KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 02-Nov-2020    
  Art. 11.1.3
Kinesisk etikette samt takt og tone generelt
Den kinesiske kultur kan virke en smule kompliceret, da den bygger på andre værdier end den vestlige verdens.

Kineserne er opmærksomme på dette og accepterer derfor også, at udlændinge ikke har en komplet viden omkring den kinesiske kultur og derfor ikke er i stand til at følge alle de uskrevne regler for passende adfærd. 

Kineserne sætter dog stor pris på, at besøgende forsøger at forstå deres kultur og efter bedste evne tilpasser sig derefter.

Confucius etikette Alle sociale relationer mellem kineserne er baseret på den relative status imellem dem.
Confucius (551-479 f.Kr.) grundlægger af konfucianismen, den livsanskuelse der blev Kinas store kulturbærende tradition. 

Confucius var den første etiketteekspert i kinesisk historie, og han betragtede "ritualer" som grundlaget for at regere landet og staten.

Konfuciansk tradition er hierarkisk. Det definerer fem grundlæggende forhold mellem mennesker i hvert hierarki. En voksen ældre, vil altid stå over en ung person.

I forretningsmæssig sammenhæng er dette meget vigtigt. Hvis du for eksempel sidder sammen med et par kinesere, skal du ikke kontakte den unge først, medmindre du helt klar  over at han er den ældste eller har den højeste position.

Confucius etablerede et system til etik, moral, hierarki og adfærd, der fastsætter reglerne for hvordan man beskæftiger sig med andre mennesker, og om oprettelse af hver persons rette plads i samfundet.

Konfuciansk grundprincipper.Etikette historisk
Man kan sammenfatte grundprincipperne i konfucianismen som en moralkodeks eller en etik, der analyserer og besvarer spørgsmålene:
Hvordan bør jeg handle? Hvordan bør samfundet være indrettet?

Fra etikettes oprindelse kan det ses, at etikette dyrkes for at opretholde en stabil orden og opretholde en harmoni i samfundet. Kina har altid lagt særlig vægt på etikette, når de kommunikerede med mennesker.
Indtil i dag tilkendegiver etiketten stadig denne unikke funktion, om end i ændrede former, tilpasset tiderne.

Håndtryk
At give håndtryk er en vestlig skik der blev importeret til Kina efter kejserrigets fald i 1912, hvor man under først republikken og senere folkerepublikken gradvis erstattede den traditionelle beklædning med jakkesæt og lædersko, og håndtrykkene blev gradvist accepteret af kineserne.
Slut med håndtrykket? Coronavirus ændrer hilse vanerne
Da coronavirus fortsætter med at sprede sig over hele verden, er de gamle traditionelle dyder for hilsen genopfundet, fremfor den mest almindelige form for hilsen: håndtrykket.
I Kina opfordres folk til at bruge den gamle traditionelle hilse form der heder gong shou 拱手i stedet for håndtryk.
Læs mere om her

Sproget Negative svar opfattes uhøfligt.
Kineserne vil sjældent sige "nej" til dig direkte. I stedet svarer de ambivalent for eksempel "måske", "jeg er ikke sikker på", "jeg vil tænke over det", eller "Vi vil se" hvilket normalt betyder "nej."

Når dine kinesiske partnere smilende og høfligt eller endog entusiastisk siger "No big problem" eller "Problemet er ikke alvorligt", betyder det som oftest at der er stadig problemer.

"Small talk" betragtes som særlig vigtig i begyndelsen af et møde. Kineserne vil ofte spørge "Har du spist?" eller "Hvordan har du det?"
Det er ikke spørgsmål der kræver et detaljeret svar, men svar kort og stil selv lignende spørgsmål.

Gøre en indsats for at lære og bruge mindst et par ord på kinesisk, det er et initiativ der vil blive bemærket og værdsat.
Ordsprog, metaforer, vittigheder og ironi, der som regel er forankret i ens egen kultur, bør undgås, navnlig ved officielle møder.

Ligeledes bør stærke emotionelle udtryk undgås. I den kinesiske kulturkreds opfattes de som mangel på balance og overblik.

Ansigt begrebet Mianzi 面子
- at tabe ansigt, og give ansigt er meget vigtig og bør tages i betragtning på alle tidspunkter.
Mianzi, er en skik og adfærd, der er forbundet med et individs moral, ære og autoritet og dets anseelse i sociale grupper.

Både privat og i forretningslivet er det vigtigt for Kineserne ikke at tabe ansigt, og enhver handling, der kan resultere i dette, bør undgås.

Det er dårlig tone at blive ophidset og skælde ud.
Man taber ansigt på den måde. Er der problemer, løses de bedst ved venlig forhandling.
Man skal være opmærksom på sin modparts behov for ansigt.

Hvis der er værdighed på spil, skal man altid give sin modpart en kattelem de kan smutte ud af.
Undgå at fornærme eller ydmyge kinesere, når andre er til stede.
Skal der kritiseres bør dette foregå under "fire øjne".
Ønsker man at kritisere personer med høj social status, er det en god ide at benytte en "mellemmand". 

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Kinesiske navne
Kinesiske navne (Xing Ming). Xing betyder efternavn og Ming betyder fornavn.
I Kina er familiens navn sat først, og efterfulgt af fornavn.

Normalt indeholder et navn to kinesiske tegn (eller to stavelser), hvilket gælder for mere end 80% af de kinesiske navne. 

Folks fornavne består normalt kun af ét tegn, men kan bestå af to eller tre-tegn (tre-stavelse) men er sjældne. Tegnet i fornavnet betyder ofte: sundhed, velstand, dyd, sindsro og lykke.

Forældre eller bedsteforældre bruger en masse tid på at finde et passende fornavn til en nyfødt baby. Generelt har et barn altid ret til faderens efternavn. Men i dag kan børn bruge deres mors efternavn.

De mest populære familienavne er Li (8%), Wang (7,5%), og Zhang (7%), og de dækker over 20% af befolkningen.
Andre populære efternavne omfatter Liu, Chen Zhao, Yang, Huang, Hu, Sun, Xu, Wu, Zhou, Zhu, Gao Lin, han, Guo, og ma. 
Disse familienavne udgør omkring halvdelen af ​​hele kinesiske befolkning.

Det anses for at være høflig og respektfuldt at bruge en kinesisk person ved hans / hendes efternavn, efterfulgt af titler som Xiansheng, Xiaojie, eller jobbet position.

Eksempler:
Frøken Li = - Li Xiaojie
Fru Wang = Wang Taitai
Hr. Zhang = Zhang Xiansheng
Direktør Wang = Wang zhǔguǎn 
President - zǒngcá

Tiltaleform
En kineser vil oplyse deres efternavn først, efterfulgt af fornavn (kan være en eller to stavelser). For eksempel vil det kinesiske navn Liu Jianguo, på dansk være Hr. Jianguo Liu.

Tiltal ikke en person kun med efternavn og slet ikke med fornavn, med mindre man specifik er blevet bedt om det.

Brug efternavn og titel. For eksempel, Liu Xiansheng der betyder Hr. Liu, eller Liu Jingli der betyder chef, (leder, direktør) Liu.
Titler tillægges stor værdi og skal i skriftlig kommunikation altid med. Kvinders navne kan ikke skelnes fra mænds navne.

Kinesiske kvinder bruger deres pigenavne, selv efter ægteskabet, men kan angive civilstand ved hjælp af Fru eller Frøken.

Bliv ikke overrasket hvis en kineser kalder dig ved fornavn, det er oftest fordi der på dit visitkort står med fornavn først og derfor antager nogle kinesere at det må være dit efternavn.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Visitkort
Udvekslingen af visit kort er meget vigtigt i Kina. Det er gennem denne udveksling, man bliver husket. derfor er det en god ide at medbringe et stort antal visitkort med engelsk tekst og bedst, men ikke nødvendigvis med kinesisk tryk på bagsiden. 
Når du modtager et visitkort, modtages det med begge hænder kik på det og eventuelt udtale personens navn (efternavn). Brug standardsætningen ”Jeg er glad for at møde dig, eller" ni hao "på kinesisk.
Lad være med umiddelbart at putte kortet i en lomme eller en taske, det anses for uhøfligt.

Når du giver et visitkort, overdrages det ligeledes med begge og vær sikker på at det vender mod den person, til hvem du præsenterer dit kort.

Når man sidder ved et bord, skal du placere kortene på bordet, dette viser respekt og er også en fremragende måde at huske navne på.
Visitkort bør trykkes på engelsk på den ene side og kinesisk på den anden.
Vær sikker på at anvende forenklede kinesiske tegn for Kina, ikke de klassiske tegn, der bruges i Hong Kong og Taiwan.

Hvis du rejser til Kina og Taiwan eller Hong Kong, er det en god idé at putte de forskellige kort i separate æsker for at undgå sammenblanding.
Husk, at Kina er Folkerepublikken Kina og Taiwan er Republikken Kina. 

Guanxi
Gennem en stor del af Kinas historie, er guanxi det der har holdt det kinesiske samfund sammen.

Begrebet guanxi, er et begreb der dækker over forbindelse, relation og netværk.
Gennem en stor del af Kinas historie, er Guanxi det der har holdt det kinesiske samfund sammen. 

Guanxi er dermed nøglen til at forstå hele det kinesiske samfunds opbygning. Guanxi betyder personlig forbindelse og gennem hele sit liv skaber den enkelte kineser sig et netværk af forbindelser gennem gensidige tjenester.

En tjeneste kan tolkes bredt både som at skabe nye kontakter, give gaver, sørge for at ens datter tages i betragtning til byens bedste skole og så videre.
Den ene tjeneste er den anden værd, og derfor forventes der en modydelse på et eller andet tidspunkt. For kineserne er det forbundet med høj social status, hvis man har et stort netværk af personlige forbindelser. Desto større guanxi desto flere døre står åbne.

Et netværk af god guanxi tager tid at oprette, og dette sker ikke ved bare at give hånd og udveksle visitkort til et møde. I praksis betyder det, at man skal lære hinanden godt at kende som handelspartnere gennem mange uformelle middage, masser af baijiu (kinesisk brændevin) og måske flere aftner med karaoke (kinesernes foretrukne medie for sociale sammenkomster).

Disse uformelle sammenhænge er på ingen måder spildt, selv om der kan gå flere møder, før de konkrete forretningsideer bliver diskuteret.
Det er her, du over for kineserne beviser, at du er værd at arbejde sammen med.

Tillid spiller en stor rolle i vurderingen af guanxi.
Går man for hurtigt frem i forhandlingerne, vil man ofte have forspildt sin chance for samarbejde, hvis kineserne ikke oplever, at den fælles guanxi er på det rette stadie og klar til videre samarbejde.
Den rette guanxi er den afgørende faktor.

Bordskik
Kinesere spiser med pinde. Kniv og gaffel kan dog fremskaffes, og det bliver altid gjort med stor imødekommenhed. Til maden serveres sædvanligvis mineralvand, juice, cola, sodavand, øl eller vin.

Skål hedder på kinesisk gan bei (”tørt glas”, dvs. bottoms up, hvilket ofte tages helt bogstaveligt).
Ved officielle middage skåles der fortrinsvis i vin, undertiden også i den kinesiske brændevin.
Man bør kun drikke kogt vand eller vand på flaske.

Læs mere om bordskik her

Drikkepenge
Anvendes som hovedregel ikke, men er langsomt ved at indfinde sig på større hoteller og restauranter om end i beløbsmæssig beskeden målestok.

Andre artikler om:
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap