KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 31-Oct-2020     
  Art. 13.16
Kinas Nationale Partikongres          


Kommunistparties opbygning

Kommunistpartiet har en pyramidelignende opbygning, hvor det øverste niveau er Den Nationale Partikongres, der holdes hvert femte år (den seneste partikongres var den 19. partikongres i 2017).
På partikongressen gøres der status for landets situation og politikken for de næste fem år fastlægges.

De cirka 2300 kongresdelegerede, repræsenterer Kinas ca. 82 millioner medlemmer af kommunistpartiet.

Kommunistpartiets organisation

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
De primære magtorganer i det kommunistiske parti
Teoretisk er partiets øverste organ den Nationale Parti Kongres, som mødes mindst en gang hvert femte år, men de primære magtorganer i det kommunistiske parti, som er beskrevet i partiet forfatning er:

Centralkomitéen, politbureauet, politbureauet stående udvalg og generalsekretæren, der er den højest rangerende embedsmand inden for partiet, og som regel Kinas altoverskyggende de facto leder.

På partikongressen bliver det formelt besluttet, hvem der skal sidde i kommunistpartiets øverste top.
I praksis er det dog et valg der tager udgangspunkt i en topstyret ledelse (top-down) som i modsætning til bottom-up, hvor valg sker fra de nederste niveauer.

Partitoppen

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
De 7 medlemmer af det Stående Udvalg og medlemmer fra Den Centrale Militærkomite, udgør kommunistpartiets top, herunder præsidenten, vicepræsidenten og premierministeren fra Den Nationale Folkekongres.

Politbureauets 'Stående Udvalg' De 7 medlemmer udgør kommunistpartiets top, herunder præsidenten, vicepræsidenten og premierministeren.

Når Den Nationale Folkekongres ikke er i møde, besidder Den Stående Komite den højeste statsmagt.

Ifølge den nuværende forfatning, besidder Den Nationale Folkekongres og Den stående komité i fællesskab den lovgivende magt.

Når Den Nationale Folkekongres ikke er samlet, er det Politbureauets Stående Udvalg, der fortolker og overvåger de andre statsorganers arbejde og afgør udnævnelsen af embedsmænd.

Det stående Udvalg, har magt til at ratificere traktater og aftaler samt til at erklære krig.

Politbureauet Det kinesiske kommunistpartis politbureau, er en gruppe på 18 til 25 personer som fører tilsyn med Det kinesiske kommunistparti.

Til forskel fra politbureauer i andre kommunistpartier er den politiske magt i politbureauet centraliseret i Politbureauets Stående Komité.

Politbureauet udnævnes formelt af Centralkomiteen for det kinesiske kommunistparti, men i praksis er politbureauets medlemmer udpeget af det Stående Udvalg. Sekretariatet for Det Kommunistiske Parti Sekretariatet varetager arbejdet i politbureauet og dets stående udvalg, og ledes af en generalsekretær.

Den vigtigste rolle i sekretariatet består i at yde bistand til beslutningsgrundlag i både partiet og staten.

Sekretariatet har stor autoritet i det kommunistiske parti i Kina hvor det er politbureauet og dets stående udvalg der vælger eller udpege de ledende embedsmænd til sekretariatet.

Generalsekretæren for Kinas Kommunistiske Parti den højeste embedsmandsstilling i Kinas Kommunistiske Parti og de facto ledere af Folkerepublikken Kina.

Den centrale militærkommission for Folkerepublikken Kina Den centrale militærkommission (en parallel organisation af den statslige institution af samme navn), er det højeste militære organ med ansvaret for kommandoen af Kinas væbnede styrker, Folkets Befrielseshær og de paramilitære styrker Folkepolitiet.

Militærkommissionen er anført af en formand og består yderligere af næstformænd og medlemmer. Kommissionen vælges for en periode på fem år og kan stå til genvalg.

Centralkomiteen Kinas Nationale Partikongres er det højeste organ indenfor Det kinesiske kommunistparti, men i perioderne mellem partikongresserne er det Centralkomiteen, der har omkring 300 medlemmer.

Selv om Centralkomiteen ikke udøver myndighed på samme måde som en lovgivende forsamling ville gøre det, er den et vigtigt organ, idet centralkomiteen omfatter kommunistpartiets, statens og de væbnede styrkers øverste lederskab.

Til forskel fra partikongresserne, som altid har været ceremonielle, er møderne i Centralkomiteen af og til arenaer for reelle debatter og beslutninger om partiets politik. Den centrale kommission for Disciplin og Inspektion af Kinas Kommunistiske Parti Ofte forkortet til ”Kommissionen for disciplin” er en organisation der undersøger anklager om korruption og embedsmisbrug blandt partiledere.

Den historikse udvikling af Parti Kongressen
Den første Nationale Parti kongres blev afholdt i Shanghai i 1921. I mange år har kongressen hovedsagelig været et talerør for de etablerede ledere.

Den 19. kongres vil være den ottende begivenhed siden indførelsen af ??Deng Xiaopings "Åben Dør"-politik, og partikongressen er nu den centrale platform for at skitsere Kinas sociale og økonomiske mål.

Partikongres (PK) De-facto leder Kongres tema Udfordringer for lederskabet  12. (PK) 1982 Deng Xiaoping Gennemførelse af den åben dør-politik - Udbredt skepsis over markedsreformer fra partiets kadrer 13. (PK) 1987 Deng Xiaoping 'socialisme med kinesiske karakteristika' doktrin. - -

Voksende krav om politiske reformer 14.(PK) 1992 Deng Xiaoping - Genetabler bånd til det globale samfund, især USA og Europa - Global isolation af Kina p.g.a. hændelserne på Tiananmen pladsen 15. (PK) 1997 Jiang Zemin - Reform af den statsejede virksomhedssektor - Stærk modstand til reform af statsejede virksomheder blandt KKP høge 16. (PK)2002 Jiang Zemin- Stabilisering af den økonomiske udvikling model - Svag gennemførelse af reformen af de statsejede virksomheder. 17. (PK) 2007 Hu Jintao - Profilering af det 'harmoniske samfund' koncept - Voksende tegn på økonomisk overophedning.

Andre artikler om Kina:

 

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap