KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Sun Tzu Krigskunsten Kapitel 8 Taktiske variationer

Sun Tzu’s bog Krigskunsten (Bingfa兵法) er skrevet i det 6. århundrede f.Kr. og bliver anset for at være det tidligste værk om militær strategi. Bogen er endnu i dag et af de mest betydningsfulde bøger på området, hvor dens forskrifter også bliver anvendt til forretnings- og ledelsesstrategier.

Bogen består af tretten kapitler, hvor Sun Tzu opremser sine principper og beskriver forskellige aspekter af krigsførelse fra planlægning og træning til udførelse og sejr eller kapitulation.
Krigskunsten er blevet oversat fra kinesisk til engelsk i 1910 af den britiske sinolog, forfatter og filosof Lionel Giles, der anses for at være den mest velrenommerede oversættelse.
Den danske oversættelse tager udgangspunkt i Giles bog.
Teksten i kursiv, er egne kommentarer og bliver løbende tilføjet eller redigeret.

Kapitel 8 Taktiske variationer
Kommentar:
Den originale kinesiske overskrift (九變篇 第 jiu bian pian dì), betyder bogstaveligt "De Ni Variationer", men da Sun Tzu ikke synes at optælle disse, og som han allerede har fortalt os i andre kapitler, at sådanne afvigelser fra den normale krigskunst er praktisk talt utallige. De "ni" kan derfor stå for et ubestemt stort antal. "Alt det betyder, at i krigsførelse bør vi i høj grad bruges vores taktik.

Sun Tzu sagde:

I krig modtager generalen sine befalinger fra landets hersker, samler sin hær og fokuserer på sine styrker. (Samme som i kap.7.1)
Kommentar:
Når du kender dine mål, kan du derefter lede dine hære til de rigtige steder.

 

Undgå at slå lejr, når du befinder dig i vanskeligt terræn. Foren dig med dine allierede, når du er på en egn, hvor vigtige veje mødes.
Bliv ikke stående i en farlig, isoleret position. Når du er omringet må du gribe til list. I en desperat situation må du kæmpe.

Kommentar:
Opsætning af en lejr tager tid. Mens de er anbragt, er soldaterne uorganiseret. Pakning tager også tid. En lejr er derfor sårbare over for angreb og kan ikke reagere eller flytte hurtigt.
Ved at holde korsvej kan du vælge flere ruter. Højdepunkter er lettere at forsvare. Veje der ligger højt er ofte bedre end veje der ligger lavt. Derfor har du stor fordel, hvis du holderved en korsvej der ligger højt. Brug af allierede til at holde disse steder gør det muligt for den største hær at fortsætte uden tab af ressource.
Selv pauser på farlige steder, hvor du er særlig sårbar, giver fjenden større mulighed for at finde og angribe dig.
Når du har ryggen imod muren, har du ingen mulighed, end at kæmpe.
Når du er omringet, med få udgangsmuligheder og dermed færre mobilitetsmuligheder, er der et større behov for bedrag eller andre strategier.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce
  • Der findes veje, som ikke bør følges, hære, som ikke bør angribes, byer som ikke bør belejres, områder, man ikke bør kæmpe om og ordrer fra regenten, man ikke bør adlyde.
  • Den general som til bunds forstår de fordele, der følger med de ni taktiske variationer, han ved hvordan tropperne skal ledes.
  • Den general, som ikke forstår disse fordele, vil ikke kunne forvandle sin viden til praksis, skønt han måske kender landskabet godt.
  • Den general, som måske er bekendt med De fem Fordele, men som ikke evner at ændre sine planer, vil ikke kunne udnytte sine mænd fuldt ud.
  • Den kloge leders planer vil indeholde overvejelser om både fordele og ulemper.
  • Hvis hans forventninger til resultatet bliver dæmpet på denne måde, da kan det lykkes ham at fuldføre de vigtigste dele af sin opgave.
  • Men hvis han i en vanskelig situation og altid er klar til at udnytte en fordel, da kan han redde sig ud af vanskelighederne.
  • Svæk de fjendtlige fyrster ved at påføre dem ødelæggelse, vold dem besvær og udmat dem, hold dem konstant engageret. Læg fristende lokkemad ud og få dem derved til at rykke formålsløst rundt.
  • Krigskunsten lærer os at vi ikke må nære tiltro til at fjenden ikke angriber, men stole på vore forberedelser til at møde ham. Vi må ikke forlade os på den mulighed at han ikke går imod os, men på at vi har gjort vor stilling uangribelig.

En hærfører kan have fem farlige egenskaber:
1) Han kan være dumdristig. Fører til ødelæggelse.
2) Han kan være fej. Medfører tilfangetagelse.
3) Han kan have et opfarende temperament, som gør ham let at provokere.
4) Han kan have en stærk æresfølelse, som let gør ham skamfuld.
5) Han kan være for tæt knyttet til sine mænd. Det gør ham sårbar overfor bekymringer og besvær.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Dette er de fem typer fejl en general kan have. De er ødelæggende for krigsførelsen.
Når en hær er overvundet og dens general er død, vil årsagen kunne findes blandt disse fejl.
Overvej dem nøje.

 


Andre artikler om Kinas historie:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap