arbejde i marken.
Princippet var et fælles ansvar.

1957 Mao starter "de hundrede blomsters kampagne" "Lad hundrede blomster blomstre"

Denne kampagne skulle tilgodese de lærde. Den gav en begrænset form for ytringsfrihed, hvor folket kunne komme med kritik af styremåden og ændringsforslag.
Navnet kommer fra en tale, som Mao holdt i 1956, i den udtalte han ...

"Lad hundrede blomster blomstre og lad hundrede tankeskoler kappes". Blomsterdelen er ment på kunstnerne og digterne, medens tankeskoledelen er ment på de lærde.
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap