KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 30-Oct-2020
  Art. 13.1
Den politiske opdeling af Folkerepublikken Kina   

    

Administrative enheder

Kina administrative regioner

Kina er en folkerepublik opdelt i fem administrative niveauer, bestående af: provinsniveau, præfekturniveau, amtsniveau, townshipniveau (en form for storbykommune) og landsbyniveau.

På provinsniveauet er der en opdeling med 23 provinser (Kina medregner Taiwan som en endnu ikke ”befriet” provins),
5 autonome regioner, 4 bydistrikter og 2 speciel administrative zoner (Hong Kong og Macau), der alle er direkte under den centrale regering.

På præfekturniveau (en slags regioner) er der 333 administrative enheder, opdelt i præfekturer, præfekturniveau byer samt autonome præfekturer.

På amts niveau er der opdeling i 2858 administrative enheder og på townshipniveauet er der 40.859 administrative enheder.

På det nederste niveau landsbyniveauet, er der utallige landsbyer, mindre byer og distrikter.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
Kina er opdelt i fem administrative niveauer, bestående af: 1- provinsniveau, 2- præfekturniveau, 3- amtsniveau, 4- townshipniveau (en form for storbykommune) og 5-landsbyniveau.

På 1.  niveau er: provinsniveauet der har en opdeling med 33 administrative enheder.
23 provinser (Kina medregner Taiwan som en endnu ikke ”befriet” provins),
5 autonome regioner,
4 bydistrikter
2 speciel administrative regioner SAR (Hong Kong og Macau),
der er blevet specielle administrative regioner siden de blev returneret til Kina af Storbritannien og Portugal.

De har valgt forsamlinger og nyder betydelig autonomi, selvom Beijing er den ultimative myndighed.

På 2. niveau er: præfekturer der har en opdeling på 333 administrative enheder.
17 præfekturer
283 byer på præfektur niveau
30 Autonome præfekturer
3 ligaer  (der er tre ligaer tilbage i Indre Mongoliet : Xilingol, Alxa, og Hinggan.

På 3. niveau er:  amt-niveauet der er opdelt i 2.858 administrative enheder.
1.464 amter
855 distrikter
367 byer på amts niveau
117 autonome amter
49 organisationer (banner)
3  autonome organisationer (banner)
3 special distrikter

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

På 4. niveau er: kommune-niveau der er opdelt i 40.859 administrative enheder.
19.141  by-kommuner
14.646 by-distrikter
6.686  distrikter
1.098 etniske by-distrikter
184 andre distrikter

På 5. niveau er: landsby-niveau
ca- 623.670 landsby-komiteer

De autonome regioner med provinsstatus er forbeholdt de største etniske nationaliteter.
Foruden de autonome regioner findes autonome minoritetsområder på lavere administrative niveauer.

Andre artikler om Kina:

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap