KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Fakta om Kina         Artikel 1111

Kinas areal
Kina dækker et areal på ca.9.600.000 km², og kun Rusland, Canada og USA er større. (Kongeriget Danmark dækker et areal på godt 43.000 km²)
Læs mere om Kinas areal her

Navn
Kinas officielle navn er Zhonghuá Rénmín Gònghéguó , som betyder "Den Kinesiske Folkerepublik".
Læs mere om Kinas navn her

Kinas national flag
Det nuværende kinesiske flag er fra 1949, da folkerepublikken blev dannet.Flaget er rødt med én stor og fire små gule stjerner i øverste venstre hjørne.
Læs mere Kinas nationalflag

Nationalsang
Nationalhymnen: 
Kinas National hymne blev skrevet i 1935, med tekst af Kinas kendte digter Tian Han, musiken af Kinas berømte komponist Nie Er.
Læs mere -.Nationalsang

Møntenhed (valuta)
Den kinesiske møntfod hedder Renminbi (RMB) også bare kaldt for Yuan. Den Internationale betegnelse er”Chinese Yuan” (forkortet CNY). 
Møntfoden er inddelt i yuán, jiao og fen.
Læs mere om Kinas møntenhed

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce

Mønthistorie
Arkæologiske udgravninger i Kina viser at der under Shang dynastiet (1766-1122 f.v.t.) og Zhou dynastiet (1122-770 f.v.t.) har været brugt en form for naturalpenge bestående af skildpaddeskjolde, perlemuslingskaller og de specielle kauri-skaller.
Kauri-skaller (også kaldet porcelæns-sneglehuse) er blandt verdens ældste betalingsmidler
Læs mere om Kinas mønthistorie

Kinas Statsform
Kina er en folkerepublik opdelt i fem administrative niveauer, bestående af: provinsniveau, præfekturniveau, amtsniveau, townshipniveau (en form for storbykommune) og landsbyniveau.
På provinsniveauet er der en opdeling med 23 provinser (Kina medregner Taiwan som en endnu ikke ”befriet” provins), 5 autonome regioner, 4 bydistrikter og 2 speciel administrative zoner (Hong Kong og Macau), der alle er direkte under den centrale regering. 

På præfekturniveau (en slags regioner) er der 333 administrative enheder, opdelt i præfekturer, præfekturniveau byer samt autonome præfekturer.
Læs mere om Kinas statsform

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Kinas forfatning
Kinas nuværende forfatning er fra 1982 med ændringer fra 1993, 1999 og 2004.
De første 56 paragraffer af i alt 138 fremlægger de ideologiske grundprincipper for landets styrelse og giver moralske formaninger på de økonomiske, sociale og kulturelle områder. Den Kinesiske Folkerepublik erklæres for en socialistisk stat under folkets demokratiske diktatur, ledet af arbejderklassen.
Læs hele Kinas Forfatning PDF - her

menu-samfund menu-stat Andre artikler om:
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap