KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Kapitel 13 Brug af spioner

Dette kapitel handler om spionage, efterretninger og misinformation.
Krig er hårdt for nationen, statskassen og befolkningen.  Indhentning af efterretninger om en modstander har til alle tider været af stor betydning. Sun Tzu skriver om vigtigheden af at bruge agenter og dobbeltagenter for at besejre modstanderen. Herskere og hærførere har da også gennem tiderne vidst, at det var vigtigt at vide mere om fjenden, end han vidste om en selv, og at det ligeledes var af betydning at forhindre fjenden i at få informationer om ens egne hensigter og styrkeforhold (kontraspionage).

Sun Tzu’s bog Krigskunsten (Bingfa兵法) er skrevet i det 6. århundrede f.Kr. og bliver anset for at være det tidligste værk om militær strategi.
Bogen består af tretten kapitler, hvor Sun Tzu opremser sine principper og beskriver forskellige aspekter af krigsførelse fra planlægning og træning til udførelse og sejr eller kapitulation.
Krigskunsten er blevet oversat fra kinesisk til engelsk i 1910 af den britiske sinolog, forfatter og filosof Lionel Giles, der anses for at være den mest velrenommerede oversættelse.

Den danske oversættelse tager udgangspunkt i Giles bog, teksten i kursiv, er egne kommentarer.

Kapitel 13 Brug af spioner
Sun Tzu sagde:
1. Når man samler en skare på hundrede tusind mænd og lader dem marchere langt, volder det folket store afsavn, og det er et stort dræn i statens ressourcer. De daglige udgifter vil være tusind guldstykker om dagen. Der vil opstå uro både hjemme og ude og mennesker vil falde udmattede om på landevejene. Mange hundrede tusind familier vil blive hæmmet i deres arbejde.
Kommentar:
Krig er meget dyrt. Det koster liv, selv når der ikke er kampe. Det koster i folkets tålmodighed og støtte. Og det koster enormt i penge. Disse omkostninger betales længe efter krigen er afsluttet, selvom du er sejrherren. Du skal forstå omkostningerne, før du går i krig, og når du fortsætter hver dag med krigsføring.


2. Fjendtlige hære kan stå overfor hinanden i årevis mens de stræber efter en sejr, som bliver afgjort på en enkelt dag. Det er yderst umenneskeligt hvis generalen forbliver uvidende om fjendens forhold, blot fordi han småligt ikke vil ofre nogle adelstitler og et par kilo sølv på bestikkelse. En general, der ikke handler på denne måde er ikke nogen god leder, ingen støtte for sin fyrste, er ingen sejrherre.
Kommentar:
En generals værste handling er arrogance og egoisme, uden at overveje konsekvenserne for sine soldater kan afskære generalen i at træffe de rette valg i pressede situationer. Generalen lykkes muligvis på kort sigt, men i sidste ende taber massivt.

3. Den vise fyrste og den dygtige general sætter sig i besiddelse af viden om fremtiden. Med denne viden kan de sejre.

4. Viden om fremtiden kan ikke bringes for dagen ved hjælp af ånder. Ej heller kan den erhverves ved erfaring eller spekulationer.

5. Viden om fjendens fremtidige handlinger kan kun fås fra mennesker der er inde i fjendens forhold.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce
6. Derfor anvender man agenter, og dem findes der fem klasser af:

1) Lokale agenter
2) Indre agenter
3) Dobbeltagenter
4) Dødsdømte agenter
5) Agenter, der skal leve

7. Når alle fem typer agenter er i arbejde samtidig, kan ingen afsløre det hemmelige netværk af meddelere. Dette kaldes: "Guddommelig bevægelse af trådene." De er fyrstens dyrebareste instrumenter.

1. Lokale agenter, eller spejdere, er bønder, der bor på fjendens område.
2. Indre agenter er fjendens embedsmænd, som er i vor tjeneste.
3. Dobbeltagenter er fjendtlige agenter, som vi bruger til egne formål. 
4. Med dødsdømte agenter misinformerer vi fjenden. [Man giver disse agenter falske informationer og lader dem derefter operere på fjendens område. Når de bliver fanget og evt. under tortur afslører deres viden vil de vildlede fjenden.]
5. Overlevende agenter er de som bringer nyheder tilbage fra fjendens lejr.

8. Ingen i hele hæren har et mere betroet hverv end spionen. Ingen bør belønnes mere gavmildt. I ingen andre forhold skal man sørge for større hemmelighedsfuldhed.

9. Man kan ikke have nytte af agenter, uden at besidde intuitiv skarpsindighed.

10. Agenter kan ikke anvendes uden imødekommenhed og ligefremhed. At vide sig sikker på troværdigheden af deres rapporter kræver stor begavelse.
 Vær snedig! Vær snedig! Og brug dine agenter til alle slags opgaver.

11. Hvis en hemmelighed er blevet røbet af en spion før tiden er moden, bør han dræbes sammen med dem han har fortalt den til.

12. Hvad enten målet er at knuse en hær, storme en by, eller snigmyrde en enkelt mand, er det altid nødvendigt at kende navnene på den befalingshavende general, hans adjudanter, stabsofficererne, livvagterne og dørvogtere. Du må give dine agenter ordre til at skaffe dig disse navne.

13. Fjendens agenter må findes, fristes med bestikkelse, føres bort, og indkvarteres bekvemt. På den måde vil de blive til dobbeltagenter. 

14. Det er ved hjælp af den information, som vi får af dobbeltagenten, at vi er i stand til at ansætte lokale spejdere og indre agenter.

15. Det er ligeledes takket være denne information at vi kan få den dødsdømte spion til at bringe falske nyheder til fjenden.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

16. Og endelig er det dobbeltagenten som sætter os i stand til at bruge overlevende agenter.

17. Formålet med at hyre agenter er at skaffe sig viden om fjenden og denne viden kan først og fremmest vindes ved hjælp af dobbeltagenten. Det er derfor yderst vigtigt, at han bliver gavmildt belønnet.

18. Den vise feltherre anvender hærens bedst begavede mænd som spioner og udfører derved store bedrifter. De hemmelige operationer er et særdeles vigtigt element i krig. Af dem afhænger hærens evne til at bevæge sig fordelagtigt.


Andre artikler om Kinas historie:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap