KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 07-Nov-2020    
  Art. 9.4.4

Folkerepublikkens historie fra 1976 til 1979

På nedenstående tidslinje er der perioder med nogle udvalgte højdepunkter i historien om verdens mest folkerige land fra 1949, da Mao den 1. oktober 1949 annonceret til det kinesiske folk oprettelsen af den kinesiske Folkerepublik.

Kinas ledere fra 1949
Folkerepublik perioden 1949 til nu
.

Tidslinje for Folkerepublikperioden fra 1949 - 2018Folkerepublikken med udvalgte begivenheder
i perioden fra 1976 til 1979

1976 - 8. januar
Zhou Enlai, den kinesiske ministerpræsident, dør
Den kinesiske ministerpræsident Zhou Enlai dør.  Zhou's sidste store indsats var sammen med Deng udarbejdelsen af den nye økonomiske plan i 1975, der sigtede på at gøre Kina til et moderne socialistisk industriland i år 2000.
Deng Xiaoping holdt begravelsestalen.
I modsætning til mange af de ledende kommunister levede Zhou et beskedent liv.
1976 den 4. - 5. april, Demostration på Den Himmelske Fredsplads.

Den 4. og 5. april, valfartede hundredtusindvis af Beijing borgere, der sørgede over Zhou Enlals død, til monumentet for Folkets Helte på Den Himmelske Freds Plads, hvor de begyndte at ligge papir kranse og hvide papir-krysantemum ved foden monumentet.
Hundredvis af de sørgende borgere...

havde lavet håndskrevne digte, mange af digtene mindedes de gamle kinesiske historiske begivenheder, men de fleste havde til formål at kritisere Kinas daværende ledere.

De fremmødte kinesere demonstrerede også over den såkaldte "4-bande" med formand Maos hustru Jiang Qing i spidsen.
Jiang Qing får Mao til at erklære demonstrationen at være kontrarevolutionær.

Myndighederne anvender militæret til at fjerne demonstrationerne, 3.000 - 4.000 af demonstranterne blev arresteret og anklaget for kontrarevolutionær virksomhed.
På det politiske plan fik Deng Xiaoping hovedansvaret for begivenhederne.

1976 - 7. april Deng Xiaoping blev i april fjernet fra magten.
Efter demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads den 4. og 5. april 1976,knyttede medierne efterfølgende hændelsen til Deng Xiaoping, der var første vicepremierminister og stedfortræder for Zhou Enlai som var syg.
Der gik rygter om,...

at den ”kulturrevolutionære gruppe” i partiledelsen, med formand Maos hustru Jiang Qing i spidsen, var blevet bange for Dengs indflydelse og dermed forsøgte at få ham fjernet fra partiets top.

Den 7, april, blev Hua Guofeng udnævnt af Mao (officielt valgt af Politbureauet) til premierminister, angiveligt på initiativ af Maos kone, Jiang Qing, og tre af hendes politiske allierede (Fire Banden).
Deng Xiaoping bliver fjernet fra alle lederstillinger samtidig med at de suspenderede hans parti medlemskab.

1976   juli - Zhu De, dør
Zhu De, 1885-1976, kinesisk general og militær øverstkommanderende. Zhu De, blev medlem af Kinas Kommunistiske Parti i 1922, og i 1928 grundlagde han Folkets Befrielseshær sammen med Mao. Han fortsatte med at være en fremtrædende ældre statsmand indtil sin død i juli 1976.
Ironisk nok, hans død kom seks måneder efter den kinesiske premierminister Zhou Enlai døde, og blot to måneder før Mao Zedong døde. Zhu De ville have blevet 90 år i december 1976.

1976 - 9. september  Mao Zedong dør
Mao Zedong , (December 26, 1893 - September 9, 1976), omskrives også som Mao Tse-tung, og almindeligvis omtalt som formand Mao, var en kinesisk kommunistisk revolutionær, politisk teoretiker og politiker.
Arkitekten og grundlægger af Folkerepublikken Kina fra dets oprettelse i 1949, han styrede landet som formand for centralkomiteen for det kommunistiske parti i Kina indtil sin død i 1976.

1976 oktober "Firebanden" arresteres
I oktober blev den kulturrevolutionære gruppe – den såkaldte «firebande» arresteret, og en kampagne mod dem blev indledt. De fire var: Maos enke Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan og Wanga Hongwen. De blev anklaget for konspiration, og for de overgreb og fejltagelser der blev begået under kulturrevolutionen.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
1977 Deng Xiaoping genoptages i ledelsen.
I 1977 tillod premierminister Hua Guofeng, Deng Xiaoping at blive rehabiliteret og genoprettet til sin tidligere stilling som vicepremiereminister.
Deng Xiaoping viser sig ...
at være den dominerende figur blandt pragmatikerne idet kommunistiske lederskab.
Under ham, forpligter Kina sig til at gennemfører vidtrækkende økonomiske reformer. Målet var at erstatte planøkonomien med en markedsbaseret økonomi, der skulle øge den økonomiske vækst og hæve levestandarden.
1978 : "Demokrativæg" -plakater understøtter politisk reform
I november 1978 til december 1979 satte tusinder af mennesker " store plakater " på en lang mur på Xidan Street, Xicheng Distrikt i Beijing, for at protestere om de ...
politiske og sociale spørgsmål i Kina. Protestbevægelsen også kendt som Beijing-foråret fandt sted efter den kulturelle revolution.
Udgangspunktet for protestbevægelsen var et krav om omvurdering af de hændelser, der i april 1976 havde ført til Deng Xiaopings tredje udrensning
Som en del af Deng Xiaoping kamp for at få politisk magt, blev universiteterne opfordret til at kritisere Firebanden og de tidligere mislykkede regeringspolitikker.
1978 -De fire moderniseringer
(kinesisk: 四个 现代化 Sii xiandaihua) er et økonomisk reformprogram i Folkerepublikken Kina, med en gennemgribende modernisering af Kinas landbrug, industri og forsvar samt videnskab og teknologi. I 1978 havde Deng den politiske støtte, han havde brug for at ...
fremme en plan baseret på hans egen og hans mentor Zhou Enlai's økonomiske teorier, der fokuserede på målrettet økonomisk modernisering for at gøre Kina til et globalt økonomisk kraftværk. De fire moderniseringer ville kræve en masse startkapital for at få bolden til at rulle. Deng Xiaoping lancerede derfor i 1978 under overskriften "Reform og Åben Dør" (gaige kaifang), hvor den "åbne dør", var den dør hvor Deng inviterede amerikanske og europæiske interesser til at investere i kinesisk industriel udvikling. Hvilket de gjorde, og bragte dermed Kinas økonomi på niveau med de mest avancerede industrinationer i verden inden år 2000 og Kina er i dag verdens næststørste økonomi.
1979 Kina og USA opretter fulde diplomatiske forbindelser,

Begyndende fra 1. januar 1979, havde USA og Kina officielt etableret diplomatiske forbindelser, som markerer en historisk vendepunkt i de bilaterale forbindelser. Fra da af, trådte de amerikansk-kinesiske forhold i en ny fase.

1979 Kina indfører et-barns politik
I 1971 satte partitoppen for første gang en kampagne i gang for at begrænse befolkningsvæksten.
Trods glimrende resultater i 1970’erne, hvor befolkningsvæksten var faldet fra 2,8% til 1,3%, besluttede regeringen at indføre den regulære ét-barns-politik i 1979. ...
Der blev fokuseret på fire hovedområder: sene ægteskaber, sene fødsler, færre børn, fødsel og opdragelse af sunde børn.
Således blev der indført en ægteskabslov, alderskravene for bryllupper blev sat til 20 for mænd og 22 for kvinder.
Målet med de fire hovedpunkter var at sænke den nuværende og fremtidige befolkningsvækst, fremme social og økonomisk udvikling, og hæve folks levestandard.
Med de øgede krav til befolkningen var det nødvendigt at have incitamenter, der kunne få folk til at overholde reglerne. Der indførtes belønninger for de familier, der skrev under på, at de kun ville have et barn og dem som overtrådte ét-barns-princippet blev straffet. Belønningerne kunne f.eks. være gratis børnehave, gratis grundskole, gratis lægehjælp, fortrinsret til større bolig etc.
Straffen kunne være en afgift på 10% af lønnen et antal år, tilbagebetaling af de opnåede økonomiske fordele ved første barn, engangsbøder, lønnedgang eller direkte fyring.
Straffene kunne gå udover familiemedlemmer eller medansatte, hvilket selvfølgelig betød et større pres, for dem, der brød reglerne.
I følge officielle kinesiske tal fødes der 1,8 barn per familie i Kina i dag. I starten af 70’erne var tallet 5,8 barn.
I Danmark er gennemsnittet 1,77 børn per familie (Danmarks statistik 1. januar 2007).
1979 Dronning Magrethe i Kina
Som det første kongelige overhoved indleder dronning Margrethe og prins Henrik 12. september 1979 et 10 dages statsbesøg i Kina.
Regentparret var en del rundt i de ti dage, besøget varede, og så både erhverv og kultur.
Den forbudte By fik besøg, og Margrethe og Henrik var på den kinesiske mur.
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap