KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

Den politiske opdeling af Folkerepublikken Kina         Artikel 1203
Administrative enheder

Kina administrative regioner

Kina er en folkerepublik opdelt i fem administrative niveauer, bestående af: provinsniveau, præfekturniveau, amtsniveau, townshipniveau (en form for storbykommune) og landsbyniveau.

På provinsniveauet er der en opdeling med 23 provinser (Kina medregner Taiwan som en endnu ikke ”befriet” provins),
5 autonome regioner, 4 bydistrikter og 2 speciel administrative zoner (Hong Kong og Macau), der alle er direkte under den centrale regering.

På præfekturniveau (en slags regioner) er der 333 administrative enheder, opdelt i præfekturer, præfekturniveau byer samt autonome præfekturer.

På amts niveau er der opdeling i 2858 administrative enheder og på townshipniveauet er der 40.859 administrative enheder.

På det nederste niveau landsbyniveauet, er der utallige landsbyer, mindre byer og distrikter.

Artikel forsætter efter annonce:

Kina er opdelt i fem administrative niveauer, bestående af: 1- provinsniveau, 2- præfekturniveau, 3- amtsniveau, 4- townshipniveau (en form for storbykommune) og 5-landsbyniveau.

På 1.  niveau er: provinsniveauet der har en opdeling med 33 administrative enheder.
23 provinser (Kina medregner Taiwan som en endnu ikke ”befriet” provins),
5 autonome regioner,
4 bydistrikter og
2 speciel administrative regioner SAR (Hong Kong og Macau), der alle er direkte under den centrale regering.

På 2. niveau er: præfekturer der har en opdeling på 333 administrative enheder.
17 præfekturer
283 byer på præfektur niveau
30 Autonome præfekturer
3 ligaer  (der er tre ligaer tilbage i Indre Mongoliet : Xilingol, Alxa, og Hinggan.

På 3. niveau er: amt-niveauet der er opdelt i 2.858 administrative enheder.
1.464 amter
855 distrikter
367 byer på amts niveau
117 autonome amter
49 organisationer (banner)
3  autonome organisationer (banner)
3 special distrikter

På 4. niveau er: kommune-niveau der er opdelt i 40.859 administrative enheder.
19.141  by-kommuner
14.646 by-distrikter
6.686  distrikter
1.098 etniske by-distrikter
184 andre distrikter

På 5. niveau er: landsby-niveau
ca- 623.670 landsby-komiteer

De autonome regioner med provinsstatus er forbeholdt de største etniske nationaliteter.
Foruden de autonome regioner findes autonome minoritetsområder på lavere administrative niveauer.

Andre artikler om:

Kina statsform Kinas administrative inddeling Kinas politiske system Kinas partikongres Kinas folkekongres Kinas forfatning Kinas nationalsymboler

 

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: