KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 28-Aug-2021     
  Art. 13.23
Statsform:

Kinas Kommunistiske Parti (KKP) kom til magten i 1949, hvor Folkerepublikken Kina blev grundlagt.

Det politiske system man etablerede, var også skåret efter den sovjetiske model, hvor partiet (KKP) kontrollerede statsapparatet og med en politisk centralisme, som placerede magten hos den øverste partiledelse.

Et politisk system som ikke var fremmed for kineserne efter årtusinders kejserstyreStaten Kina .  Det politiske system i Kina bliver også kaldt det dobbelte ledelsessystem.

Dette skyldes, at parties ledende personer i KKP, også er de ledende personer i regeringsorganerne (staten) og militærkommissionen (hæren) og i de andre formelle organisationer på alle niveauer i samfundet.


Det politiske system i Kina er opbygget på kommunistiske principper.
Det er således kommunistpartiet der styrer sammensætningen af Folkekongressen og dem der bestemmer, hvem der kan stemmes ind i Folkekongressen.

Derudover kommer stort set alle nye initiativer til lovgivningen fra kommunistpartiets ledelse.
Reelt set, kan det være meget svært at adskille den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt fra hinanden.

På daværende tidspunkt tog regeringen afstand til konfucianismen, men på trods af dette, spiller konfucianismen i dag stadig en central rolle både i dagliglivet og i det politiske system.

Konfucianisme blev en del af en traditionel kulturel nationalisme og et instrument til at modvirke vestlig politisk indflydelse.
For det kinesiske kommunistparti tjente genoplivningen af ​​konfucianismen i 1990'erne et dobbelt formål.
 Konfucianisme indebærer orden, lydighed mod ens overordnede, hengivenhed over for staten og beskyttelsen af ​​familien.

Kulturel identitet betyder at vende sig til rødderne af Kinas kultur og afvise Vestlige normer og sociale oprør. 
Det kinesiske kommunistpartis selvbillede står her på spil.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Den kinesiske stat
Kina er en folkerepublik bestående af 23 provinser (Kina medregner Taiwan som en endnu ikke ”befriet” provins) 5 autonome regioner, 4 bydistrikter og 2 speciel administrative zoner

Folkerepublikken Kina blev oprettet 1. oktober 1949, efter at kommunisterne stort set havde vundet den kinesiske borgerkrig. Nationalisterne, Kuomintang, som havde regeret Republikken Kina mellem 1911 og 1949, flyttede på det tidspunkt til Taiwan.
I 1971 blev Folkerepublikken Kina af FN anerkendt som Kinas legitime regering. Indtil da havde republikken på Taiwan haft Kinas plads i FN og sikkerhedsrådet.

Kinas styre
Kina er en etparti stat.
Kina styres af kommunistpartiet (et politisk parti, som bygger på kommunismen).
Kommunistpartiet er alene om magten.
Kommunistpartiet holder kongres (samling) hvert femte år. Senest den 19. partikongres i 2017. På partikongressen gøres der også status for landets situation og politikken for de næste fem år fastlægges.

Cirka 2200 personer repræsenterer de 73 millioner medlemmer af kommunistpartiet. De 2200 personer kaldes ”delegerede”. På kongressen besluttes, hvem der skal sidde i kommunistpartiets øverste top.
Partikongressen vælger medlemmer til:
Centralkomiteen (204 medlemmer i 2008),
Politbureauet (25 medlemmer i 2008) og ”
Politbureauets Stående Komite” ( 9 medlemmer)
De 9 medlemmer udgør kommunistpartiets top , herunder præsidenten, vicepræsidenten og premierministeren.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Klik på billede for større
Kinas politiske system

Den Nationale Partikongres
Medlemmer af det Kommunistiske Parti I Kina mødes hvert femte år i den såkaldte Nationale Kommunistiske Partikongres. Siden den første fandt sted I 1921 og op til i dag, er Kommunistpartiets Kongres stadig Kinas vigtigste samling af landets ledere.

Ca, 2.200 delegerede, der repræsenterer mere end 73 mio. Medlemmer af Kommunistpartiet, er i Beijing for at deltage i kongressen. Et af hovedformålene ved at afholde Partikongressen er at vælge medlemmerne af Centralkomiteen, partiets Generalsekretær, Politbureauet Stående Udvalg og partiets Centrale Militærkomite.
Læs mere om Den Nationale Partikongres her

Den Nationale Folkekongres
Den lovgivende forsamling i Kina er Den Nationale Folkekongres (ikke at forveksle med Kommunistpartiets kongres), mødes årligt.
Folkekongressen følger de direktiver, der udarbejdes af Politbureauet.

Der er 2985 medlemmer (kaldes deputerede) af Folkekongressen. De vælges for fem år ad gangen og kommer fra alle egne af Kina. De opstilles efter en række forskellige regler.
Alle over 18 år kan stemme.

Folkekongressen samles én gang om året i to uger for at ratificere (godkende) lovforslag. Folkekongressen vælger en mindre gruppe af mennesker til at varetage de løbende opgaver. Denne gruppe kaldes for den Stående Komité (ikke at forveksle med Politbureauets Stående Komite).

I øjeblikket (2008) er der udpeget 175 personer til komiteen, der normalt mødes hver anden måned. Læs mere om Folkekongressen her

TAIWAN (KINA)
Iflg. det danske udenrigsministerium, fører Danmark ligesom langt hovedparten af verdens lande, herunder EU-landene og USA, en ét-Kinapolitik.

Det vil sige, at Danmark anerkender Kina og ikke Taiwan, og Danmark har derfor ikke diplomatiske forbindelser med Taiwan.
Samtidig er det dansk politik, at udbygge de økonomiske og kulturelle forbindelser til Taiwan.

Andre artikler om Kina:
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap