Slideshow

KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 31-Oct-2020    
  Art. 1.15
Kinas stats- og socialsamfund

Det kinesiske samfund er her defineret som et fællesskab af individer, der har organiseret sig således, at dens medlemmer i et eller andet omfang deler institutioner, kultur, regler og/eller normer.

Det kinesiske samfund kan inddeles to samfundstyper det traditionelle samfund og det moderne samfund, der hver indeholdet socialt- og statssamfund.
Samfundene kan operationelt opdeles social- og national sammenhæng ud fra lokale, regionale og nationale forhold.

Det sociale samfund er et system, der bygges på de sociale relationer mellem borgerne og omfatter uddannelse, opdragelse, undervisning, kulturformidling, forsorg, omsorg, folkekultur mv.

I en national sammenhæng opfattes statssamfundet som den magt, der udgår fra staten, og den magt eller kontrol staten har over statens myndigheder og institutioner.
Statssamfundet omfatter bl.a. statistik, demografi, politik, økonomi, lov og ret, statsforvaltning.

Det kinesiske samfund er blev formet i lang tid af konfucianismen og derefter af kommunismen.

Fra først i 1950'erne til sidst i 1970'erne var Kina en stærkt centralistisk styret planøkonomi.

Men efter Maos død i 1976, og efter at Deng Xiaoping kom til magten i 1978, påbegyndtes en gradvis reformering af det økonomiske system hen imod en såkaldt socialistisk markedsøkonomi.

Reformpolitikken blev manifesteret på kommunistpartiets 15. kongres i 1997, og Dengs markedsøkonomiske teorier og accepten af begrebet privat ejendomsret blev indskrevet i Kinas forfatning.

Det har skabt en dybtgående ændring i den økonomiske politik, der svarer til en næsten fuldstændig gendannelse af kapitalismen.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
Dette har øget levestandarden kraftigt, selvom det har skabt mange andre problemer.

Men Maos efterfølgere - Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao og Xi Jinping - har fortsat holdt fast ved, at der ikke vil være nogen bevægelse til flerpartipolitik eller frie valg.


Det kinesiske samfund har gennemgået enorme ændringer i det forgangne ​​århundrede, og i de sidste 25 år, har Kina oplevet en betydelig økonomisk udvikling, såsom at gå fra den niende største verdensøkonomi til den andenstørste verdensøkonomi.

Disse ændringer i samfundet som helhed i det moderne Kina, har betydet en kulturel ændring, hvor samfundet skifter fra traditionelle samfund til bysamfund, fra fattig til rig, fra mere isoleret til mere sammenkoblet, fra mindre uddannet til mere uddannet, fra landbrug til mere industrialisering.

Efterhånden som moderniseringen og globaliseringen udvides og uddybes, har udviklingen omdannet hverdagen væsentlig for en milliard mennesker, hvor samfundet er blevet omformet af en hybridkultur, der blander de traditionelle og moderne kulturer.


Ikke desto mindre, forbliver det moderne kinesiske samfund forankret i den klassiske Yin Yang-tilgang med hensyn til tankeprocessen.

Kinas stat og samfund, er en temabeskrivelse af Folkerepublikkens regering og politiske system, samt de sociale, økonomiske og kulturelle relationer i Kina.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap