KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Sun Tzu Krigskunsten Kapitel 6 Stærke og svage steder
Sun Tzu’s bog Krigskunsten (Bingfa 兵法) er skrevet i det 6. århundrede f.Kr. og bliver anset for at være det tidligste værk om militær strategi. Bogen er endnu i dag et af de mest betydningsfulde bøger på området, hvor dens forskrifter også bliver anvendt til forretnings- og ledelsesstrategier.

Bogen består af tretten kapitler, hvor Sun Tzu opremser sine principper og beskriver forskellige aspekter af krigsførelse fra planlægning og træning til udførelse og sejr eller kapitulation.

Krigskunsten er blevet oversat fra kinesisk til engelsk i 1910 af den britiske sinolog, forfatter og filosof Lionel Giles, der anses for at være den mest velrenommerede oversættelse.

Den danske oversættelse tager udgangspunkt i Giles bog.
Teksten i kursiv, er egne kommentarer og bliver løbende tilføjet eller redigeret.

Kapitel 6 Stærke og svage steder
Sun Tzu sagde:
Den som først står på slagmarken kan udhvilet vente på fjenden, men den som skynder sig til slagmarken, vil ankomme udmattet.
Derfor bringer den kloge hærfører fjenden til sig, han lader sig ikke bringe til fjenden.
Ved at tilbyde fjenden fordele, kan man få ham til at komme af sig selv, eller omvendt, ved at forårsage ødelæggelser, kan man gøre det umuligt for ham at komme nærmere.
Hvis fjenden forholder sig i ro, kan han forstyrres. Hvis han har proviant nok, kan han sultes ud. Hvis han ligger fredeligt i lejr, kan han tvinges til bevægelse.
Duk op på steder som fjenden hastigt er nødt til at forsvare. Marchér hurtigt derhen, hvor du ikke er ventet.
En hær kan marchere tusind li uden at blive udmattet, hvis den ikke møder modstand.
Hvis man vil være sikker på at erobre terræn, skal man kun angribe positioner, som ikke bliver forsvaret. 
Man kan omvendt være sikker på sit forsvar, hvis man kun forsvarer steder, som fjenden ikke vil angribe.
Overfor den hærfører, som er dygtigst til angreb, ved modstanderen ikke hvad han skal forsvare. Og imod den som har sin styrke i forsvaret, ved modstanderen ikke hvad han bør angribe.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce

Guddommelig mystisk (Tao) er han uhørlig og derfor holder han fjendens skæbne i sine hænder.
Kommentar:
At handle uden at handle" efterlader mesteren sig intet spor. Jvf. begrebet “Wu Wei”
Wu wei er et Tao-koncept, der betyder “ingen handling”. Det er en filosofi, der siger, at den bedste måde at håndtere en situation på, specielt i konflikter, er slet ikke at handle.

Ikke at fremprovokere en løsning, men bare lade tingene gå sin gang. Inden for krigskunsten gælder handling, når det pludselig bliver tydeligt, at tiden er ankommet, først da træffer du handling.

Handlingen er bestemt af tid, steder og kræfter, der alle kommer sammen på et unikt tidspunkt.
Man kan støde frem og være uimodståelig, hvis man går imod fjendens svage steder. Ligeledes kan man gå tilbage og være sikker mod forfølgelse, hvis ens bevægelser er hurtigere end fjendens.
Hvis vi ønsker at kæmpe, kan fjenden tvinges til at engagere, selvom han ligger i dækning bag høje volde og dybe voldgrave. Vi behøver blot at angribe et andet sted, som han er forpligtet til at forsvare.

Hvis vi ikke ønsker kamp, kan vi forhindre fjendens angreb, selvom vor lejr ikke har nogen forsvarsværker. Vi skal blot smide et eller andet værdiløst, som vi har tilovers på hans vej.
Når vi kender fjendens dispositioner, og forbliver usynlige, kan vi holde vore styrker samlet, mens fjenden må opsplitte sine.
Vi danner en enkelt, forenet styrke, mens fjenden må dele sig op. På denne måde vil én sammensvejset styrke stå mod flere små og det vil sige, at vi lokalt vil have mange mænd, mod fjendens få.

Hvis vi på den måde kan angribe en underlegen styrke, vil vore modstandere få vanskeligheder.
Fjenden må ikke kende det mål vi ønsker at angribe; han skal være nødt til at forberede sig på angreb fra flere sider. Når hans styrke er delt i flere grupper, vil vi på ethvert punkt stå overfor en mindre styrke.

Thi hvis fjenden forstærker sin fortrop, svækker han sin bagtrop og sender han soldater til bagtroppen, svækkes fortroppen. Hvis han styrker sin venstre flanke, svækker han den højre og omvendt. Hvis han sender forstærkninger alle vegne hen, vil han være svag over det hele.

Hvis man er i undertal, skyldes det forberedelser mod mulige angreb! Overlegenhed i styrke skabes ved at tvinge modstanderen til at forberede sig mod os.
Når vi ved hvor og hvornår et kommende slag vil blive udkæmpet, kan vi let samle vore styrker tusind li borte.

Men hvis hverken dagen eller stedet er kendt, vil de enkelte dele af hæren, hverken i bredden eller dybden kunne bistå hinanden. Og dette bliver endnu mere sandt, hvis de fjerneste afdelinger er mere end hundrede li fra hinanden, og selv de nærmeste er flere li borte!

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Skønt soldaterne fra Yueh ifølge mit skøn er flere end vi, vil det ikke bidrage til deres sejr.
[Refererer til en krig mellem staterne Wu og Yueh som endte i 473 f.Kr.]
Jeg siger at sejren kan opnås, for selvom fjenden er i overtal, kan man forhindre ham i at kæmpe.
Bliv klar over fjendens planer, og overvej, om de måske vil lykkes for ham. Få ham til at bevæge sig og find mønstret i hans bevægelser. Tving ham til at afsløre sig selv og find på den måde de sårbare steder.
Indled fægtninger med modstanderen så du ved, hvor han har rigeligt med styrke, og hvor han er svag.
Den vigtigste del af krigskunsten er at holde de taktiske forberedelser hemmelige. Hvis din hær tilsyneladende er uden form, vil du være i sikkerhed for de snedigste spioner og for de vises rænkespil. 
Hvordan sejren skabes for dem ud af forholdet mellem stærke og svage steder kan soldaterne ikke vide.
De kan se sejrene, men ingen ved hvordan jeg kontrollerede disse sejre.
Gentag ikke en taktik som én gang har givet dig sejr, men indret dine metoder efter omstændighederne.
Militær taktik er som vand, thi vand der følger sin naturlige vej løber bort fra høje steder og haster nedad.
En sejrende hær undgår det stærke og slår til mod det svage.
Vand skaber sit løb ved at forme sig efter den jord det løber henover. Soldaten sejrer ved at forme sig efter fjenden.
Ligesom vand ikke har nogen fast form, er der i krig ingen uforanderlige taktikker.
Den general som vinder, fordi han tilpasser sine metoder efter modstanderen, kan kaldes en guddommelig hærfører.
Ingen af de fem elementer kan herske over de andre. 
Kommentar:
Her sigtes til en naturfilosofisk teori om at alting gennemløber et kredsløb, der består af fem faser som skiftevis “besejrer” hinanden.

De fire årstider følger hverandre. Dagen følger natten, månen har sine faser.

 


Andre artikler om Kinas historie:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap