KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Kapitel 11 DE NI SITUATIONER
Under de krigeriske staters periode beordrede Sun generalerne at fjerne enhver overtro.
I kapitel 11 henviser han til hvordan en effektiv generel agerer.
Dette kapitel rummer mange gentagelser, og har en temmelig løs opbygning.
Muligvis er dele af ældre kommentatorers tekster smeltet sammen med den originale tekst

Sun Tzu’s bog Krigskunsten (Bingfa兵法) er skrevet i det 6. århundrede f.Kr. og bliver anset for at være det tidligste værk om militær strategi. Bogen er endnu i dag et af de mest betydningsfulde bøger på området, hvor dens forskrifter også bliver anvendt til forretnings- og ledelsesstrategier.

Bogen består af tretten kapitler, hvor Sun Tzu opremser sine principper og beskriver forskellige aspekter af krigsførelse fra planlægning og træning til udførelse og sejr eller kapitulation.
Krigskunsten er blevet oversat fra kinesisk til engelsk i 1910 af den britiske sinolog, forfatter og filosof Lionel Giles, der anses for at være den mest velrenommerede oversættelse.
Den danske oversættelse tager udgangspunkt i Giles bog.
Teksten i kursiv, er egne kommentarer og bliver løbende tilføjet eller redigeret.

Kapitel 11 De ni situationer

Sun Tzu sagde:

 • Krigskunsten skelner mellem ni forskellige slags territorier:
  • adspredende territorie
  • let territorie
  • omstridt territorie
  • åbent territorie
  • territorie hvor hovedveje mødes
  • kritisk territorie
  • vanskeligt territorie
  • indsnævrende territorie
  • dræbende territorie
  • Når en konge kæmper i sit eget rige, er han i territorie som spreder tropperne.
   Kommentar:
   At kæmpe på eget territorie er for at opretholde landets suverænitet, og hvor modstanderen skal bringes til standsning. Det kan også betyde at soldaterne, der er nær deres hjem og er ivrige efter at se deres hustruer og børn, sandsynligvis vil gribe muligheden for at besøge deres familie, og derfor spredes i alle retninger.
  • Når han er trængt et lille stykke ind på fjendens område, er terrænet let.
   Kommentar:
   At invadere nabo territorie i den tidlige del af invasionen er lettere, fordi den er tættere på hjemlandet og mandskab, udstyr og forsyninger er hurtigt fremme. Her kan opnåsen fordel, i at fjenden kan blive overrasket.
  • Hvis besiddelsen af et område vil give begge sider store fordele, er det omstridt terræn.
   Kommentar:
   Strategiske steder, såsom bakker, vejkryds, byer og så videre, er vigtige at holde for begge parter. Det er her, slagene kan være de mest hårde.
  • Områder, hvor begge parter har bevægelsesfrihed, er åbent terræn. 
   Kommentar:
   Et åbent område kan være dækket med et netværk af veje, som derfor kan være svær at vinde og vanskelige at holde. Når man kæmper i et åbent terræn, hvor overraskelse er vanskelig, vil det sandsynligvis være nyttigt for den stærkeste styrke.
  • En egn, som udgør nøglen til tre sammenstødende stater, fordi hovedvejene mødes dér, kaldes de krydsende hovedvejes terræn; han som først erobrer det, kontrollerer det meste af Riget.
   Kommentar:
   Ved hurtigt at besætte de to sammenstødende stater, kan det forhindre at de andre stater alliere sig.

  • Når en hær er trængt ind i hjertet af en fjendtlig stat og har et antal befæstede byer bag sig, er den på kritisk terræn.
   Kommentar:
   Når du er gået forbi fjendens styrker på steder, der ikke kunne indtages, er der altid en fare for, at de kan komme og angribe bagfra.
  • Når en hær går over bjergskove og ujævne stepper, igennem marsk og mose, er den i vanskeligt terræn.
   Kommentar:
   Nogle områder er bare vanskelige, hvilket nedsætter angrebstempoet.
   Husk også, at din fjende sandsynligvis også vil blive bremset af et sådant landskab, så gør brug af dette
   .
  • Steder, som kun kan nås gennem snævre passager og hvorfra man kun kan komme tilbage ad anstrengende stier er indsnævrende terræn. Her kan en lille del af fjendens styrker ødelægge en stor del af vores mænd.
  • Et sted, hvorfra vi kun kan frelses ved en desperat kamp, er dræbende terræn.
   Kommentar:
   Nogle gange er der ikke mulighed for tilbagetog. Hvis du bliver stillet over fjenden, kan du måske ikke have noget andet alternativ end at kæmpe eller overgive dig. Hvis døden er sikker for soldaterne vil de kæmpe en desperat kamp for overlevelse.

Derfor, kæmp ikke i adspredende terræn.
Stands ikke i let terræn.
Angrib ikke i omstridt terræn.
Forsøg ikke at forhindre fjendens bevægelser i omstridt terræn.
Foren dig med dine allierede, hvis du er i de krydsende hovedvejes terræn.
I kritisk terræn, bør du plyndre.
I vanskeligt terræn bør du gå støt fremad.
Benyt dig af krigslist i indsnævrende terræn.
I dræbende terræn: kæmp!

3. De som i gamle dage blev regnet for at være dygtige generaler, vidste hvordan man skulle drive en kile ind mellem fjendens fortrop og bagtrop.
De forstod hvordan man skulle forhindre samarbejdet mellem store og små afdelinger. De kunne forhindre elitetropperne i at undsætte de svage enheder og officererne i at bringe orden blandt deres mænd.
Kommentar:
En kile fra siden isolerer frontlinjetropperne fra bagtropperne, hvilket gør fjenden mere sårbar.
Når tropperne i kilen først er gået igennem den modstående frontlinje, og især hvis de er adskilt fra deres befalingsmænd, kan det forårsage kaos blandt fjendens soldater, der troede, de var godt forsvaret af deres frontlinje.


4. Selv når fjendens hær var forenet kunne de gøre ham forvirret.
Kommentar:
Enhed og orden hænger tæt sammen. Derfor, hvis du deler fjendens styrker vil de være tilbøjelige til at blive forvirret.

5. Når de kunne se fordel ved det gik de fremad, hvis ikke, blev de stående.
Kommentar:
Krig handler ikke kun om at fremrykke. Det handler om at være dér hvor der er størst potentiale og fordel.
Dette princip kan resultere i bevægelse i enhver retning, herunder gå baglæns eller forblive stille.


6. Hvis man spørger, hvordan man bør forholde sig overfor en stor styrke, som er i færd med at gå til angreb i perfekt orden, siger jeg: "Sæt dig i besiddelse af noget, din fjende anser for meget værdifuldt og han vil være underkastet din vilje."
Kommentar:
Noget, der "holdes kært" indebærer en følelsesmæssig tilknytning. Når en person er knyttet til noget, og gør det det til en del af deres identitet. Kan man identificere fjendens motiv for at gå i krig og understøtte fjendens identitet kan man tiltrække fjendens loyalitet.

7. Hastighed er yderst vigtigt i krig: benyt dig af at fjenden ikke er forberedt, drag hastigt af uventede ruter og angrib ubevogtede positioner!
Kommentar:
Krig er et spil om positionering. At komme til stærke positioner tidligere, end fjenden forventer, giver også fordelen ved overraskelse og dermed angribe fjenden, hvor de er svage.

8. Jo længere en hær trænger ind i et andet land, jo mere solidariske vil soldaterne være og således vil forsvarerne få vanskeligt ved at overvinde dem.
Kommentar:
Soldater der er langt fra hjemmet, vil ofte føle sig isoleret og bange. Den naturlige tendens på sådanne tidspunkter er at holde sig sammen, da de nu er bundet til en fælles skæbne for sejr eller sandsynligvis nederlag eller død.
Nu er soldaterne afhængige af deres leder. De ser lederen som en frelser, der vil føre dem til sejr og derefter hjem igen.


9. Fouragér i frodige egne og hold derved din hær forsynet med fødevarer.
Kommentar:
'En hær marcherer på en tom mave' er en almindelig trussel. Frisk mad opmuntrer.  At tage mad i et frugtbart land kan også betyde, at man kun tager det der er brug for, og tillader at der nok tilbage til den lokale befolkning, så man ikke får dem som fjender også.


10. Vær fuldstændig klar over hvordan dine mænd har det og udnyt dem ikke for kraftigt. Foren deres energi og spar på deres styrke. Udtænk uudgrundelige planer for hærens bevægelse.

11. Før dine soldater til stillinger, som de ikke kan flygte fra og de vil foretrække død frem for flugt. Hvis de står overfor døden, vil de yde deres bedste. Officerer og menige vil i fællesskab sætte deres sidste kræfter ind.

12. Soldater i en desperat situation mister følelsen af fare. Hvis de ikke har noget tilflugtssted vil de kæmpe som besat. Hvis de er i fjendtligt område, vil de udgøre en sej enhed. De vil kæmpe hårdt hvis det ikke kan undgås.

13. Sådanne soldater vil uopfordret være vagtsomme.

14. De udfører dine ordrer, før du har udtalt dem. De vil være trofaste og loyale, uden du beder dem derom og skal ikke kontrolleres.

15. Forbyd brugen af spådomme og varsler og bekæmp overtroisk tvivl. På den måde vil man ikke frygte noget, inden døden kommer.

16. Hvis soldater ikke ejer mere end det nødvendigste, er det ikke fordi de afskyr rigdom. Hvis de ikke lever særlig længe, er det ikke fordi de er imod tanken om et langt liv.

17. Dine soldater vil græde den dag de bliver beordret i kamp, nogle vil sidde og fumle med deres udrustning og andre ligger ned, mens tårerne triller ned ad deres kinder. Men lad dem én gang gøre front og de vil være modige som mænd fra Chuan Chu eller Ts`ao Kuei.

18. Den drevne taktiker kan sammenlignes med en Shuai-jan. Shuai-jan er en slange som findes på Ch`ang-Shanbjerget. Hvis man slår den i hovedet, bliver man angrebet af dens hale, slår man den på halen, angriber hovedet, og hvis man slår den midt på, angribes man både af hoved og hale.

19.
Hvis man spørger mig, om man kan få en hær til at opføre sig som en Shuai-jan, vil jeg svare: ja. Thi mænd fra Wu og mænd fra Yûeh hader hinanden. Men hvis de krydser en flod i samme båd og kommer ud i en storm, vil de hjælpe hinanden, som den venstre hånd hjælper den højre. Derfor er det ikke nok at stole på at binde hestene sammen eller grave vognhjulene ned. [Defensive foranstaltninger som skulle hindre flugt]

20. Man indfører én norm for tapperhed, som gælder for alle Det er dette princip som ligger bag styringen af en hær.

21. Man udnytter både de stærke og de svage styrker bedst, hvis man kan se de fordele terrænet tilbyder.

22. Således leder den dygtige general sin hær, præcis som han førte en enkelt mand ved hånden, hvad enten denne vil det eller ej.

23. Det er en hærførers opgave at være tavs og ophøjet og derved sikre hemmeligholdelse af planerne. At være rank og retfærdig og på den måde holde orden.

24. Han må kunne spille skuespil overfor for både officerer og mandskab, give dem usande meddelelser og holde dem hen i total uvidenhed.

25. Fjenden får ingen sikker information, idet han ændrer sine planer og dispositioner. Ved at skifte lejrplads og marchere ad snørklede ruter, forhindrer han fjenden i at gætte sine hensigter.

26. I det kritiske øjeblik handler en hærleder som en bjergbestiger der er kravlet højt op og nu sparker stigen bort under sig.
Han fører sine mænd dybt ind på fjendtligt territorium, før han åbenbarer sine planer.
Han ødelægger sine både og lader kogekarrene ødelægge. [Et signal til hæren om at der ikke er nogen vej tilbage] Som en hyrde, der driver en flok får, fører han sine mænd hid og did og ingen ved hvor han vil hen.

27. At samle en flok mænd og lede dem ind i faren - det er generalens opgave.

28. De forskellige taktikker, som passer til de ni forskellige slags terræn, det hensigtsmæssige ved enten offensive eller defensive taktikker og menneskenaturens love, alt dette er emner som må studeres nøje.

29 Når man invaderer fjendtligt område, er det hovedprincippet, at dyb indtrængen virker samlende på hæren, mens en mindre indtrængen medfører opsplitning.

30. Når du forlader dit eget land, og fører hæren igennem nabolandet, befinder du dig i kritisk terræn.

31.  Når det er muligt at kommunikere til alle fire sider, er man i et område, hvor landeveje forenes.

32. Når du trænger dybt ind i fjendens rige, er hæren i vanskeligt terræn.

33. Når du kun trænger et lille stykke ind på fjendtligt territorium, er du i let terræn.

34. Når du har fjendens stærke stillinger bag dig, og smalle pas foran, er det indsnævrende terræn.

35. Når der slet ikke er nogen tilflugtssteder, befinder du dig i et dræbende terræn.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce
36. Derfor ville jeg i terræn, som opsplitter hæren, inspirere mine mænd med et fælles mål.

 • I let terræn ville jeg sikre, at der var tæt forbindelse mellem alle dele af min hær.
 • I omstridt terræn ville jeg skynde på min bagtrop.
 • I åbent terræn ville jeg holde et vågent øje med mit forsvar.
 • I terræn hvor landeveje mødes, ville jeg styrke mine alliancer.
 • I kritisk terræn ville jeg sikre en stadig strøm af forsyninger.
 • I vanskeligt terræn ville jeg fortsætte med at støde frem.
 • I indsnævrende terræn ville jeg lukke alle flugtveje.
 • I dræbende terræn ville jeg fortælle mine soldater om det håbløse i at frelse deres liv. Thi det er soldatens natur at yde stædig modstand, når han er omringet, at kæmpe hårdt, når han er hjælpeløs og adlyde øjeblikkelig, når han befinder sig i fare.

37. Det er ikke værdigt for en hærs leder at være uvidende om disse principper.

38. En fyrste der stræber efter herredømmet over Riget viser sine lederevner ved at forhindre foreningen af fjendens styrker. Han indgyder sine fjender frygt og han hindrer deres allierede i at forene sig mod ham.

39. Således stræber han ikke efter at alliere sig med alle og enhver, ej heller støtter han opbygningen af andre staters styrke.

40. Han sætter sine egne hemmelige planer i værk og holder sine modstandere i skak. På den måde er han i stand til at erobre deres byer og styrte deres kongedømmer.

 • Uddel belønninger uden hensyn til reglerne.
 • Udsted ordrer uden hensyn til tidligere forordninger og du vil kunne lede en hel hær, som om du havde at gøre med en enkelt mand.
 • Fortæl dine mænd hvad der er deres konkrete opgaver, men lad dem aldrig kende dine planer.
 • Gør dem bekendt med en gunstig situation, men fortæl dem intet, hvis udsigterne er dystre.
 • Udsæt din hær for dødelig fare og den vil overleve, kast den ud i desperate vanskeligheder og den vil komme sikkert igennem.
 • Thi det er netop når en styrke er i fare, den er i stand til at levere det slag, der sikrer sejren.
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

41. Man opnår succes i krig ved omhyggeligt at tilpasse sig fjendens hensigter.

42. Ret din energi mod fjenden og du vil kunne dræbe deres general på en afstand af tusind li. Det betyder at du har sejret på forhånd med list, når du kender hans planer. Dette kaldes evnen til at fuldende en ting ved snedighed alene.

43. Den dag du tager kommandoen, skal du spærre grænsepassene, ødelægge alle passér-stokke [stokke med særlige kendetegn, der fungerede som legitimation for udlændinge bl.a. ambassadører] og ikke lade nogen udsendinge rejse igennem landet. 

44. Vær barsk i råds-kammeret, at du har kontrol med situationen.

45. Hvis fjenden lader en dør stå åben, så bras ind!

46. Kom din modstander i forkøbet ved at erobre noget, som er værdifuldt for ham, og planlæg omhyggeligt tidspunktet for hans ankomst til stedet.

47. Gå ad den vej, som reglerne foreskriver og tilpas dine handlinger til fjenden til du kan levere et afgørende slag.

48. Derfor, vær først bly som en ung pige, indtil fjenden blotter sig. 

49. Vær derefter hurtig som en hare og det vil være for sent for ham at stå imod dig.

 


Andre artikler om Kinas historie:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap