KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 23-Jan-2021
  Art. 10.8.1

Ying og Yang i parforhold

Den betydning yin yang har i kærlighed eller i et parforhold, er ikke nødvendigvis afhængig af køn.
Yin Yang parforhold
Vi mennesker er fra fødslen påvirket af Yin og Yang energierne, der udvikler os til sociale væsner og til at leve i relationer med andre mennesker, og som derved blandt andet får større eller mindre betydning i vores parforhold.

Som menneske (kvinde/mand) besidder en person kimen til både yin og yang, herunder også de feminine og maskuline egenskaber, der afspejler vores følelser.

Tilstanden mellem Yin og Yang er dynamisk og cyklisk, og udgør det hele menneske, herunder: det fysiske, det mentale, det emotionelle/følelser, det intuitive, det sjælelige og det åndelige.

Begge køn besidder, og har brug for både Yin og Yang egenskaber for at skabe harmoni.
Yin og Yang, skal her ses som begreber i de menneskelige egenskaber og karaktertræk, der går gennem krop og sjæl.
De maskuline og feminine egenskaber, er uadskilleligt og hører sammen en i enhed.
Det ene kan ikke eksistere uden det andet.

Derimod fortæller ens dyretegn, om man har tendens til at hælde mere mod Yin eller mod Yang egenskaberne.
I et parforhold er de positive og negative aspekter af yin og yang et barometer, hvor begge parter har mulighed for at udvikle og integrere disse to sider i et ønske om et afbalanceret forhold.

 

Yin Yang betydning i kærlighed og forhold
Den betydning yin yang har i kærlighed eller ethvert forhold, er som nævnt ikke nødvendigvis afhængig af kønsidentitet. Yin Yang hjerter

De positive og negative aspekter af yin og yang repræsenterer her et udtryk for et afbalanceret forhold.
Når parret er i balance – er følelserne noget, de mærker, det er ikke noget, der styrer dem.

Når parret er i ubalance kan den ene eller begge, blive overvældet og styret af stærke og voldsomme følelser, der kan skabe problemer, konflikter og uro.

Det kan vise sig ved:
  • en uforklarlig, stærk vrede, der ikke vil slippe igen
  • en voldsom trang til at trække sig, komme væk, stikke af fra det hele, flygte
  • en dyb magtesløshed eller tomhed, der gør dem handlingslammede
  • en overvældende angst eller panik der får dem til at føle, der skal handles her og nu
  • en meget smertefuld sårbarhed og en følelse af, at andre ikke forstår dem
  • en altoverskyggende tomhed og ensomhed “Der er ingen, der er der for mig”
  • en dyb følelse af skam, at være forkert, ikke at være “god nok”
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Udvekslingen af energier i et parforhold kan være mere kraftfuld, end man måske indser.
Der kan være tidspunkter, hvor den ene person har mere yin energi, og den anden har mere yang energi.
Der kan også tidspunkter, hvor hver især måske har mere yin energi end yang energi og omvendt.

Yin og Yang som nat og dag
Det kan sammenlignes med, set over et år, at nætterne og dagene ikke altid lige lange (det sker faktisk kun to gange om året), her ses det at den ene giver plads til den anden, og i løbet af et år er der balance i Yin og Yang forholdet mellem nat og dag.

Der skal være både Yin og Yang for at danne helheden, det ene kan ikke eksistere uden det andet.  Når Yin (den mørke tid) har nået sit højdepunkt (ca. 21 dec.) og begynder at aftage, vil Yang (den lyse del) vokse i samme forhold og når sit højdepunkt (ca. 21.jun.).
Dette skaber en cyklus af afhængighed mellem parret hvor den ene ikke kan føle sig hel uden den anden, men sikre, at det forbliver én enhed i harmoni.

I et parforhold er dette også normalt og forventelig, men i sidste ende må disse perioder ikke vare for længe.  Parret må fokusere på at yin yang energien i deres forhold, har et afbalanceret forhold.

For meget Yang energi
Hvis den ene person er alt for yang-energidrevet, og den anden person opretholder en balance mellem yin og yang-energi, vil forholdet blive konfronterende, da yang-energien vil søge at dominere og undertrykke den nødvendige yin-energi.
Hvis begge personer har en overvægt af yang-energi, vil der være en uendelig kamp for magt.
Hver især vil forsøge at kontrollere hinanden eller dominere den anden. Yang energi er drivkraften for aggression.
Begge vil eftersøge den beroligende yin-energi fra den anden, som ikke er tilgængelig, hvilken kan få yang-energien til at eskalere.

For meget Yin energi
Hvis parret har for meget yin-energi, vil der ikke være meget kreativitet eller fremgang i forholdet. Parret vil være temmelig passivt, eller er gået i stå på den ene eller den anden måde, de mangler energi til at genskabe forholdet.
Det kan være svært at holde motivationen oppe og det slider på forholdet.
Parret kan føle sig som om de er låst fast, og ikke kan finde en måde at løse problemet på.

Yang person og Yin personYin Yang dynamisk
Et forhold, hvor den ene person er mest er yang og den anden er mest yin, kunne synes at være en harmonisk blanding.
Dette gælder også hvis der er en flydende, dynamisk bevægelse mellem Yin og Yang, men hvis denne tilstand er konstant, vil det skabe ubalance og skabe konflikt og uenighed.

Yin og Yang er ikke statiske og livløse tilstande, men er flydende, dynamisk bevægelse der skal give plads til hinanden.
På et eller andet tidspunkt vil Yang-personen føle manglen på yin-energi i deres eget liv, og yin-personen vil blive deprimeret uden den motiverende yang-energi i deres energi.

Ideel Yin Yang mellem to mennesker
Når en afbalanceret tilstand med yin- og yang-energier opnås, bliver de to modsætninger konstruktive.
Et par med et afbalanceret yin-yang forhold vil skabe, opbygge og fremme deres liv sammen.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

YinYang-symbolet er livets modsætningerYin Yang

Yin-yang symbolet er en grafisk måde at visualisere vækst, forandring og samspil mellem livets modsætninger, herunder mellem mørk og lys, mellem tung og let, mellem passiv og aktiv og mellem maskulinitet og femininitet.
Symbolet er et tegn på, at alt i universet er skabt af to forskellige halvdele, som kun tilsammen udgør en enkelt helhed. 
Yin og Yang er grundstenen for forståelsen af rytmen af alle naturlige processer, der binder universet og alt deri sammen.

Yin egenskaber.
Yin repræsenterer mørket og dets karakteristika som inkluderer: feminin, uafhængig, inaktiv, langsom, passiv, modtagelig, følsom, pleje, intuitiv, afslappet, fantasifuld, stille, indadvendt, forsigtig, reserveret, nat, jord, måne, vand, blødhed, fugt, tristhed, introvert, nedadgående, langsom, forbrugende, kold, vinter, hvile, struktur, sammentrækning, indad, føjelig, fordybende, organiseret, rolig og stabil
Yang egenskaber
Yang repræsenterer lyset og dets karakteristika som inkluderer: "maskulin", aktiv, skabende, rationel, entusiastisk, direkte, ophidset, udadvendt, logisk, dag, himmel / luft, sol, ild, hårdhed, tørhed, glæde, opadvendt, hurtig, rastløs, produktiv, varm, sommer, aktivitet, ubekymret, irritabel og følelsesladet.Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer: