KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 30-Oct-2020
  Art. 13.2
Kinas areal
Kina har et totalt areal på 9.6 millioner km2 eller 1/15 af verdens landmasse, dens form på verdenskortet ligner en hane.

Kun Rusland og, Canada er større, USA og Kina er nogenlunde lige store, afhængig af opmålingsmetode.
(Kongeriget Danmark dækker et areal på 42.943 km²)

Kinas areal

Kinas landskab er stort og forskelligt, lige fra Gobi og Taklamakan ørkener i det tørre nord til subtropiske skove i det sydlige syd.

De store bjergkæder Himalaya, Karakoram , Pamir og Tian Shan, adskille Kina fra store dele af Syd og Centralasien.

Floderne Yangtze og Huang He (Den Gule flod) , er den tredje og sjette-længste i verden.
De udspringer begge fra den tibetanske plateau og løber ud til det tætbefolkede østlige kyst.
Kina har arealmæssigt en stor mangfoldighed.  

De østlige sletter og sydlige kyster af landet består af frugtbare lavlandet og foden.
Her er placeringen af det meste af Kinas landbrugsproduktion og befolkning.

De sydlige områder af landet (syd for Yangtze-floden) består af et kuperet og bjergrigt terræn.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Den vestlige og nordlige del af landet domineres af store plateauer eller højsletter med af nedsænkede bassiner (som Gobi og Taklamakan ørkener) og beslaglægger næsten to tredjedele af landet.

Plateauerne der ligger markant over det omkringliggende område, er afgrænset af en eller flere sider med stejle skråninger.

To tredjedele af landet er hø¸je plateauer og bjerge med bestande, der ligger i en hø¸jde fra 1.000 til 4.000 meter over havets overflade samt bjergområder, med bjerge der når op til 7.000 til 8.000 meter.

Det højeste plateau på jorden, er det tibetanske plateau, der også kaldes for ’Verdens tag’, det har meget mindre landbrugspotentiale og befolkning.

Kina har ca. 22.800 km. landegrænser der grænser op til 14 lande : Tadsjikistan, Kirgisistan, Kasakhstan, Rusland, Mongoliet, Nordkorea, Vietnam, Laos, Burma, Bhutan, Nepal, Indien, Pakistan og Afghanistan. Kina har ca. 18.000 km kystlinie der grænser op til 4 have/stræder: Gule Hav, - Østkinesiske Hav, - Formosastrædet, - Sydkinesiske Hav. Kina har mere end 5400 øer hvoraf Taiwan og Hainan er de største. Kina har et meget varieret landskab, og dækker flere klimazoner fra det kolde Sibirien i nord til det lune klima mod syd.
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap