KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Sun Tzu Krigskunsten Kapitel 9 Hæren på march

Dette kapitel omhandler mobilisering og tilrettelæggelsen af ​​veldisciplinerede marcher og arrangementet af tropper mod en nærliggende fjende under forskellige forhold.
Sun Tzu’s bog Krigskunsten (Bingfa兵法) er skrevet i det 6. århundrede f.Kr. og bliver anset for at være det tidligste værk om militær strategi. Bogen er endnu i dag et af de mest betydningsfulde bøger på området, hvor dens forskrifter også bliver anvendt til forretnings- og ledelsesstrategier.

Bogen består af tretten kapitler, hvor Sun Tzu opremser sine principper og beskriver forskellige aspekter af krigsførelse fra planlægning og træning til udførelse og sejr eller kapitulation.

Krigskunsten er blevet oversat fra kinesisk til engelsk i 1910 af den britiske sinolog, forfatter og filosof Lionel Giles, der anses for at være den mest velrenommerede oversættelse.

Den danske oversættelse tager udgangspunkt i Giles bog.
Teksten i kursiv, er egne kommentarer og bliver løbende tilføjet eller redigeret.

Kapitel 9 Hæren på march (Mobilisering)
March, militærlejr og observation af slagmarken

Sun Tzu sagde: Vi kommer nu til spørgsmålet om indkvartering af hæren, og hvordan man iagttager fjenden.
Når man rekognoscerer og bringer hæren i stilling, skal man drage hastigt over bjerge, og holde sig til dalene.

Kommentar:
Selv om høje steder kan være strategisk vigtige at holde, har de dog også nogle ulemper.
Højdepunkter kan være barre, kolde og mangler ressourcer til at holde hæren med forsyninger som vand, mad og græs til hestene. En hær på høje steder kan også ses fra flere steder.
Dale giver mere plads til at manøvrere. Du kan skjule en stor hær i en dal, og med kun nogle få vagter på højderne for at forhindre et baghold.

Slå lejr på solbeskinnede lave bakker. Bestig ikke højder, for at søge kamp. Dette gælder for kamp i bjerge.
Kommentar:
Hvis du skal campe på bakketoppe, vil solen gøre det mere varme for at kompensere for kulden (selvom hæren kan skjule sig mere effektivt i skyggen).
Det gode ved at være på bakketoppe, er at det er nemmere at angribe på en fjende nedenfor. Men søg ikke højere op i bjergene, hvor det kan være svært at kæmpe, medmindre du kender terrænet godt. Det er sværere at bevæge sig, og klipper kan skjule fjenden, der kender området bedre end dig.

Når du har krydset en flod, bør du søge bort fra den.
Kommentar:
Floder danner skillelinjer, der er vanskelige at krydse nemt. Det er derfor let at blive fanget mod en flod. Floder kan også være defensiv, især når fjenden ikke kan krydse dem. Så for at friste fjenden til også at krydse floden, lad som om du søger bort. (se næste afsnit).

Gå ikke imod en hær, mens den er på vej ud i en flod. Det vil være det bedste at lade halvdelen komme over og da angribe.
Kommentar:
Hvis du forsøger at møde fjenden, når de begynder at krydse floden, kan de trække sig tilbage eller angribe i dig fra en anden flodbred.
Hvis du lader en del fjendens styrke krydse floden, som du nemt kan besejre, så kan du fuldføre denne opgave, mens den resterende styrke kæmper for at krydse floden.
Ved at dele deres hær på denne måde kan du besejre en overlegen styrke.
Dette er kun én variant på ”opdel og erobre” princippet.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce

Hvis du ønsker at angribe, bør du ikke gøre det, mens du bevæger dig langs med en flod.
Kommentar:
Hvis fjenden ser dig komme og er i stand til at krydse floden før du ankommer, så kan de bruge den tidligere taktik og besejre dig, når en mindre styrke har krydset floden.

Indtag en stilling længere oppe ad floden end fjenden.
Kommentar:
Opstrøms er som op ad bakke. Når dine både ligger opstrøms kan du bruge strømmen til let at komme ned til fjenden og angribe dem. Du kan også flyde stille med strømmen om natten ned til dem.
Brug altid de naturlige fordele, som terrænet kan tilbyde dig.

Så meget for krigsførelse i nærheden af floder.

Når du krydser en sump eller marsk, bør din eneste tanke være at komme igennem den, så hurtigt som muligt.
Kommentar:
Marsk og sumpområder er store, flade, farlige arealer, der findes i floddeltaer. Mere generelt repræsenterer de et vanskeligt åbent terræn, hvor hæren er udsat, og hvor det er svært at kæmpe eller endda hvile, når man marcherer.
Som sådan er det bedst at estimere størrelsen på marsklandet eller mosen og forsøge at komme på tværs inden for en dag. Alternativer omfatter at bruge både til søs eller bevæger sig uden om marsken eller sumpområde, også selv om det er en omvej.

Hvis du er tvunget til at kæmpe i et lavtliggende område, sørg da for at have vand og græs i nærheden og en klynge træer bag dig.
Dette gælder for manøvrering i marskland.

Kommentar:
Hvor der er træer, kan de tjene til at beskytte bagtroppen.

I et tørt, jævnt og fladt landskab, bør du indtage en stilling, hvor der er stigende terræn på højre fløj, og bagtil.
På den måde vil faren komme forfra og sikkerhed ligge bagude.
Dette vedrører manøvrering i jævnt terræn.

Kommentar:
Et fladt landskab er den nemmeste af territorier til at marchere i, og hvor en hær kan rejse hurtigt. Fjender kan ses fra en lang afstand og forberedelser kan laves, for eksempel ved at flytte soldaterne op på en bakke til en stærkere position.
Skjoldene blev båret på venstre arm. Derfor var højre flanke mest sårbar.

Dette er de dispositioner, som Den Gule Kejser brugte til at besejre De fire Kejsere.
Kommentar:
Den Gule Kejser (kinesisk Huangdi) anses mytologisk som Kinas første kejser, han menes at være født omkring 2704 fvt. og blev senere en meget populær sagnfigur i perioden ”De stridende staters tid” (5. århundrede-221 fvt.), en periode med intens konkurrence og krige mellem rivaliserende stater.
Huangdi menes at være født omkring 2704 fvt. og begyndte sin regering som kejser i 2697. Han var den mytiske stammehøvding for en af ​​de stærkeste stammer i den midterste dal ved Den Gule Flod.
I løbet af denne tidsperiode kom mange stammer til at bosætte sig omkring den gule flod, for at dyrke landbrug. De forskellige stammer kolliderede med hinanden over landtvister, da hver stamme forsøgte at få mere landbrugsjord.

En legende nævner WU-DI ”De fem sagnkejsere”, men historikere har ikke kunne opnå enighed om hvem de fem legendariske sagnkejsere egentlig var.
Sun Tzu kunne eventuelt tænkes at henvise til hvordan Huangdi (Den Gule Kejser), havde besejret de fire andre og derved forenede det daværende Kina.

En hær foretrækker højtliggende terræn frem for lavtliggende, og solrige steder frem for skyggefulde.
Kommentar:
Højtliggende terræn synes sikrere, da angreb ovenfra er vanskeligere.
Solrige steder er bare varmere og mere munter (undtagen i varme lande).
Overvej altid miljøet, ikke kun for den fordel det giver, men også motivationen og komforten.

Hvis du tager hensyn til dit mandskab og slår lejr på fast grund, vil de ikke være udsat for sygdomme og dette vil bidrage til sejren.
Kommentar:
Sumpede og fugtige områder tiltrækker flue, myg og andre insekter, der kan sprede sygdom.
Soldater der bor i sådanne områder, kan blive smittet, hvor sygdom så er en anden fjende. En smitsom sygdom kan besejre en hær alene.

Når du kommer til en bakke, eller en flodbred, besæt da den solbeskinnede side, og lad højre flanke vende mod bakken eller floden.
Disse metoder er til gavn for hæren og giver den hjælp terrænet kan yde.

Kommentar:
Rådene om at dække en hærs højre og bageste flanke af en flod eller bakke, vil medføre at et angreb komme forfra og fra venstre, som er hærens bedst beskyttede side.
De fleste tropper er højrehåndede, så de er uddannet til at bære deres skjold på venstre arm og slå med et sværd eller spyd i deres højre hånd.
Hvis et angreb kommer fra venstre flanke, vil soldaterne være i angrebsposition med højre fod forrest og fremadgående i modsætning til fjenden, for hvem det er omvendt, og dermed er de i en forsvarsposition.
Fjenden skulle derimod forsvare sin højre flanke, hvor soldaterne skulle vende sig en halv omgang for at afværge modstandere, og træde med højre ben et skridt bagud i en retræte.

Når en flod er opsvulmet og dækket af skum på grund af heftige regnskyl inde i landet, vent da med at krydse den til vandet er faldet.
Kommentar:
Når der ikke er broer, der fører over floden, vendt da til strømmen i floden er mindre.
Der skal ikke meget dybde og strøm til for at feje fødderne en mand væk. En hurtigstrømmende flod behøver kun være op til knæene.
Derfor hvis du forsøger at krydse en svulmende flod med hvidt skumsprøjt, vil resultere i tabet af mange soldater.

Søg hurtigst muligt bort fra egne med stejle klipper, rivende strømme, dybe naturlige huler, indesluttede steder, indviklede krat, sumpe og klippespalter.

Vi holder os borte fra disse farlige steder, men forsøger at lede fjenden derind. Når vi står overfor sådanne steder bør vi lade fjenden have dem i ryggen.

Hvis der i nærheden af din lejr findes ufremkommeligt terræn, damme med siv og rør, vandbassiner, eller skovbevoksede bjerge med tætte buskadser, så lad dem blive grundigt afpatruljeret og undersøgt, for det er dér mænd ligger i baghold og hvor man kan forvente spejdere vil ligge på lur.
Kommentar:
Pas på terræn, der kunne skjule fjendens hær eller endda enkelte soldater, der kunne angribe, spionere på dig, overhøre vores instruktioner eller udføre andre aktiviteter.
Hvis sådanne steder ikke kan undgås, så tag dig tid til at undersøge dem for at sikre, at de er betrygge.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Når fjenden er tæt på, men forbliver stille og rolig, da stoler han på sin stillings naturlige fordele.
Kommentar:
En fjende, der ikke angriber eller ikke flygter, er sandsynligvis sejrsikker, hvor de er. Hvis du ikke kan se hvorfor fjenden er så selvsikker, så vær meget forsigtig.

Når han holder sig på afstand og prøver at provokere til slag, da ønsker han du skal rykke frem.
Kommentar:
En fjende, der undgår en totalkrig gør det af en grund.
Hvis de gentagne gange provokerer dig ved at rykke frem og trækker sig tilbage, vil de klart have dig til at følge efter, måske til et sted, hvor de vælger kamppladsen eller et baghold.

Hvis hans lejr findes i terræn som er fordelagtigt for dig lægger han madding ud.
Kommentar:
Pas på en fjende, der virker afslappet. Hvis det ser let ud, at gå ind på deres område og især i deres lejr, er de enten meget dumme eller de forsøger at lokke dig.

Bevægelse mellem træer viser at fjenden kommer nærmere. Når fjenden anvender sløring midt i tæt græs, ønsker han at forvirre os.
Kommentar:
Se efter tegn på bevægelser, fra træerne, det kan betyde fældning af træer for at rydde en passagefor en større hær og udstyr, men også for telte, hytter o.l. der ligger i græs og buskbevoksninger, det kan være at fjenden har konstrueret disse skjulesteder for at få os til tro at fjenden er flygtet og frygter forfølgelse, men er for at lokke ind i et baghold.

Op flyvende fugle er tegn på baghold. Dyr på flugt varsler om et pludseligt angreb.
Kommentar:
Når fugle, der flyver sammen i en ret linje pludselig skyder opad, kan det indikere et ukendt antal tropper, der bevæger sig i området.

Når man ser støv rejse sig i en høj søjle, er det tegn på at stridsvogne kommer nærmere; når støvet ligger lavt, men er spredt over et stort område, viser det at fodfolk nærmer sig. Når støvet rejser sig i forskellige retninger, samler soldaterne brænde. En smule støv som bevæger sig hid og did, viser at hæren slår lejr.
Kommentar:
Når jorden er tør, vil mænd og maskiner sparke støv og sende signaler, der kan ses mange kilometer væk. Lær at læse de forskellige typer tegn for aktiviteter.

Hvis fjendens udsendinge kommer med ydmyge erklæringer og deres hær samtidig forbereder sig på kamp, vil de snart rykke frem.
Kommentar:
Fjenden vil forsøge at bedrage dig i deres tale og synlige Et udseende til at forlade området er derfor beregnet til at slække dit beredskab og holde pause.

Trusler, der følges med skinmanøvrer fremad, viser at fjenden vil trække sig tilbage. Når de lette stridsvogne sendes først frem og tager opstilling på flankerne, stiller fjenden op til slag.

Fredsforslag som ikke følges af en svoret overenskomst, er tegn på forræderi.

Observationer:

Hvis soldaterne løber rundt efter deres pladser, viser det at det kritiske tidspunkt er kommet.
Kommentar:
Men pas på det kan være en fælde, hvor uorden så pludselig bliver til orden

Når en enhed af fjendens hær rykker frem, og andre går tilbage, er det for at friste til angreb.

Når fjendens soldater står og læner sig til deres spyd, er de udmattede af sult.

Hvis de, som skal hente vand drikker først, lider fjenden tørst.

Hvis fjenden kan se en fordel og ikke udnytter den, da er soldaterne udmattede.

Hvis der samler sig fugle på et sted, er det ikke besat.
Kommentar:
Fugle vil ikke samles, hvor der er mennesker (medmindre potentialet for mad er større end den opfattede fare). Fugle samles alene, hvis der er et uforstyrret sted.
Fugle flyver sjældent om natten. De hviler ofte sammen for sikkerhed, og enhver alarm bliver hurtigt optaget af andre for at gøre det muligt for flokken at flygte. En fjende, der kryber gennem en fuglerasteplads, kan skabe stor ophidselse hos fuglene. På denne måde er en fuglerasteplads en god nattevagt.

Uro i fjendens lejr om natten er tegn på nervøsitet.

Hvis der er uro i lejren er generalens autoritet svag.

Hvis flag og bannere bevæger sig ustandseligt er der optræk til mytteri.

Hvis officererne skælder ud, er mandskabet udmattet.

Hvis en hær fodrer sine heste med korn og slagter kvæget og når mandskabet ikke hænger deres gryder over lejrilden, viser de at de ikke vil vende tilbage til deres teltlejr, men er beredt til at slås til døden.

Iagttagen af mænd, der taler dæmpet sammen i små grupper tyder på utilfredshed i geledderne.

Hvis fjenden hyppigt uddeler belønninger, tyder det på at fjenden næsten har opbrugt sine ressourcer. Hvis der uddeles mange straffe røber fjenden at der er en tilstand af alvorlig nød.
Kommentar:
Belønninger motiverer. Officerer bruger derfor belønninger til at holde tropperne fokuseret på kampene. Der er dog grænser for, hvad der kan tilbydes. Overbrug af belønninger betyder derfor noget er forkert. Enten tager det mere at motivere soldater eller officerer mener, at der er lidt tid tilbage. I begge tilfælde kan dette indikere en opbygning til en sidste kamp.

Straf er omvendt af belønninger. Når disse bruges mere end normalt betyder det, at hæren bliver forvirret, og officerer er desperate.

Hvis officererne bruger vold mod de menige og bagefter er bange for dem, er disciplinen brudt sammen.

Når fjenden forbitret stiller op til kamp, men hverken angriber eller trækker sig væk, må du undersøge årsagen nøje.

Når forhandlere bliver sendt ud med komplimenter er det tegn på at fjenden ønsker en våbenstilstand.

Hvis man bagatelliserer sine modstandere er man sikker på at blive taget til fange af dem.

Hvis soldaterne bliver straffet, før de er blevet loyale over for dig, vil de ikke blive lydige og hvis ikke de kan adlyde, vil de være praktisk taget ubrugelige.
Og omvendt: hvis soldaterne ikke bliver straffet, når de er blevet knyttet til dig, vil de stadig være værdiløse.

Derfor må soldater først og fremmest behandles menneskeligt, men holdes under kontrol med disciplin. Dette leder til sejr.

Hvis soldaterne under træningen bliver vænnet til disciplin og respekt og at udføre ordrer, vil hæren være veldisciplineret. Hvis ikke, vil disciplinen og moralen svækkes.

Hvis en general viser sine mænd tillid, men altid insisterer på at få sine ordrer udført, vil det være til gensidig fordel.

 


Andre artikler om Kinas historie:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap