KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 30-Oct-2020
  Art. 13.5
Kinas parlament

     
Folkets Store Hal (Renmin Dàhuìtáng) er en bygning på den vestlige side af Den Himmelske Freds Plads i Beijing.

Folkets Store Hal

Den har et gulvareal på mere end 170.000 m² og har 300 rum.

Der er møderum, der har navn efter Kinas forskellige provinser og møbleret efter områdets stil.

Den Nationale Folkekongres (det kinesiske parlament) mødes årligt i det 10.000 sæder store auditorium, og Den Stående Komité mødes i et andet rum.

Bygningen bruges til lovgivningsmæssige og ceremonielle aktiviteter for Den Nationale Folkekongres, der mødes hvert år i marts, samt for Kinas Nationale Partikongres der holdes hvert femte år.

Desuden bruges den ved statsbesøg og andre større officielle begivenheder.

Dog laves det daglige regeringsarbejde i komplekset Zhongnanhai, der ligger i et stort område vest for Den Forbudte By.
Den øverste statslige administration for den udøvende magt i Kina, består af præsidenten, statsrådet (med premiereministeren som regeringsleder), statsrådet, sammen med Den Centrale Militærkommission, Folkets højesteret og Folkets anklagemyndighed.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
Niveauer i den statslige administration.
Det højeste niveau af den statslige administration er præsidentembedet og den centrale regering. Det næste niveau ligger i de provinsielle regeringer. Under provinsniveauet, er der over 2.862 kommunale og amtslige regeringer og utallige townships.

statens organisation

Den Nationale Folkekongres

Den lovgivende forsamling i Kina er Den Nationale Folkekongres, der er Kinas højeste statslige myndighed. Folkekongressen består af omkring 3.000 delegerede, hvoraf 70% er medlemmer af Kinas kommunistparti, og 30% af de delegerede tilhører en af de otte godkendte "demokratiske partier”. De delegerede er valgt på de provinsielle folkekongresser, samt 265 suppleanter valgt af de væbnede styrker.
Folkekongressen samles én gang om året i marts i to uger for at ratificere (godkende) bl.a. lovforslag, statsbudgettet og forfatningsændringer, efter direktiver der er udarbejdet af Politbureauet. Folkekongressens delegerede vælges for fem år ad gangen og kommer fra alle egne af Kina. De opstilles efter en række forskellige regler. De deputerede til den nationale folkekongres og medlemmerne af dets stående udvalg vælges for en periode på fem år og kan genvælges, dog kan formand og næstformand for det stående udvalg ikke sidde mere end to femårige perioder.
Folkekongressen vælger, efter indstilling fra politbureauet, medlemmer til Det Stående Udvalg (ikke at forveksle med Politbureauets Stående Udvalg), der normalt mødes hver anden måned, og varetager de løbende opgaver, når folkekongressen ikke er samlet.

Kinesiske Folks Politiske Rådgivende Konference
Det Kinesiske Folks Politiske Rådgivende Konference, er et rådgivende organ. Det er et organ parallelt med folkekongressen. Den politiske rådgivende konference findes på hvert niveau af de lokale folkekongresser bortset fra kommunalt niveau og de særlige administrative regioner. Det kinesiske folks politiske rådgivende konference består af delegerede fra Kinas Kommunistiske Parti, andre politiske partier, organisationer samt uafhængige medlemmer, og repræsentanter fra de etniske grupper. Det rådgivende organ på nationalt plan mødes en gang om året, typisk lige før mødet mellem de nationale folkekongresser.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Kinas Præsident
Præsidenten fungerer som landets statsoverhoved og vælges formelt af den nationale folkekongres for en periode på fem år, og en siddende præsident kan ikke tjene mere end to femårige perioder. Præsidenten besidder også posten som kommunistpartiets generalsekretær samt formand for militærkommissionen.
Præsidentens vigtigste funktioner og beføjelser kan bl.a. nævnes: iværksætte lov-forslag vedtaget af den nationale folkekongres, udnævnelse og fjernelse af premierministeren samt centrale medlemmer af statsrådet, modtage akkreditiver fra udenlandske diplomatiske repræsentanter, uddele nationale medaljer og titler, samt erklære krig og proklamerer fredstilstand.

Statsrådet
Statsrådet er Kinas udøvende magt der ledes af premierministeren og har sit hoved-kvarter i Zhongnanhai, som den deler med det Kommunistiske Parti. Statsrådet har omkring 50 medlemmer.
Statsrådet er den højeste form for regerings administrationen og står til ansvar for den nationale folkekongres.

Statsrådet består af premiereministeren, vicepremierminister samt ministre med ansvar for de tunge ministerier og kommissioner og en rigsrevisor. Premierministeren har det overordnede ansvar for statsrådets og udførelse af de udøvende funktioner for staten, her kan nævnes:
Vedtagelse af administrative foranstaltninger, vedtagelse af administrative regler og bestemmelser og udstedelse af beslutninger og forordninger i overensstemmelse med Kinas forfatning og udarbejder og implementerer de nationale økonomiske og sociale udviklingsplaner samt budgettet.
Statsrådet har også de mange lokale administrative enheder – de lokale folkeregeringer – under sig.

Premierministeren, vicepremierminister og de andre statsrådsmedlemmer er valgt af den nationale folkekongres for en periode på fem år, og kan højest sidde i to femårige perioder.

Den Centrale militærkommission
Den centrale militærkommission er identiske med partiets militærkommission, har 11 medlemmer, hvoraf de fleste er højtstående generaler, leder og kontrollerer Kinas væbnede styrker, Folkets Befrielseshær og de paramilitære styrker Folkepolitiet.

I den daglige ledelse, er de underlagt forsvarsministeriet og ministeiret for offentlig sikkerhed. Formanden for den centrale militærkommission og andre magtfulde stillinger er forbeholdt top partimedlemmer. 
Formanden for militærkommissionen der er udpeget af partiet, er valgt af den nationale folkekongres, de øvrige medlemmer af kommissionen er udvalgt efter at være blevet foreslået af militærkommissionen.
Hvert medlem af den centrale militærkommission er valgt for fem år og kan genvælges, men kan højest sidde i to femårige perioder.

Folkets højesteret
Det kinesiske folks højesteret er det højeste rets myndighed, og fører tilsyn med retsplejen af de lokale folkedomstole og særdomstole der omfatter militære domstole, maritime domstole, og jernbanetransport domstole.
Den kinesiske højesteret står til ansvar for den nationale folkekongres og dens stående udvalg.
Præsidenten for den kinesiske højesteret vælges af Nationale Folkekongres for en periode på fem år og kan genvælges, men højesteretsformanden kan ikke sidde mere end to femårige perioder.

Folkets anklagemyndighed
Den offentlige anklagemyndighed har ansvaret for både retsforfølgning og efterforskning i Folkerepublikken Kina.
Dens vigtigste opgaver er at udføre kontrol og tilsyn med de lokale folkeanklagemyndigheder på alle niveauer, for at sikre ensartethed og korrekt implementering af statens love.

Andre artikler om Kinas:

 

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap