KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Kapitel 10  Terrænet
Dette kapitel, omhandler at sondere terrænet, men emnet bliver nærmere behandlet i kapitel 11.
I afsnit 2 diskuteres de seks ulykker og resten af ​​kapitlet er blot en række sporadiske bemærkninger, men er ikke mindre interessant.

Sun Tzu’s bog Krigskunsten (Bingfa兵法) er skrevet i det 6. århundrede f.Kr. og bliver anset for at være det tidligste værk om militær strategi. Bogen er endnu i dag et af de mest betydningsfulde bøger på området, hvor dens forskrifter også bliver anvendt til forretnings- og ledelsesstrategier.

Bogen består af tretten kapitler, hvor Sun Tzu opremser sine principper og beskriver forskellige aspekter af krigsførelse fra planlægning og træning til udførelse og sejr eller kapitulation.
Krigskunsten er blevet oversat fra kinesisk til engelsk i 1910 af den britiske sinolog, forfatter og filosof Lionel Giles, der anses for at være den mest velrenommerede oversættelse.
Den danske oversættelse tager udgangspunkt i Giles bog.
Teksten i kursiv, er egne kommentarer og bliver løbende tilføjet eller redigeret.

Kapitel 10
Sun Tzu sagde:
1 Vi må skelne mellem seks slags terræn:
1) Åbent
2) Indsnævrende
3) Balancerende
4) Snævert
5) Stejlt
6) Udstrakt

Ad 1 Terræn, som begge parter frit kan krydse, kaldes åbent. Den, der først tager opstilling på et åbent, solrigt højdedrag og holder sine forsyningslinjer åbne, han kæmper med fordel.
Ad 2 Terræn som man let kan komme bort fra, men som er vanskeligt at erobre igen, kaldes indsnævrende.
Ad 3 Hvis fjenden er uforberedt, kan man fra en sådan stilling angribe ham og slå ham. Men hvis fjenden er forberedt på ens komme og det mislykkes at nedkæmpe ham, da vil tilbagetog være vanskeligt. Det er ikke fordelagtigt.
Hvis ingen af parterne har fordel af at gøre den første bevægelse, er det et balancerende terræn.
I denne stilling vil det være tilrådeligt ikke at gå frem, men snarere at gå tilbage og således friste fjenden til angreb. Når en del af fjendens hær er i bevægelse, da kan vi med fordel gå til angreb.
Ad 4 Hvis man kontrollerer snævre pas, bør man tage opstilling her og afvente fjendens ankomst. Skulle han være kommet dig i forkøbet og har taget opstilling i et vigtigt pas, så angrib kun hvis det bliver forsvaret af en svag styrke.
Ad 5 Hvis du er nået først frem til et stejlt terræn bør du besætte et og solrigt sted, og vente dér. Hvis fjenden er kommet først, så lad være at opsøge ham, men træk dig tilbage, og prøv at lokke ham væk.
Ad 6 Hvis to lige store hære står langt fra hinanden i et udstrakt terræn er det ikke let at fremkalde et slag og kamp vil ikke være til din fordel.

4. Nu udsættes en hær for seks andre ulykker, ikke som følge af naturlige årsager, men fra fejl, som generalen er ansvarlig for.
Disse er: (1) Flugt (2) ulydighed (3) opløsning (4) hærgen (5) u organisering (6) nedbrydning.
Kommentar:
Generalen for en hær har mange ansvarsområder, ikke kun for at vinde krigen, men også undgå fiaskoer og skændsel. Generalen repræsenterer herskeren på slagmarken, og ethvert tab og
ydmygelse, går tilbage til herskeren.

5. Hvis en styrke kastes mod en anden der er ti gange større, og andre betingelser er ens, vil resultatet være den førstnævnte flugt fra den mindre styrke.

6. Når de menige soldater er for stærke og deres officerer for svage, er resultatet ulydighed. Når officererne er for stærke og de menige soldater for svage, er resultatet sammenbrud.
Kommentar:
Svag kommando er altid dårlig, men når soldater ikke overholder kommandoer, og er ulydige, fører det til skadeligt anarki. I krig, hvor der ikke er samordning og præcis handling, vil det være kritisk.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce

Dette er de taktiske principper forbundet med de seks former for terræn. De bør undersøges nøje.

2 En hær kan blive udsat for ulykker, som ikke skyldes naturlige årsager men fejl, som generalen er ansvarlig for.
De er:
1) Desertering
2) Ulydighed
3) Sammenbrud
4) Ødelæggelse
5) Opløsning
6) Flugt.

Ad 1 Hvis dit mandskab bliver sat ind mod en ti gange så stor styrke, vil de desertere.
Ad 2 Hvis de menige er for stærke og officererne er svage, bliver resultatet ulydighed.
Ad 3 Hvis officererne er for stærke og de menige svage, vil hæren bryde sammen.
Ad 4 Hvis de højere officerer er vrede og ikke adlyder hærens leder; hvis de opfyldt af had til fjenden kæmper på egen hånd, før den kommanderende general kan se, om hæren står i en fordelagtig position eller ej, da er følgen ødelæggelse.
Ad 5 Hvis hærens leder er svag og uden autoritet og hans instrukser uklare, da har officerer og menige intet at holde sig til og resultatet er opløsning. Det sker også hvis hærføreren ikke kan bedømme fjendens styrke korrekt og alligevel angriber en større styrke med en mindre, eller kaster en svag deling mod en stærk.
Ad 6 Hvis man ikke indsætter elitesoldater i de forreste rækker er resultatet flugt.

Dette er de seks måder, man kan lide nederlag på. De bør undersøges nøje.

3 Sporadiske bemærkninger

 • Soldatens bedste forbundsfælle er terrænets naturlige beskaffenhed.
 • Kendetegnet ved en stor hærfører er evne til at bedømme modstanderen, kontrol over sejrens midler og overblik over problemer, farer og afstande. Han som forstår dette, og kan omsætte det til praksis, vil sejre.
 • Hvis sejren - efter krigskunstens principper - er sikker, bør du kæmpe, selvom fyrsten har forbudt det.
  Hvis kamp ikke vil føre til sejr, må du ikke kæmpe, selvom fyrsten befaler det.
  Den general, som går frem uden at søge berømmelse og rykker tilbage, uden at frygte at falde i unåde, hvis eneste tanke er at beskytte sit land og tjene sin fyrste godt, han er en af rigets dyrebareste juveler.
 • Betragt dine soldater som dine egne børn og de vil følge dig i de dybeste dale.
  Opfat dem som dine elskede sønner og de vil stå dig bi til døden.
  Hvis generalen derimod er gavmild og ude af stand til at vise sin autoritet, varmhjertet, men ude af stand til at gennemtvinge sine befalinger og yderligere ikke magter at gøre en ende på uorden, da er hans soldater som forkælede børn: ubrugelige i praktisk henseende.
 • Vi har kun vundet en halv sejr, hvis vi ved, at vore mænd er i stand til at angribe, men ikke om fjenden kan angribe. Hvis vi er klar over, at fjenden kan angribe og ligeledes, at vore mænd er rede til angreb, men ikke ved, om terrænet er egnet til kamp, da er vi stadig kun kommet halvvejs mod sejren.
 • Den erfarne soldat er aldrig i tvivl, når han én gang har sat sig i bevægelse; når han er brudt op, er han aldrig rådvild. 
 • Derfor siger man: hvis du kender fjenden og dig selv, er din sejrsikker, hvis du kender himlen og jorden, er din sejr fuldkommen.
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

4. Nu udsættes en hær for seks andre ulykker, ikke som følge af naturlige årsager, men fra fejl, som generalen er ansvarlig for.
Disse er: (1) Flugt (2) ulydighed (3) opløsning (4) hærgen (5) u organisering (6) nedbrydning.
Kommentar:
Generalen for en hær har mange ansvarsområder, ikke kun for at vinde krigen, men også undgå fiaskoer og skændsel. Generalen repræsenterer herskeren på slagmarken, og ethvert tab og
ydmygelse, går tilbage til herskeren.

5. Hvis en styrke kastes mod en anden der er ti gange større, og andre betingelser er ens, vil resultatet være den førstnævnte flugt fra den mindre styrke.

6. Når de menige soldater er for stærke og deres officerer for svage, er resultatet ulydighed. Når officererne er for stærke og de menige soldater for svage, er resultatet sammenbrud.
Kommentar:
Svag kommando er altid dårlig, men når soldater ikke overholder kommandoer, og er ulydige, fører det til skadeligt anarki. I krig, hvor der ikke er samordning og præcis handling, vil det være kritisk.


Andre artikler om Kinas historie:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap