KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Sun Tzu Krigskunsten Kapitel 1

Sun Tzu’s bog Krigskunsten (Bingfa兵法) er skrevet i det 6. århundrede f.Kr. og bliver anset for at være det tidligste værk om militær strategi. Bogen er endnu i dag et af de mest betydningsfulde bøger på området, hvor dens forskrifter også bliver anvendt til forretnings- og ledelsesstrategier.

Bogen består af tretten kapitler, hvor Sun Tzu opremser sine principper og beskriver forskellige aspekter af krigsførelse fra planlægning og træning til udførelse og sejr eller kapitulation.

Krigskunsten er blevet oversat fra kinesisk til engelsk i 1910 af den britiske sinolog, forfatter og filosof Lionel Giles, der anses for at være den mest velrenommerede oversættelse.

Den danske oversættelse tager udgangspunkt i Giles bog.
Teksten i kursiv, er egne kommentarer og bliver løbende tilføjet eller redigeret.

Kapitel 1: Lægge planer:

Afsnit 1: Betydning
Afsnit 2: Fem konstante faktorer
Afsnit 3: Syv overvejelser
Afsnit 4: Værdsat Rådgivning
Afsnit.5 Bedrag
Afsnit 6: Forberedelse

Detaljeret vurdering og planlægning (kinesisk: 始
計) 
Krigskunsten er af meget stor betydning for staten. Krig er en meget alvorlig sag for staten og må ikke påbegyndes uden behørig planlægning og hensyn.

 1. Fem konstante faktorer indgår i planlægningen
  (Kursiv er en kommentar)

  (1) Den moralske lov
  (2) Himlen
  (3) jord;
  (4) befalingen
  (5) Metode og disciplin.

  (ad 1) Hvilken af ​​de to herskere opfylder den moralske lov?
  Den moralske lov, får folket til at være i fuld overensstemmelse med deres hersker, således at de vil følge ham uanset deres liv, uhindret af enhver fare.
  Kommentar:
  Når en hersker handler på en moralsk måde, viser retfærdighed i alle forhold og omsorg for folket, så vil folket vise en gensidig respekt, selv gå i døden for herskeren.
  Moralsk lov er også relateret til harmoni og sikring af tilpasning i alle ting. Kærlighed avler kærlighed.

  (ad 2) Himlen
  Himmelen betegner nat og dag, kulde og varme, tider og årstider.
  Kommentar:
  Verden består af, yin og yang, to modsatrettede, men gensidigt betingede kræfter, der supplerer hinanden.
  Ved at observere bevægelsen og positionen af ​​himmellegemer, måle betydningen af ​​naturlige fænomener og konsultere kalenderen kunne man bestemme den mest lovende tid og sted at engagere sig i krigsførelse.
  Uden disse overvejelser var troen, at selv de bedste våben, mænd og taktik, ikke ville være nok til at bringe en endelig sejr. 

  (ad 3) jord;
  Jorden omfatter afstande, store og små; fare og sikkerhed, åbent land og smalle passager, mulighederne for liv og død.

  Kommentar:
  Krig udkæmpes på jordens overflade, som har egenskaber som bjerge og dale, skove, floder, afstande og så videre. Inddrag de geografiske faktorer i din planlægning.

  (ad 4) befalingen
  Officeren står for visdommens dybder, oprigtighed, velvilje, mod og strenghed.
  Kommentar:
  Som med den moralske lov (1), starter værdier og moral fra toppen og ned.
  Visdom er ved at vide den rigtige ting at gøre. Oprigtighed er at tro på, hvad du gør. Mod er at overvinde den personlige frygt. Strikshed er at sikre andre gør som de burde.
  Hvad lederen gør, vil andre kopiere.

  (ad 5) Metode og disciplin.
  Ved hjælp af metode og disciplin beherskes hærens i sine opdelinger, graden af ​​rang blandt officererne, vedligeholdelse af veje, hvorved forsyninger kan nå hæren og kontrol med de militære udgifter.
  Kommentar:
  Når du har et stort antal af tropper, er det vigtigt, at alle ved, hvor de skal være, og hvad de skal gøre. Stærk hierarkisk organisation er en stærk måde at opnå dette på.
  En hær der rejser langt, er veje vigtige både for hurtig bevægelse og stabile forsyninger.

  Disse fem faktorer bør være bevist for enhver general: Den der kender dem, vil sejre. Den der ikke kender dem, vil mislykkes.
  Kommentar:
  Lad disse overordnede principper være udgangspunkt for dine overvejelser når du vurderer styrkeforholdet mellem to hære.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
 1. Syv overvejelser der bestemmer resultaterne af militære engagementer:
(1) Hvilken af ​​de to regenter er i harmoni med den moralske lov?
 Kommentar:
Værdier og moral starter fra toppen og går nedad. Hvad lederen gør, vil andre kopiere.

(2) Hvilke af de to generaler har størst evne?
 Kommentar:
Krig er ikke vundet af fine ord og klæder, men ved list og kommando. Generalens sande evne vil kun blive bragt for dagen i praksis
.

(3) Hvem har de fordele, der hidrører fra himlen og jorden?
 Kommentar:
Forståelse af modsætninger naturen og geografi, kan med fordelt sammenlignes. Pas på fjender, der har styrke i enten det ene eller det andet.

(4) På hvilken side håndhæves disciplin og har mest konsekvent?
Kommentar:
Disciplin er kernen i alle handlinger. Selv med den fineste strategi, vil en manglende disciplin blive en fiasko. Byg og opret disciplin fra dag ét.

(5) Hvilken hær er stærkere?
Kommentar:
Når to hære kæmper mod hinanden på lige vilkår, vil den stærkeste vinde. Hvis du er svagere, undgå en direkte kamp. Hvis du er stærkere, søg den.

6) På hvilken side er officerer og mænd mere højtuddannede?
Kommentar:
Disciplin kommer af træningen. Det samme gør også snedig og viden om strategi samt taktik. Hvis din fjendens styrker lærer hurtigere end dine styrker, er du i problemer


(7) I hvilken hær er der den større retfærdighed i både belønning og straf?
Kommentar:
Disciplinen er kun effektiv, hvis den anvendes konsekvent. Værdier af lederne overføres kun, hvis konsekvenserne vises. Soldaterne er klart motiverede, når de ved, konsekvens følger handling, som at natten følger dag.
Hvor bliver mandskabet belønnet og straffet mest retfærdigt?                                   

Ved hjælp af disse syv betragtninger kan jeg forudsige sejr eller nederlag.
Kommentar:
Det er altid en god øvelse at bruge sådanne modeller til at tænke, vurdere og sammenligne disse punkter og sammenligne både dig selv.

At finde og udnytte sin fjendes svaghed kræver en dyb forståelse af deres leders strategi, evner, tanker og ønsker samt en dybdegående viden om sine egne styrker og svagheder.

Selv om dette ikke fortæller dig alt, kan det fortælle dig meget, især hvor du selv har en svaghed.
Men husk altid, at din fjende også kan have læst Sun Zi og anvende hans råd.

7. Værdsat Rådgivning
Kommentar:
Den general, som lytter til mine råd og handler derefter, vil overvinde, lad sådan en beholde ledelsen! Den general der ikke lytter til mit råd eller handler derefter, vil lide nederlag: - lad en sådan blive afskediget!

Den der benytter mine råd, skal også benytte sig af de nyttige forhold, udover de almindelige regler.
Søg, studere og lyt andre steder. Tro på, at ingen har absolut viden, men mange kan bidrage.

Hvis der er gunstige omstændigheder, bør man ændre sine planer.
Gunstige omstændigheder" er dem, hvor situationen passer til bestemte strategier og taktik.

 1. Bedrag
  Al krigsførelse er baseret på bedrag.
  Kommentar:
  Bedrag vises på alle niveauer, fra falsk strategisk til bluf. Det gælder om at sløre sine handlinger. Man giver indtryk af ét, men gør noget andet.
   
  Når vi er parate til at angribe, skal vi fremstå som det modsatte.
  Når vi kan bruge vores styrker må vi virke inaktive.
  Når vi er tæt på, må vi få fjenden til at tro, at vi er langt væk.
  Mår vi er langt væk, må vi få ham til at tro, at vi er tæt på.
  Den side, som er bedst til at opdage bedrag og bedst til at bedrage, vinder.

  Vi skal lægge lokkemad ud for fjenden. Vi skal foregive, at vi er forvirrede og ikke klar til kamp. Herefter skal vi knuse ham.
  Men pas altid på et dobbelt bluff, hvor fjenden ser dine bedrag og snyder dig med et modangreb der er bedre, hvilket fører dit arrogante svar til en dybere fælde.

 2. Forberedelse
  Den general, der vinder et slag, har lavet mange planer i hans tempel, hvor krigsstrategien udtænkes.
  Den general, der taber en kamp, ​​har kun lavet få eller ingen planer på forhånd. Således fører megen planlægning sejr, og ingen, til at blive besejret. Ved at studere dette kan jeg forudse, hvem der sandsynligvis vil vinde eller tabe.
  Kommentar:
  Kampe bliver vundet eller tabt, før de startes. Derfor er megen planlægning og forberedelse påkrævet.
  Eisenhower sagde engang, at planer er intet, men planlægning er alt.
  Alt kan naturligvis ikke løses gennem planlægning, men en god planlægning er et godt fundament for at udnytte muligheden og undgå den forfærdelige overraskelse for at blive udspillet af fjenden. Selv planer, der aldrig implementeres, har deres værdi i at forberede dig.
  Hvis du ikke overvejer alternative scenarier, kan du blive overrasket. Hvis du ikke opbygger en modstandsdygtighed og et beredskab, kan du blive besejret af en mere omstillingsparat modstander.
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap