Slideshow

KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 02-Nov-2020    
  Art. 11.1.14
Kinas litteraturhistorie den klassiske periode

De ældste eksempler på kinesisk skrift er indskrifter på knogler og skildpadde-skaller, stammer formentlig fra det 14. århundrede f.Kr., fra området omkring Huang He (Den Gule Flod). Indskrifterne har sandsynligvis været brugt i forbindelse med spådomme udført for konger af Shang-dynastiet (1766 -1027 f.Kr.), det tidligst dokumenteret dynasti. 

Selvom det ikke er litteratur i den strengeste forstand, repræsenterer de dog de tidligste eksemplarer af kinesiske skrifter, som blev grundlaget for den efterfølgende kinesiske litteratur.

Den egentlige litteratur, fra det vi kalder den klassiske periode, tager sin begyndelse under Zhou Dynastierne 1200 - 256 f.Kr. og vare frem til år 221. f.Kr..

Denne litteratur kan opdeles i fire grupper: orakel-litteraturen, almanak-litteraturen, poesien og filosofien.

Orakel-litteraturen bygger på forskellige former for spådomskunst, som delvis kendes allerede fra Shang-indskrifterne. 
Den er ikke af stor litterær værdi, men dens tanker og udtryksform har øvet indflydelse på flere vigtige filosofiske retninger.

Almanak-litteraturen, som holdt regnskab med tid og begivenheder i almindelighed, tid og begivenheder i almindelighed, gode og onde varsler i særdeleshed.

Disse to litteraturgrupper danner grundlaget ikke blot for de senere historiske fremstillinger, de såkaldte krøniker, men får også indflydelse på filosofiens udvikling, ikke mindst den konfutsianske, der betragtede historien fra en moralsk synsvinkel.

Poesien opstod to steder i Kina uafhængig af hinanden, først i området omkring Den gule Flod, i den første del af Zhou-dynastiet, dernæst i landet omkring Yangtze’s centrale løb, hen imod slutningen af Zhou-dynastiet. 
Begge digtningstraditioner bygger på folkepoesi af både verdslig og rituel karakter, den nordlige mere nøgtern i tonen, den sydlige sværmerisk-sentimental, delvis under indflydelse af shamanistisk begejstring og mystik. 

Den ældste bevarede kinesiske poesi stammer fra de ”Østlige- og Vestilige Zhou” dynastier (1027-207 f.Kr.) hvor Zhou-kejsernes sendebude og andre embedsmænd, indsamlede tekster mens de vandrede rundt i rigets delstater og lyttede til befolkningens sange.
De blev da nedskrevet for at kejseren kunne blive oplyst om hvad der rørte sig i rundt om i folket.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Filosofien blev til ved de små fyrstehoffer, hvis lensafhængighed af kejseren af Zhou med tiden blev mere og mere formalistisk, og hvis intellektuelle uafhængighed blev tilsvarende større. 

Filosofiens »Hundrede Skoler« forsøgte hver for sig at give svarene på de evige spørgsmål om tilværelsens mening, menneskets natur, og samfundets ideelle indretning, fremkaldt af de store materielle og åndelige omskiftelser, der fulgte med metalbrugets udvikling, landbrugets forbedring, handelens opblomstring, og krigsførelse og krigsførelsens effektivisering.

Kina har et væld af klassisk litteratur, både poesi og prosa, hvor de væsentlige klassikere kan tilskrives Konfucius. 

De fire bøger og de fem skrifte  sì shū wu jīng 四书五经
I en liste over Kinas klassiske Bøger, som var godkendt officielt under Ming Dynastiet, nævnes først Wu Ching (WuJing), eller ’De Fem Kanoniske Værker’, som alle med mere eller mindre ret tillægges Konfucius, og som består af følgende Værker:

  1. I Ching (Yì jing ) eller Forvandlingernes bog,           
  2. Shu Ching (Shujing) eller ’Historiens Bog’,
  3. Shih Ching  (Shijing) eller ’Poesiens Bog’,
  4. Li Chi ’(Liiji) eller ’Ritualernes Bog’  
  5. Ch’un Ch’iu (Chun Qiu Zuo Zhuan) eller ’Forårs- og Efterårs-Annalerne’.

Disse fem Bøger betragtes som de ypperste litterære overleveringer fra fortiden.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce


Derefter følger: 
Szu Shu (Sishu) eller ’De Fire Bøger’ 
Skrevne af Confucius’ Disciple. Som allerede nævnt omfatter de følgende Værker:

  1. Lun Yii (Lun Yü )eller ’Konfucius Samtalerne’
  2. Ta Hsüeh (Da Xue )eller ’Den Store I Store Lære
  3. Chung Yung ( zhong yong) eller Læren om Ligevægt og Bestandighed’ tidligere var Dele af ’Ritualernes Bog’,
  4.  Meng Tzu (Mengzi)eller ’Mencius’ Skrifter’, der tidligere var en selvstændig Bog
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap